ENK BASIC

Factureren

Voor het automatisch samenstellen van allerlei facturen. Waaronder termijnfacturen, eindafrekening en losse facturen, etc.

Extra mogelijkheden

 • Net als bij inkoopfacturen, heb je de mogelijkheid om de factuur door te boeken naar jouw boekhoudpakket
 • Indien je geen gebruik maakt van een extern boekhoudpakket, kun je gebruik maken van het onderdeel Openstaande facturen. Hierbij kun je facturen die betaald zijn afboeken en/of herinneringen aanmaken.
Mockup ENK Software voor installatiebedrijven

Samenstellen van facturen op 6 manieren

 1. 1

  Termijnfactuur

  Bij het samenstellen van een termijnfactuur wordt of een bepaald percentage van het offertebedrag of een vast bedrag ingevoerd. Tevens kan men ook vooraf een termijnschema instellen. Vervolgens wordt de factuur automatisch samengesteld.

 2. 2

  Meerwerkofferte factuur

  Wanneer er meerdere offertes voor een werk zijn uitgebracht, dan wordt met deze optie de offerte geselecteerd waarvan tussentijds een afrekening gemaakt moet worden.

 3. 3

  Eindafrekening

  Deze optie wordt gebruikt als het werk volledig is afgerond. In een enkele handeling berekent de software de restant termijnen, meerwerk en stelposten, stelt de factuur samen en sluit het werk.

 4. 4

  Regiefactuur

  Deze factuur wordt gebruikt bij werken die op basis van regie worden uitgevoerd of bij het tussentijds factureren van meerwerk.

 5. 5

  Opdrachtbon factuur

  Deze optie wordt gebruikt nadat een (of meerdere) opdrachtbonnen is/zijn teruggekomen voor verwerking. De opdrachtbon wordt voorzien van de verrichte werkzaamheden (uren) en de gebruikte materialen, waarna deze wordt gefactureerd.

 6. 6

  Losse factuur

  Deze factuursoort wordt gebruikt voor opdrachten waarbij vooraf geen calculatie/offerte is geweest en die niet o.b.v. regie verwerkt hoeven te worden (bv. levering van materialen of een credit factuur).

Ervaren hoe het programma werkt?

Aanvragen demo