Wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor jouw bedrijf en hoe kan ENK Software ondersteunen?

Per 1 januari 2024 gaat de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) stapsgewijs in. Met deze nieuwe wet wil de overheid de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden verbeteren en de afspraken die zijn gemaakt tussen de opdrachtgever en werk uitvoerende beschermen. De Wkb geldt voor verschillende bouwwerken en bedrijven in de bouw, voor zowel zzp’ers, klusbedrijven of professionele aannemers. Je krijgt hier al mee te maken bij het afhangen van een deur tot het aan het bouwen van een villa.

 

Toelichting de nieuwe Wet kwaliteitsborging

De Wkb wordt ingevoerd voor het bewaken van de kwaliteit van bouwwerken. Hierbij wordt gecontroleerd of het ontwerp en uitvoering van het bouwwerk voldoen aan de voorschriften van het bouwbesluit. Ook wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. Voorheen toetste de gemeente bouwplannen vooraf en zag toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Met de Wkb dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften. Bij vergunning plichtige bouwwerken komt er een kwaliteitsborger (onafhankelijke kwaliteitscontroleur) aan te pas.

 

Voorkomen van gekregen of bouwfouten

Het doel van de Wkb is dat er minder gebreken of bouwfouten zullen voorkomen bij bouwprojecten als nieuwbouw en verbouw. Voorbeelden van gebreken zijn bijvoorbeeld: constructiefouten, onvoldoende isolatie, brandonveilige situaties of een slecht functionerende ventilatie. Daarnaast is het doel dat bouwbedrijven minder kosten maken voor het herstellen van bouwfouten. Door de Wkb wordt tot slot het werk van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs makkelijker en sneller gemaakt, omdat bouwers zelf al veel gecontroleerd hebben.

 

Veranderingen voor de bouw

Door de Wkb voor het bouwen zullen er verschillende dingen veranderen. De belangrijkste veranderingen hebben wij op een rijtje gezet:

1. Verantwoordelijkheid
De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas na oplevering ontdekt.

2. Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs
Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs (oftewel kwaliteitsborgers) zullen controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats.

3. Laatste 5% termijn
Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouw bedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Vanaf 1 januari 2024 keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle eventuele gebreken zijn verholpen.

4. Verzekering
De aannemer moet de klant met de Wkb laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.

5. Stilleggen van de bouw
Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

 

Consumenten opleverdossier Wkb

Vanaf 1 januari 2024 moeten aannemers hun opdrachtgevers, met name particuliere opdrachtgevers, beter informeren over wat zij hebben gebouwd door middel van het consumenten opleverdossier.

Dit opleverdossier Wkb bevat gegevens en bescheiden die volledig inzicht geven in de nakoming van de overeenkomst door de aannemer en de uitgevoerde werkzaamheden. Daarbij verplicht de nieuwe wet de aannemer om bij de gereed melding voor de oplevering een opleverdossier te verstrekken met gegevens en bescheiden die zijn opdrachtgever volledig inzicht geven in de nakoming van de overeenkomst. De punten die in ieder geval opgeleverd moeten worden zijn:

  • Bewijs dat werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Denk aan foto’s voor, tijdens en na uitvoering van werkzaamheden.
  • Bewijs welke materialen zijn gebruikt inclusief tekst en uitleg hoe deze verwerkt zijn. Refereer naar verwerkingsvoorschriften.
  • Alle wijzigingen ten opzichte van de getekende overeenkomst (meer of minderwerk) moeten schriftelijk zijn vastgelegd en zijn (indien van toepassing) af te lezen van revisietekeningen.
  • Tekeningen en berekeningen die horen bij het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties. Daarbij dient een beschrijving geleverd te worden van de toegepaste materialen en installaties, evenals gebruiksfuncties van het bouwwerk.
  • Gegevens en bescheiden die nodig zijn voor het gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

 

Voor wie geldt de Wkb?

De Wet kwaliteitsborging geldt voor ieder bedrijf in de (ver)bouw, onderhoud, renovatie -of installatie. Er wordt met de  nieuwe wet maakt geen onderscheid tussen zzp’ers in de bouw, klusbedrijven of professionele aannemers. De Wkb betekent dan ook voor kleinere bedrijven precies hetzelfde als voor grote bedrijven in de bouw: je aansprakelijkheid wordt groter en je moet aan je opdrachtgever bij oplevering een dossier kunnen overhandigen. Naast bedrijven in de bouw dienen met de nieuwe wet ook andere bedrijven te kunnen aantonen dat je hebt opgeleverd wat er is afgesproken. Zo geldt de Wkb ook voor bijvoorbeeld schilders.

Werk je veel aan monumenten? Dan moet dit ook. Voor monumenten is er wel een kleine uitzondering. Monumenten vallen namelijk buiten het stelsel van private borging. Met andere woorden: bij werk aan monumenten toetst nog steeds de gemeente de plannen en controleert de gemeente of wordt voldaan aan de regelgeving.

 

Omgevingswet

De regels van de Wkb zullen worden overgenomen in een AMvB onder de Omgevingswet. De omgevingswet is het ‘besluit bouwwerken leefomgeving’ (Bbl), dit is de opvolger van het Bouwbesluit 2012.

Onder de Omgevingswet vallen er 2 punten onder de huidige omgevingsvergunning voor het bouwen: ruimtelijk regels (omgevingsplan activiteit) en technische regels (bouwactiviteit). De ruimtelijke regels en de regels voor welstand worden vastgelegd in het omgevingsplan. Gemeenten bepalen straks zelf waaraan bouwwerken op het ruimtelijke vlak moeten voldoen en of er een vergunning voor een omgevingsplan activiteit nodig is.

De regels voor de bouwactiviteit en of er een vergunning nodig is liggen vast in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In onderstaande afbeelding is te zien hoe de omgevingswet in verband staat met de aanpassing in het burgerlijk wetboek.

De nieuwe wet kwaliteitsborging
Bron: www.woub.nl

 

Oplossing ENK Software

Wij willen als softwarebouwer uiteraard voorkomen dat handelingen dubbel verricht moeten worden. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een passende oplossing voor dit onderdeel om met ons systeem te integreren. Hiervoor zijn wij uiteindelijk uitgekomen bij Woub. Dit bedrijf focust zich enkel projectcommunicatie tussen jouw bedrijf, de eindklant en (eventueel) onderaannemers.

Via een online tool worden alle partijen continu geïnformeerd over voortgang en/of wijzigingen van het project via een eenvoudig in gebruik zijnde website en een handige app voor alle partijen. ENK Software heeft een speciale integratie gebouwd, waarbij de gegevens die nodig zijn in Woub (zoals relatie en werk-gegevens) automatisch worden overgenomen. Met deze integratie maken wij het eenvoudig en overzichtelijk om aan de Wkb te voldoen.

Update – Integratie media oktober beschikbaar

De integratie met Woub en is vanaf medio oktober beschikbaar. Lees alle informatie m.b.t. de laatste ontwikkelingen rondom te nieuwe Wetgeving in ons artikel over de integratie.

 

Onbezorgd aan de slag met Wkb

Vanaf het nieuwe jaar direct onbezorgd aan de slag gaan met Wkb en beschikken jullie al over het ENK Software pakket? Wil je met jouw bedrijf ook zo snel mogelijk aan de slag met de nieuwe wetgeving Wkb? Wij praten je graag bij over hoe dit eenvoudig te realiseren is met ENK Software. Neem contact op voor meer informatie.

Tot slot: wij hebben een weloverwogen keuze gemaakt om een integratie te bouwen met Woub en kiezen er voor om géén integraties te bouwen met andere partijen die mogelijk ook projectcommunicatie software gebouwd hebben.