ENK PRO

Koudemiddelenbalans

Indien je een installateur bent die zich bezighoudt met koudemiddelen (o.a. airco’s, koelinstallaties), ben je verplicht om de verbruikte koudemiddelen vast te leggen. Het inrichten en uitleggen van dit onderdeel wordt door middel van maatwerk verzorgd door een consultant.

De belangrijkste functies

  • Per opdrachtbon kun je aangeven hoeveel koudemiddel verkocht, afgevoerd, gedemonteerd of gecorrigeerd is; deze gegevens worden geregistreerd in een boekjaar en in een specifieke cilinder.
  • Logica ingebouwd om foutieve ingave getallen te voorkomen (begingewicht, eindgewicht, i.c.m. tarragewicht)
  • ENK genereert automatisch per cilinder een koudemiddelenoverzicht, over een zelf in te stellen periode.
  • Naast een overzicht per cilinder kan er tevens een overall overzicht (van het verbruik) gegenereerd worden
  • Per inkoopfactuur kun je aangeven hoeveel koudemiddel(en) ingekocht is/zijn
  • Mogelijkheid om per medewerker het steknummer te registreren
Mockup ENK Software voor installatiebedrijven

Ervaren hoe het programma werkt?

Aanvragen demo