ENK PRO

Weekstaten

In de weekstaat kun je werkzaamheden (uren) van en eventueel de gebruikte materialen door jouw personeel registreren.

Extra mogelijkheden

 • Personeelsadministratie: de urenregistratie is eenvoudig te gebruiken als personeelsadministratie (bv. via het aanmaken van werk 001 dat staat voor vrije┬ádagen). Dit biedt inzicht in bv. het restant aantal vrije┬ádagen van een specifieke medewerker
 • Werken met bewakings- of meerwerkcodes: als je de uren direct koppelt aan een bewakings- of meerwerkcode worden de uren/materialen ook als zodanig geboekt waardoor de rapportage (nacalculatie/werkrapportage) nog zuiverder en beter leesbaarder wordt.
 • Als je de uren vanaf de opdrachtbon direct verwerkt, genereert de software automatisch de weekstaat
Mockup ENK Software voor installatiebedrijven

Werkwijze

De invoer van de weekstaten gaat via het selecteren van het weeknummer en de betreffende persoon. Vervolgens wordt per dag het aantal uren/materialen geboekt op een specifiek werk of opdrachtbon. Dit kan op 3 manieren.

 1. 1

  Als nacalculatie: zo wordt de nacalculatie rapportage nog zuiverder en eenvoudiger om te interpreteren/analyseren

 2. 2

  Als stelpost: de gegevens worden tegen de in de calculatie aangegeven stelposten geboekt en meegenomen in de facturatie

 3. 3

  Als regie: de gegevens worden in de (meer)werk rapportage geplaatst en het geheel wordt meegenomen in de facturatie

Ervaren hoe het programma werkt?

Aanvragen demo