Changelog Digitale werkbon

Wij ontwikkelen onze software zo dat onze klanten er prettig mee kunnen werken. Toch kan het zijn dat u een vraag of een wens heeft. Hieronder vindt u een overzicht aan ondersteuning die wij onze klanten bieden.

 

ENK Digitale werkbon 1.68.x
Versie Fout/Wens ID Omschrijving
1.68.7 Fout 7095 DWB Opdrachtbon in bewerkmodus komen regels niet door vv6983 vv6660. De synchronisatie methodiek is aangepast zodat regels welke niet gesynchroniseerd konden worden later alsnog gesynchroniseerd worden.
1.68.7 Fout 6799 DWB: A component named TekstBewerkenFrame allready exists. Dit is aangepast dat de beschrijving/teksten van een bezoek welke niet van jezelf is niet meer kan worden gewijzigd.
1.68.7 Wens 6104 Bestellen op de ipad aangepast adhv gewijzigde inloggegevens. Bestellen methodiek is aangepast waarbij er ondersteuning is voor het direct versturen van bestellingen door monteurs.
1.68.6 Fout 6983 DWB Opdrachtbon in bewerkmodus komen regels niet door vv 6660. De synchronisatie volgorde is hiervoor aangepast.
1.68.6 Wens 4963 DWB: Vervolgbon aanmaken achter setting voor in/uitschakelen. Via een mobsetting kan deze optie weer uitgezet worden.
1.68.5 Fout 6104 Lege debiteurnummers in LeverancierUsers tabel zorgde voor incorrecte werking. Dit is aangepast zodat het nu wel correct functioneert.
1.68.4 Wens 6104 Aanpassing van Messagingservice credentials doorvoeren in EnkMobile. Dit is aangepast om bestellen via de enkmobile mogelijk te maken.
1.68.3 Fout 6634 Database is locked. Er is een vertraging gezet bij het afronden van de opdrachtbon om te kijken of dit het probleem oplost. Tevens is logging ingebouwd
1.68.3 Fout 6347 Historische bonnen bezoeken in elkaar gedrukt. Dit gebeurt bij het vergrendelen/ontgrendelen van de iPad. Er is een aanpassing geweest maar deze is nog niet de oplossing dit zal volgen in een toekomstige versie.
1.68.3 Fout 6660 Opdrachtbon wordt niet bijgewerkt bij bewerkmodus van de opdrachtbon in ENK. De recordstatus en uitvoeringsdatum en uitgevoerd worden niet ingevuld.
1.68.3 Wens 4589 StandaardTeksten ook voor ENKMobileDWB. StandaardTeksten is toegevoegd voor de ENKMobile hierin is het mogelijk om bij de bezoeken standaard teksten te kunnen selecteren waarin een standaard tekst is opgenomen.
1.68.2 Wens 5794 Logging kunnen bekijken/terugsturen. Bij instellingen is er een optie bijgekomen voor het terugzien van foutlogs.
1.68.1 Fout 6292 Historische bonnen d.d. is leeg. Datum is nu weer zichtbaar gemaakt voor de historische bonnen.
1.68.1 Fout 5918 Dubbele reisuren monteurs. Logica is aangepast met betrekking tot de reisuurregels welke terugkomen vanuit de ENKMobile voor het opdrachtid welke nu niet meer gezet wordt.

ENK Digitale werkbon 1.67.x
Versie Fout/Wens ID Omschrijving
1.67.13 Fout 6230 Mobile 1.67.12 AV opdrachtbon bij diverse handelingen. Een onterechte scherm verversing werd uitgevoerd en deze resulteerde in een Acces violation in het opdrachtbon scherm.
1.67.12 Fout 6171 Mobile: Achtergrond Acces violation ga rijden. Op het moment dat er werd gekozen voor ga rijden trad er een Acces violation op en deze is eruit gehaald.
1.67.9 Fout 6155 Mobile Opdrachten worden verdubbeld. Na start werk of afronden waren de opdrachten gedupliceerd. Dit kwam naar voren uit punt 6094.
1.67.8 Fout 6094 Mobile verkeerde opdracht wordt gekozen. Bij gebruik van meerdere opdrachten werd bij het aantikken de verkeerde opdracht geopend.
1.67.7 Wens 6020 FGO Plus URL vervangen Mobile. FGO Plus URL is vervangen door de nieuwe URL.
1.67.4 Fout 5190 Fout opdrachtid niet gevonden artikelprijzen verversen. Bij gebruik van webselectie werd er onterecht een opdrachtid gekoppeld aan de artikelregel en hierdoor functioneerde het verversen van de artikelprijzen in de opdrachtbon niet.
1.67.4 Fout 5663 Wachtwoord Mobile 1.66.8 eerste karakter nu in hoofdletter. Bug was eerder al verholpen alleen weer teruggekomen. Alle wachtwoord invoervelden zijn hierop aangepast.
1.67.4 Fout 5580 Dubbele reisuren door reizen – werken – reizen. Mogelijkheid om ga reizen nogmaals te starten nadat het werk al reeds is gestart is eruit gehaald. Dit kon ervoor zorgen dat dubbele reisuren werden geregistreerd.
1.67.2 Fout 5566 Lege regel uren/materialen eruit halen. Bij de historische bonnen was een lege regel zichtbaar in versie 1.66.8 waardoor de inhoud van die regel niet zichtbaar was.
1.67.2 Wens 5583 Hulpmonteur niet jezelf meer kunnen selecteren. Bij het selecteren van een hulpmonteur is het niet meer mogelijk om de ingelogde monteur te selecteren. Bij het inloggen van een monteur wordt gecontroleerd of deze niet al is ingelogd alszijnde hulpmonteur. Bij het inloggen van een monteur wordt nu ook gekeken of de betreffende monteur (Personeel) in ENK Actief is (Recordstatus = 10). Bij het inloggen van een monteur wordt nu ook gekeken of de betreffende monteur (Personeel) in ENK geen “App gebr.vergrendeld” flag heeft.
1.67.2 Fout 5586 Historische bonnen monteur nr zichtbaar ipv naam. Alleen het personeelsnummer was zichtbaar en niet meer de naam.

ENK Digitale werkbon 1.66.x
Versie Fout/Wens ID Omschrijving
1.66.8 Fout 5550 Uren en Materialen worden niet opgehaald/opengeklapt vv 2906. Timing probleem bij het laden van het scherm waarbij het scherm sneller geladen werd dan de data aanwezig was.
1.66.7 Fout 5531 Bewakingscode weekstaatregel wordt niet genulled. In de weekstaatregel bleef de eerder gekozen bewakingscode staan als deze in de urenregel werd leeggemaakt.
1.66.6 Fout 5458 Bewakingscode aanpassen in ENK past urenregel niet aan. De melding is aangepast naar een informatieve melding zodat de gebruiker wel door kan gaan.
1.66.6 Fout 5457 A component named EditUrenRegelFrame already exists. Opgelost door een aanpassing in 5458.
1.66.6 Fout 5455 Bewakingscode weekstaat/opdrbonrregel wordt niet leeggemaakt. De eerder gekozen bewakingscode bleef aanwezig.
1.66.4 Wens 4587 DWB: Bestelling webselectie iedere monteur eigen login (1.66). Mogelijkheid is toegevoegd dat de webselectie op naam van de monteur wordt gebruikt.
1.66.4 Wens 3858 Een bewakingscode kunnen kiezen op iPad. Via een setting kan de mogelijkheid geactiveerd worden dat een bewakingscode gekozen kan worden bij een artikel of een urenregel. Als er in ENK een bewakingscode is opgegeven bij de Opdrachtbon wordt deze gebruikt als standaard waarde voor de artikelen of urenregels.
1.66.3 Fout 5096 Oude URL stond er nog. Nieuwe URL is toegevoegd aan de ENKMobile.
1.66.1 Wens 5096 Url FGO plus aanpassen. De URL van FGO Plus was vervallen deze is vervangen voor een nieuwe URL.

ENK Digitale werkbon 1.65.x
Versie Fout/Wens ID Omschrijving
1.65.14 Fout 4848 Kan afrondcode niet kiezen 165.12. De afrondcode kon niet gekozen worden indien in de afrondcode opdrachtgereed een Ja waarde had.
1.65.12 Fout 4792 UserController not assigned. Probleem kwam naar voren bij ophalen volledige database dat deze bleef hangen en deze melding kwam.
1.65.12 Fout 4783 Could not convert variant of type (String) into type (Integer). Trad op bij urenregel bewerken bij uurtariefcode kiezen geen waarde selecteren maar wel kies selecteren.
1.65.10 Fout 4773 Low memory meldingen en foto crashes. Kwam door een eigenschap welke niet werd opgeruimd.
1.65.9 Fout 4565 Webselectie Salo acces violation. Bij doorlopen winkelwagen en terug naar ENK kwam er een acces violation.
1.65.9 Fout 3944 Mobile meer ingezoomd iPad Pro 12.9 inch. De weergave van ENKMobile was anders op dit type ipad model.
1.65.9 Fout 4757 Acces violation en visuele bugs na selectie mogelijkheden. De gekozen optie werd incorrect weergeven.
1.65.8 Fout 4675 Afrondcode niet zichtbaar ipad model A2604. Bij dit specifieke model waren bepaalde schermen niet correct zichtbaar.
1.65.8 Wens 4348 Bezig met laden melding blijft hangen bij openen bijlage. Dit gebeurde bij de eerste keer de camera functionaliteit gebruiken.
1.65.7 Fout 4663 Bijlages worden iedere keer mee gesynchroniseerd. Ondanks dat de bijlage al is gesynchroniseerd werd deze alle volgende keren ook meegenomen met de synchronisatie.
1.65.7 Fout 4662 Checklist verschillen 1.64.2 en 1.65.4. In de weergave zaten er verschillen ten opzichte van hoe het ervoor eruit zag deze is nu weer herstelt.
1.65.7 Fout 4661 Bonnen planitem ENK wordt niet aangemaakt. Opdrachtbonnen aangemaakt vanuit de ENKMobile werden niet aangemaakt in de Planner in ENK.
1.65.7 Wens 4696 IngevuldeChecklisten.DatumLaatseWijziging benaming aanpassen. Veldnaam aangepast naar correcte benaming.
1.65.6 Fout 4596 Eerste keer foto maken scherm hangt. Indien je voor het eerst een foto ging maken bleef de weergave hangen.
1.65.4 Wens 4256 Checklistantwoorden monteur/datum/tijd veld toevoegen. Bij het invullen van checklist wordt nu ook vermeld welke monteur en op welke datum/tijd deze is ingevuld.
1.65.4 Fout 4523 Tijdafspraak niet goed zichtbaar in planning na verversing. Er is een aanpassing in gemaakt dat het nu beter zichtbaar is.
1.65.4 Fout 3924 Webselectie TU Mobile verbruik ipv afname. Bestelling artikelen worden nu in besteleenheden getoond.
1.65.4 Fout 4590 Popupmeldingen niet zichtbaar in het opdrachtbon overzicht. De iconen waren nog niet correct zichtbaar.
1.65.4 Fout 4593 Acces violation na annuleren reizen. Bij het reizen op een opdrachtbon en deze annuleren trad een acces violation melding op.
1.65.4 Wens 4594 Meerwerkbon/Vervolgbon benaming. Benaming is aangepast om te zorgen dat het vervolgbon heet.
1.65.1 Wens 2801 Pop-up met belangrijke info. Pop-up meldingen is toegevoegd aan de ENKMobile.
1.65.1 Wens 1242 Checklistantwoorden tabel kleiner maken. Alleen de ingevulde checklist antwoorden worden opgeslagen.
1.65.1 Wens 4077 Meer info tekst toevoegen aan de omschrijving van Opdrachtbon in de planner. Werkzaamheden is stukje naar beneden verplaatst in planning scherm ivm pop-up melding icoon.
1.65.1 Wens 2802 Meerwerk bon vanuit bestaande bon aanmaken. Mogelijkheid toegevoegd om een meerwerk bon aan te maken op basis van een geselecteerde opdrachtbon.
1.65.1 Fout 3794 Historische bon openen zonder Opdrachtsoort geeft Access Violation. Dit trad op indien de opdrachtbon geen opdrachtsoort had.
1.65.1 Fout 3833 Wachtwoord Mobile eerste karakter nu in hoofdletter. Dit gedrag was aangepast in de 1.61 versie van de ENKMobile.
1.65.1 Fout 4061 Teksten historische bonnen niet duidelijk zichtbaar door \n. De teksten van de historische bonnen zijn nu weer correct zichtbaar.
1.65.1 Fout 4536 Size must be at least 1. Trad op bij het maken van een foto en voor de eerste maal IOS toegang geven tot foto bibliotheek.
1.65.1 Fout 4537 Documenten toevoegen appcrashes. Bij het toevoegen van bijlages kwam er een appcrash.
1.65.1 Fout 4549 Webselectie appcrash. Bij het gebruik van webselectie kon een appcrash optreden indien je teruging naar de ENKMobile toe vanuit Safari.

ENK Digitale werkbon 1.64.x
Versie Fout/Wens ID Omschrijving
1.64.2 Fout 4354 SQLLite Database is locked. Transactieblokken zijn aangepast om dit te voorkomen.
1.64.1 Fout 4293 Handtekening opnieuw acces violation. Kwam naar voren als het tekenen van de handtekening nog gebeurde bij het resetten van het veld.
1.64.1 Fout 4291 Betalingswijze kan je links swipen om te verwijderen. De opties konden verwijderd worden en dit is nu niet meer mogelijk.
1.64.1 Fout 4238 Extra informatie zichtbaar van staand naar liggend. Extra informatie was zichtbaar bij het roteren van de ipad.

ENK Digitale werkbon 1.63.x
Versie Fout/Wens ID Omschrijving
1.63.3 Fout 4171 Appcrash in EnkMobile in opdrachtbon. Aanpassing in de code zorgt ervoor dat het niet meer reproduceerbaar is.

ENK Digitale werkbon 1.62.x
Versie Fout/Wens ID Omschrijving
1.62.2 Fout 3961 Mobile fotos toevoegen low memory melding. Bij het nemen van meerdere foto’s kon het problemen optreden dat de ENKMobile app zichzelf afsloot.

ENK Digitale werkbon 1.61.x
Versie Fout/Wens ID Omschrijving
1.61.23 Fout 3843 Opdrachtbon TekstBlok kan niet bewerken. Het was niet meer mogelijk om de bezoekinformatie in te vullen van het huidige bezoek.
1.61.22 Fout 3841 Phys Driver not found. Deze is toegevoegd.
1.61.21 Fout 3702 Historische bonnen vorige bezoek Acces Violation. Bij het aanklikken van een bezoek van een historische bon volgde deze melding.
1.61.20 Fout 3795 Opdrachtbon werkzaamheden incorrecte visuele weergave. Werkzaamheden werden niet correct weergegeven waardoor regels door elkaar liepen.
1.61.19 Fout 3798 Bestellingen – Opdrachtbon – Geen opdrachtbon Acces Violation. Bij de keuze voor Geen Opdrachtbon volgde een foutmelding.
1.61.18 Fout 3700 Projecten plaats en personeelsgegevens niet zichtbaar. Deze waren niet zichtbaar totdat de regel een keer aangeklikt was.
1.61.17 Fout 3735 MonteurkanBestellen backwards compatible maken. Er wordt nu gekeken naar een toekomstige versie van de mobileserver.
1.61.16 Fout 3701 Opdracht Werkzaamheden installatie incorrecte visuele weergave.Werkzaamheden werden niet correct weergegeven waardoor regels door elkaar liepen.
1.61.15 Fout 3724 Bestellingen onderdeel Opdrachtbonnr niet zichtbaar in de bestelling zelf. Het opdrachtbonnummer was niet zichtbaar waardoor je de indruk kon krijgen dat er aan de bestelling geen opdrachtbon was gekoppeld.
1.61.14 Fout 3702 Historische bonnen vorige bezoek Acces Violation. Bij het aanklikken van een bezoek van een historische bon volgde deze melding.
1.61.12 Fout 3703 Checklist antwoord wordt niet correct getoond bij vinkje zonder opmerking. Na het invullen en het opnieuw openen waren de vinkjes niet meer zichtbaar.
1.61.9 Fout 3680 AppIcon EnkMobile ontbreekt. Deze opnieuw toegevoegd in een ander formaat.
1.61.6 Fout 3418 App crash low memory bij veel fotos toevoegen aan bijlage. Bij het toevoegen van meerdere foto’s kwam de melding low memory met als gevolg dat de app zichzelf afsloot.
1.61.6 Fout 3481 Huidige opdracht moet worden afgerond voor nieuwe logica klopt niet helemaal. Er kon onterecht een melding komen dat je een actieve opdrachtbon had lopen welke al reeds behandeld was hierin wordt nu gekeken of dit de vorige werkdag was.
1.61.6 Fout 3205 Afsluiten werkdag aCriteria returned 2 rows not uniqueresult. Deze melding werd veroorzaakt door 3418 waardoor een bezoek onterecht werd afgerond zonder afrondcode.
1.61.6 Fout 3283 Losse planning welke leeg is openen geeft Access Violation. Een lege planning bij de monteur kon dit veroorzaken. Dit is verholpen dat alleen Opdrachtbonnen geopend kunnen worden.
1.61.6 Fout 2735 SNull cannot be converted to DateTime bij afsluiten werkdag. Er wordt nu gekeken naar de huidige actieve opdrachtbon voor deze controle.
1.61.6 Fout 2602 Bestellingen zichtbaar onderin knoppenbalk. Dit onderdeel was tijdelijk zichtbaar bij het openen van de App.

ENK Digitale werkbon 1.60.x
Versie Fout/Wens ID Omschrijving
1.60.6 Fout 2899 Checklist antwoord werd niet correct getoond bij vinkje zonder opmerking. Indien alleen het vinkje werd gezet zonder een opmerking waren de resultaten na het opnieuw openen van de checklist niet zichtbaar. Dit is nu verholpen.
1.60.5 Wens 2682 Plaatjes van het formaat PNG werden niet zichtbaar in de rapporten gemaakt door de ENKMobileServer. Deze extensie is nu ook toegevoegd zodat deze afbeeldingen nu ook zichtbaar worden bij het versturen van een rapportage.
1.60.3 Wens 2600 Vanuit de artikelregels ook webselectie mogelijkheid. Hierin is een fout opgelost omdat de beschikbare leveranciers meerdere malen getoond werden.
1.60.1 Wens 2724 Toegevoegd: Setting voor checklists aanmaken om terug te gaan naar de checklist in plaats van de volgende vraag
1.60.1 Fout 2497 Checklist alleen opmerking invullen wordt gezien als verplicht. Als je een checklist Vraagtype hebt: Ja/Nee/Nvt met opmerking dan werd alleen het invullen van de opmerking gezien als verplicht. Dit is aangepast dat het vinkje ook gezet dient te worden.
1.60.1 Fout 2499 Opdrachtbonlijsten volgorde klopt niet. De sortering is aangepast naar de Omschrijving van de opdrachtbonlijst.
1.60.1 Fout 2326 Afbeeldingen toegevoegd worden niet op tijd terug gesynchroniseerd. Bij het afronden van een bezoek werd de afbeelding niet op tijd terug gesynchroniseerd waardoor deze niet in de bezoekrapportage zichtbaar werd.
1.60.1 Fout 2488 Herstructurering forceren foutmelding: Unsupported platform service: Terminate. De actieknop gaf een foutmelding dit is nu hersteld door een melding weer te geven dat de gebruiker de app dient af te sluiten en opnieuw dient te openen.
1.60.1 Wens 2600 Wens om vanuit de artikelregels ook webselectie te kunnen gebruiken. De functionalitiet van de webselectie voor de bestellingen is ook toegevoegd in het artikelenscherm.
1.60.1 Wens 234 Je kan niet zoeken in de lijst met bestaande bonnen. Hierin zijn de volgende mogelijkheden bijgekomen: naam klant, adres werkadres, postcode werkadres, omschrijving opdrachtbon, bonnr opdrachtbon en werknr opdrachtbon.
1.60.1 Wens 1692 Webselectie implementeren voor Wasco/Rexel/Rensa/Oosterberg. Het is nu mogelijk om bij de bestellingen voor deze leveranciers via webselectie regels over te nemen.
1.60.1 Fout 2403 Historische bonnen tonen niet hetzelfde op verschillende iPads. Er werd maar 14 dagen opgehaald met informatie en dit is aangepast naar 30 dagen.
1.60.1 Fout 1703 Bestelregels krijgen werknr/opdrbonnr niet mee vanuit DWB. Dit functioneert nu correct.