ENK PRO/ENTERPRISE

Koudemiddelenbalans

Indien u een installateur bent die zich bezighoudt met koudemiddelen (o.a. airco’s, koelinstallaties), bent u verplicht om de verbruikte koudemiddelen vast te leggen. Het inrichten en uitleggen van dit onderdeel wordt door middel van maatwerk verzorgd door een consultant.

De belangrijkste functies

  • Per opdrachtbon kunt u aangeven hoeveel koudemiddel verkocht, afgevoerd, gedemonteerd of gecorrigeerd is; deze gegevens worden geregistreerd in een boekjaar en in een specifieke cilinder.
  • Logica ingebouwd om foutieve ingave getallen te voorkomen (begingewicht, eindgewicht, i.c.m. tarragewicht)
  • ENK genereert automatisch per cilinder een koudemiddelenoverzicht, over een zelf in te stellen periode.
  • Naast een overzicht per cilinder kan er tevens een overall overzicht (van het verbruik) gegenereerd worden
  • Per inkoopfactuur kunt u aangeven hoeveel koudemiddel(en) ingekocht is/zijn
  • Mogelijkheid om per medewerker het steknummer te registreren
Mockup ENK Software voor installatiebedrijven

Ervaren hoe het programma werkt?

Aanvragen demo