Versie wijzigingen van ENK Software

Wij ontwikkelen onze software zo dat onze klanten er prettig mee kunnen werken. Toch kan het zijn dat u een vraag of een wens heeft. Hieronder vindt u een overzicht aan ondersteuning die wij onze klanten bieden.

 

ENK Software 5.3.17
Versie Onderdeel Fout/wens ID Omschrijving
5.3.17.73 DataDictionary Fout 7325 GefaktureerdMet lengte vergroten naar 20. Veldlengte GefaktureerdMet was te kort waardoor bestellingen niet meer gefactureerd konden worden vanaf 15 karakters en groter van het inkoopfactuurnr.
5.3.17.72 Tekstverwerker Fout 1503 Tabellen omzetten naar tekst werkt niet meer in offerte/factuur. “Veld omzetten naar tekst” werkt nu op de ‘nieuwe methodiek’, nu kunnen factuurspecificatie regels ook weer omgezet worden.
5.3.17.71 Artikellijsten Fout 7254 Volgorde artikellijstregels overnemen naar calculatie is omgekeerde volgorde. De volgorde welke wordt overgenomen naar de calculatie is nu dezelfde volgorde zoals het in de artikellijst naar voren komt.
5.3.17.70 Artikellijsten Fout 7209 Lijst bestellen geldige leverancier en artikelnummer controle. Het bestellen van een artikellijst was niet meer mogelijk en is hersteld. Publieke lijsten kunnen als enige meerdere malen besteld worden.
5.3.17.69 Framework Fout 7252 Fix command line PhoneIntegration bug. Commandline phoneintegration geimplementeerd deze was nog niet aanwezig.
5.3.17.68 Facturen Fout 7205 Factuuralleenlezenbijverzonden Standaard/Basic/Plus introduceren. De setting werd uit de verkeerde tabel gelezen en is aangepast.
5.3.17.67 Planner Fout 6615 DuplicateSchedulerEvent_Update: Kan de source plantaak met het taakID niet vinden!. Kwam naar voren bij een gedupliceerde plantaak welke een hele dag duurde en het verwijderen van de reeks. Dit is aangepast dat het nu weer correct functioneert.
5.3.17.66 Facturen Fout 7205 Factuuralleenlezenbijverzonden Standaard/Basic/Plus introduceren. Voor standaard/basic en plus klanten is er een optie bijgekomen in de programma instellingen voor het alleen lezen zetten van de facturen na het e-mailen. Indien de factuur is verstuurd en de instelling is geactiveerd dan kan de factuurspecificatie niet meer geopend worden en de factuurtekst niet meer bewerkt worden.
5.3.17.65 Framework Fout 7148 Relaties icoon ontbreekt bij samenstelling SW. Door de samenstelling werd deze afgenomen maar is weer toegevoegd.
5.3.17.64 Digitale Werkbon Fout 7118 Leverancier niet selecteerbaar op ipad ondanks “BestellenInMobile=Yes”. Dit is hersteld er wordt gekeken naar de GLN of deze is ingevuld en Bestellen in ENKMobile mogelijk op Ja staat bij de leverancier.
5.3.17.63 Digitale Werkbon Fout 7095 DWB Opdrachtbon in bewerkmodus komen regels niet door vv6983 vv6660. Niet alle data werd teruggesynchroniseerd naar kantoor in bepaalde gevallen. Dit is nu hersteld door de logica van het synchroniseren aan te passen.
5.3.17.62 Facturen Fout 6092 NAW relatie wordt gebruikt ipv faktuurrelatie in XML. De naw gegevens van de relatie werden gebruikt in plaats van de factuur relatie dit is aangepast in de software voor alle XML facturen export berichten Insbouw003/Sales005/UBL210.
5.3.17.61 UrenApp Fout 6863 UrenApp: Alleen KilometerRegistratieOpBon zorgt voor weekstaatregel. Zonder deze setting werd de weekstaatregel niet aangemaakt. Dit is hersteld want deze setting is alleen voor de opdrachtbon bedoeld.
5.3.17.60 UrenApp Fout 6982 UrenApp km registratie komt niet door in ENK 1.10.5. De waarde van de kilometerregistratie kwam niet door in de urenregel vanuit de urenapp. Dit functioneert nu weer correct.
5.3.17.59 Boekhoudkoppeling Fout 6778 Exact Online: CryptUnProtectData failed with message: sleutel is niet geldig voor gebruik in opgegeven status. Probleem kwam naar voren door een beschadigde authorisatie sleutel. Deze wordt nu gecontroleerd en indien deze niet valide is wordt deze opnieuw gegenereerd.
5.3.17.58 Digitale Werkbon Fout 6983 DWB Opdrachtbon in bewerkmodus komen regels niet door vv 6660. Als de opdrachtbon in ENK in bewerkmodus stond kwamen niet alle wijzigingen correct door vanaf de DWB.
5.3.17.57 Digitale Werkbon Fout 6920 Zorg ervoor dat de triggers voor de 5.3.17.84 mobileserver goed werken. De opdrachtbonregels worden niet meer vanaf de ENKMobile gemaakt maar deze worden aangemaakt door middel van de triggers in ENK. Dit om ervoor te zorgen dat er geen dubbele reisuren meer naar voren komen.
5.3.17.56 Calculaties Fout 4551 Rubrieken vermenigvuldigen bij calculaties niet zichtbaar in calculatierapport. In de calculatie rapportage is er nu onder het hoofdstuk zichtbaar hoevaak het aantal van de rubriek is en de totalen zijn zichtbaar via een aparte regel onder ieder hoofdstuk.
5.3.17.55 NexusDB Wens 6935 Transactiemanagement aanpassen over multiple databases (TnxTransContext). Opgelost door de transactie aan te passen dat deze overweg kan met meerdere administraties in het geval van de setting enkdatarelaties.
5.3.17.55 NexusDB Fout 6986 Relaties tabel transactionlock bij wijzigen relatienr met ENKDataRelaties actief vv 6890. Opgelost door de transactie aan te passen dat deze overweg kan met meerdere administraties in het geval van de setting enkdatarelaties.
5.3.17.54 Digitale Werkbon Fout 6991 DWB: StandaardTeksten niet in 5.3.17 vv 6896. DFM ontbrak waar het menu item inzit. Hierdoor kon zonder de samenstelling MO de applicatie niet meer geopend worden door een access violation.
5.3.17.53 Artikellijsten Fout 6992 Alternatieven zoeken en alternatief kiezen in materiaalbehoefte geeft fout. De artikellijst wordt nu eerst bijgewerkt voor de status.
5.3.17.52 Facturen Wens 6675 Factuur accorderen zonder regels niet mogelijk maken. Er is een controle ingebouwd waardoor inkoop-/verkoopfacturen zonder regels niet meer geaccordeerd kunnen worden. Mocht je dit wel proberen zal je een melding krijgen als: Geen verkoopfactuurregels gevonden bij factuurnr.
5.3.17.51 DataDictionary Fout 6896 DWB: StandaardTeksten niet in 5.3.17. StandaardTeksten mogelijkheid voor Digitale werkbon is opgenomen in ENK. Hiermee kunnen standaard teksten gebruikt worden voor de bezoeken.
5.3.17.50 Opdrachtbonnen Fout 6864 UrenApp: Opdrbonregel kmregistratie blijft oude waarde behouden. Kan nog niet testen ivm geen werkende urenregel met kmregistratie.
5.3.17.49 Framework Fout 6879 Elevation menu opties zichtbaar bij onderdelen toevoegen. Bepaalde menu items welke niet nodig zijn voor gebruikers zijn nu standaard verborgen.
5.3.17.48 NexusDB Fout 6890 Relaties tabel transactionlock bij wijzigen relatienr met ENKDataRelaties actief. Bij het wijzigen van het relatienummer kwam er een transaction lock foutmelding op de relaties tabel.
5.3.17.48 Facturen Wens 6874 FactAlleenLezenBijAkkoord Sta/Bas/Plus = No doorvoeren. In het instellingen scherm onder Financieel is er een optie gemaakt waarmee de factuurtekst alleen lezen optie aan/uit gezet kan worden voor facturen welke openstaand of verstuurd zijn.
5.3.17.46 FGO Fout 6934 FGOPlus productId opzoeken met fout username/ww. Functionaliteit aangepast zodat deze weer correct functioneert.
5.3.17.46 FGO Fout 6933 FGOplus user/password dialog werkt niet goed. Functionaliteit aangepast zodat deze weer correct functioneert.
5.3.17.45 Framework Fout 6849 Recordlocked bij resetten beeldindeling. Als een detailpanelregel in bewerkmodus stond en de beeldindeling werd gereset dan resulteerde dit in een record lock op de regel welke in bewerkingsmodus stond.
5.3.17.44 Planner Fout 6791 Unable to resolve the identifier “w”.”Werkadres”. Het wijzigen van de adresgegevens gaf een foutmelding in de planner voor toekomstige werken en dit is aangepast.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Wens 6023 iMuis: bijlagen exporteren. De PDF bijlages van de factuur kunnen vanaf heden geexporteerd worden naar iMuis.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Wens 6022 Van de inkoop en verkoopfacturen de PDF bijlages mee exporteren naar Snelstart. De PDF bijlages van de factuur kunnen vanaf heden geexporteerd worden naar SnelStart.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Fout 5906 SnelstartWebApi kvk nummer 0 geeft fout retour. Dit is verholpen dat het nu wel correct gaat met doorboeken.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Fout 5878 SnelstartWebApi Argument “aValue” not assigned (nil). Het doorboekverslag is hiervoor aangepast.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Wens 1588 Algemeen: Bijgewerkte doorboekverslag inkoopfacturen/verkoop (rapportage setup). De bijgewerkte rapportages worden nu meegeleverd via de setup.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Wens 6652 Twinfield 0 factuur kunnen doorboeken. Het is nu mogelijk om een factuur met een 0 bedrag te exporteren naar Twinfield.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Wens 732 Twinfield: Veld Relaties.FakturenEmailenNaar filteren op [BCC]x@y.zz. Het BCC kan niet verwerkt worden in Twinfield dus deze gaat nu niet meer mee.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Fout 6077 Afas boeking niet in evenwicht door verschillende btwcodes. Het is nu mogelijk om verschillende btwcodes door te boeken naar Afas.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Wens 4674 Afas G-rekening doorboeken moet de module Wet Ketenaansprakelijkheid aanstaan in die omgeving. G-rekening facturen kunnen nu correct doorgezet worden naar Afas als de klant Wet Ketenaansprakelijkheid heeft aanstaan.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Wens 1693 Afas: betalingskorting van crediteuren doorgeven. Dit gebeurde voorheen niet maar wordt nu wel doorgegeven.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Fout 3294 InkfaktCheckControlebedrag functioneert niet 100%. De controle is hierop aangepast dat het nu altijd kloppend moet zijn voordat een inkoopfactuur geaccordeerd kan worden.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Fout 6215 AccountView betaalbaarstelling uppercase. Factuurnummers van inkoop-/verkoopfacturen worden doorgezet met een uppercase.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Fout 5567 Inkoopfactuur wordt doorgezet met incorrecte bedrag. Bij het doorboeken wordt nu gekeken naar inkregeltotaal in plaats van regeltotaal in verband met mogelijk lege velden.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Fout 5330 Twinfield: Inkfakturen doorboeken kijken naar Inkregeltotaal ipv regeltotaal. Bij het doorboeken wordt nu gekeken naar inkregeltotaal in plaats van regeltotaal in verband met mogelijk lege velden.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Fout 5481 iMuis Extern factuurnr moet factuurnr leverancier zijn. Extern factuurnr kreeg boekstuknr en is omgezet naar factuurnr leverancier.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Wens 5371 iMuis Sluitrek doorvoeren als adminsetting. 2 admin settings zijn hiervoor gemaakt voor debiteren en crediteuren.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Wens 5370 iMuis BTWPlichtig veld aanmaken crediteuren/debiteuren. Veld is toegevoegd op relaties/leveranciersnivo.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Wens 5315 iMuis: Extra functies die nagevraagd moeten worden & Doorboekverslagen controleren/aanpassen voor iMuis. Incassomachtigingkenmerk bij verkoopfactuur doorzetten. Bijlagen bij in en verkoopfacturen exporteren. Doorgeboekte verkoopfacturen en boekhoudkoppelingstatus rapport voor iMuis aangepast.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Fout 6193 SnelStart synchronisatie blijft openstaand status behouden. Facturen bleven onterecht in de openstaande facturen naar voren komen doordat de controle niet 100% was. Dit is nu aangepast dat indien een factuur niet in de openstaande facturen bij SnelStart naar voren komt deze betaald wordt gezet in ENK.
5.3.17.43 Boekhoudkoppeling Wens 2684 Grootboekrekening koppelen aan relaties en leveranciers. Grootboekrekening koppelen aan relaties en leveranciers, tevens inkoopfacturen.
5.3.17.42 Mobileserver Fout 6930 DWB kan niet meer syncen met 1.68.4. Synchroniseren gaf foutmelding op identifier A.Pauzestart welke niet gevonden kon worden. Dit is aangepast in de build pipeline.
5.3.17.41 Mobileserver Fout 6919 fix EnkMobileServer versionnr to 5.3.16.86. Versienummer is weer correct gezet voor deze versie.
5.3.17.35 Agenda Wens 5655 Taken in onderdeel Agenda wijzigen. Alleen toegewezenAan bij taken zetten als de status omhoog gaat (of gelijk blijft). Deze werd voorheen ook gezet als de status naar beneden ging maar wordt nu correct ingevuld.
5.3.17.34 Artikellijsten Fout 6618 Vreemde valute regeltotaal wordt niet bijgewerkt bij artprijzen verversen. Alleen aantalverbreenhpafnameeenh bijwerken bij bestellingen en dan ook afnameaantal bijwerken. Ook afname prijzen bijwerken in geval van bestelregels. Tevens wordt nu ook altijd AantalVerbrEenhpAfnameEenh bijgewerkt!
5.3.17.33 Artikellijsten Fout 6783 Materiaalbehoefte button edit velden functioneren niet. Buttons zijn weggehaald omdat deze niet horen bij dit onderdeel.
5.3.17.32 Artikellijsten Fout 6781 Materiaalbehoefte tegelijk bestellen/uitleveren niet mogelijk. Regels welke een bestellen en uitleveren waarde hadden werden alleen verwerkt naar een bestelling. Dit is nu verholpen dat de regel ook meegaat naar een uitlevering toe.
5.3.17.31 PABImporter Fout 5799 PABImporter Abel conditiebestand fout negeren. De PABImporter stopte indien er een fout in het conditiebestand aanwezig was en de vervolg stappen werden niet meer uitgevoerd. Dit wordt nu onderdrukt tot er een maximum van 50 fouten is bereikt en dan wordt het inlezen van de condities afgebroken en verder gegaan met het bijwerken van de artikelen qua prijs.
5.3.17.30 NexusDB Fout 6166 Version update faalt bij klanten met grote facturen tabel 5.3.16.41. Er wordt een nieuwe Nexus server (4.5029) meegeleverd. In het informatie scherm wordt deze groen weergegeven ter indicatie.
5.3.17.29 Framework Fout 3303 Tabblad opdrachten (Opdrachtbonnen) kan niet meer met de muis gescrolled worden. Scrollen (omhoog/omlaag) is mogelijk gemaakt in dit panel.
5.3.17.28 Framework Fout 3325 mwcode uitleveringsregel geen button edit. De button edit is geactiveerd voor dit veld.
5.3.17.27 Framework Fout 3313 Zwevend veld niet meer goed zichtbaar om in te vullen. Probleem trad op met verwijzen naar velden welke niet gekoppeld waren aan een pagina.
5.3.17.26 Calculaties Fout 3640 Calcregels worden verkeerd gekopieerd naar artikellijst. Regeltype paragraaf en subtotaal worden niet meer meegekopieerd naar de artikellijst toe.
5.3.17.26 Calculaties Fout 4552 Kopieren en plakken staartregels functioneert niet meer. Dit functioneert nu weer via ctrl + c en ctrl + v.
5.3.17.26 Artikellijsten Fout 4736 Artikellijstregels calculatie komen niet overeen per leverancier. Artikelen zonder artikelnummer worden getoond zoals deze zijn opgenomen in de calculatie en niet meer onterecht gegroepeerd.
5.3.17.25 DataDictionary Fout 6472 AchtergrondFetching custom veld gaat fout bij herstructurering update. Dubbele veldnamen/indexnamen in een tabel worden nu automatisch verwijderd.
5.3.17.23 Facturen Fout 6108 OpdrBonGroupuren functioneert incorrect bij verschillende bedragen. Indien het gesommeerde uren aantal op 0 stond werd de opdrachtbonregel niet gefactureerd, ondanks dat hier wel een gesommeerd bedrag ten grondslag ligt. Bij aantal 0 wordt het aantal op 1 post geforceerd. Bij negatieve aantallen/bedragen hanteren we ook 1 post.
5.3.17.22 DataDictionary Fout 6680 WerkMapArtikellijstRegels index herstructurering bug. De index is verwijderd deze was overbodig.
5.3.17.20 Framework Fout 6604 Silentmode doorboekverslag niet tonen/opslaan. Het doorboekverslag van het exporteren wordt nu niet meer getoond. Het creëren van deze dient door maatwerk script opgelost te worden.
5.3.17.19 Framework Fout 5328 RaiseExpectedException komt te laat. Dit is nu verholpen met een setting waarmee de exception geraised kan worden.
5.3.17.18 Bestellingen Fout 6581 Veldwaarde niet kopieren geldt niet voor Backorder bestelling. Dit gebeurde onterecht wel en is hersteld. Als veldwaarde niet kopieren actief is dan wordt het niet meegenomen bij een backorderbestelling of bij het doorzetten naar een gekoppelde opdrachtbon.
5.3.17.17 Modellen Fout 5486 Afbeelding wordt onterecht ingesloten bij opslaan model. Tijdens het “Opslaan als Model”, blijven de ingesloten afbeeldingen welke als koppeling zijn toegevoegd (linked images) nu ook echt een koppeling i.p.v. embedded images. Heeft verder geen effect op reeds bestaande data/modellen!
5.3.17.16 Artikellijsten Wens 6099 Materiaalbehoefte van werk in artikellijsten. Materiaalbehoefte is toegevoegd aan werken via een actieknop en de artikellijsten. Hiermee kan een materiaalbehoefte gemaakt worden van magazijnartikelen welke direct o.b.v. voorraad een bestelling/uitlevering kan aanmaken.
5.3.17.15 UrenApp Fout 4490 Werknr dubbel in app bij wijzigen in ENK. De query van de trigger is hierop aangepast. Probleem trad op na wijzigen van het werknummer in ENK waardoor deze dubbel naar voren kwam in de UrenApp.
5.3.17.14 Framework Fout 6598 Volgorde aanpassen dialogservice. Initialisatie van de DialogService vervroegd ivm NLS repair welke langs komt bij updaten van ENK.
5.3.17.13 Framework Wens 6236 Actieknop met pop-up kunnen automatiseren. Mogelijkheid gemaakt zodat een actieknop geautomatiseerd uitgevoerd kan worden waarbij een pop-upmelding aanwezig is.
5.3.17.12 Leveranciers Wens 6350 leverancierUsers.Debiteurnr zou niet alleenLezen moeten zijn. Het veld is van AlleenLezen gehaald zodat deze handmatig ingevuld kan worden of handmatig aangepast kan worden.
5.3.17.12 Leveranciers Wens 6349 leverancierUsers.debiteurnr overnemen bij nieuw record van leverancier.debiteurnr. Bij het aanmaken van een nieuw record in de LeverancierUsers tabel wordt de waarde van het veld debiteurnr overgenomen uit de Leveranciers tabel.
5.3.17.11 Facturen Fout 6287 Inkfaktregel opslag gaat onterecht mee met eindafrekening. Het veld “Opslag” niet overnemen bij het maken van een eind-afrekening indien de setting “GelijknamigeVeldenovernemen” niet aanwezig is, of als deze op “No” staat. Als het opslag veld wel overgenomen wordt dan kloppen de eind-totalen niet meer.
5.3.17.11 Uitleveringen Fout 6471 Uitlevering.datum veld mist voor eindafrekening. In de tabel uitleveringsregels is het veld datum toegevoegd zodat uitleveringen gefactureerd kunnen worden door middel van een eindafrekening.
5.3.17.10 Calculaties Wens 5641 EigenArtikelnr verversen C4 calculatie mogelijk maken. Op basis van het EigenArtikelnummer kunnen de calculatieregels nu ook bijgewerkt worden met de prijs van het magazijnartikel. Deze optie is er bij gekomen bij Artikelprijzen bijwerken.
5.3.17.9 Weekstaten Fout 6504 UrenApp: Werkbonregel omschrijving veranderd na aanpassing opmerking in app vv 6321. Na een aanpassing in het veld opmerking in de UrenApp werd de tekst van Gereden Kilometers onterecht overschreven in de weekstaatregel.
5.3.17.8 Bestellingen Wens 5925 Bestelling overnemen scherm optie voor bestelling op ontvangen zetten. Mogelijkheid toegevoegd dat een bestelling later ontvangen gemeld kan worden dan dat de inkoopfactuur is verwerkt in ENK.
5.3.17.7 Digitale Werkbon Fout 6482 EnkMobile synchroniseert records die gearchiveerd zijn. De syncstamp wordt nu niet meer aangepast bij het archiveren van records. Dit zorgde ervoor dat de betreffende records ook werden gesynchroniseerd naar de ENKMobile.
5.3.17.6 DataDictionary Wens 6348 BonVerzendenMet uit ENK halen. Veld was overbodig en had geen functionaliteit dus is uit de Datadictionary gehaald.
5.3.17.5 DataDictionary Fout 4378 Datadict aanpasbaar door alle gebruikers. Er was een mogelijkheid dat gebruikers deze konden openen zonder dat deze als Admin ingelogd waren in ENK dit is aangepast zodat dit niet meer mogelijk is.
5.3.17.4 Opdrachtbonnen Fout 6319 Uurtarief prijs wordt gehanteerd in plaats van artikelprijs bij prijzen verversen. Dit probleem trad op doordat de Opdrachtbonregel voor gereden kilometers afkomstig van de UrenApp een uurtariefcode bevatte.
5.3.17.4 Facturen Wens 6374 FactAlleenLezenBijAkkoord toevoegen voor sta/basic/plus. Deze setting is toegevoegd met default yes om te zorgen dat klanten met een standaard/basic/plus pakket hun factuurtekst kunnen aanpassen nadat de factuur een verstuurd status heeft gekregen.
5.3.17.2 Artikelen Wens 6205 Artikelprijzen in vreemde valuta kunnen opgeven. Vreemde valuta ondersteuning ingebouwd voor diverse onderdelen in ENK waarbij wordt gekeken naar de valuta koers bij het overnemen van artikelen.

ENK Software 5.3.16
Versie Onderdeel Fout/wens ID Omschrijving
5.3.16.43 EnkMobileServer Wens 5976 Mobileserver/service gelijk trekken urenapp/dwb. Mobileserver is bijgewerkt voor mobile en urenapp functionaliteiten.
5.3.16.42 Calculaties Fout 5877 Calculatie BTW grondslag klopt niet door lege inkoopprijs in element. Berekening van elemenent inkprijs en verkprijs aangepast wanneer een van de twee waardes leeg is dan gebruiken we de andere waarde.
5.3.16.41 Boekhoudkoppeling Fout 6060 Exact Online synchroniseren functioneert niet meer
5.3.16.40 RestQueryService Wens 5959 RQS aanpassen voor Power BI.
5.3.16.39 Koperskeuze Wens 5554 Volgnr logica uitschakelen bij verwijderen offerte/regelgroep. Bij het verwijderen van een offerte of regelgroep werd de volgnr logica continue getriggered wat voor performance problemen zorgde.
5.3.16.38 Setup Wens 6017 Setup aanpassen niet overschrijven berichtenapp. Als er een hoger versienummer geinstalleerd is dan in de setup aanwezig is dan wordt deze niet overschreven.
5.3.16.37 Boekhoudkoppeling Fout 6011 OAuth via eigen website (twinfield) werkt niet meer via directe aanroep van php scripts. Inlog methodiek voor Twinfield koppeling is aangepast voor oAuth.
5.3.16.36 FGO Plus Wens 5974 FGO+ URL vervangen door nieuwe URL. Nieuwe productie URL is opgenomen in deze versie.
5.3.16.35 Bijlagetabel Fout 5465 Refcount Bijlagetabel functioneert niet correct. Indien er een bijlage werd toegevoegd werd de refcount niet correct opgehoogd en dit kon resulteren in het achterblijven van onterechte bijlages na verwijderen.
5.3.16.34 Bestellingen Wens 5790 Bij Projectdebiteurnrs (Technische Unie) gaat het niet goed met HttpPost/Messagingservice. Dit kon opgegeven worden op verschillende niveaus en is nu teruggebracht naar de leveranciersusers tabel binnen ENK vanwege het debiteurnr.
5.3.16.33 Inkoopfacturen Fout 5892 Office365 protocol: Could not convert database value to object member. Met gebruik van de oude berichtenapp kwam deze foutmelding naar voren toe en hier wordt nu rekening mee gehouden.
5.3.16.33 Framework Fout 5911 Performance issues met ClusterWerken detailpanel. Er wordt nu gekeken of de juiste indexen worden gebruikt.
5.3.16.32 Weekstaten Fout 5831 UrenApp: NexusDB: Unable to resolve the identifier: “old”.”WkstRegelKilometerRegistratie”. Aanpassingen voor kilometerregistratie hield geen rekening met verwijderen van een urenregel.
5.3.16.31 ENKMobile Fout 5856 Sync van DeviceToServer tables gaat niet correct. Sommige tabellen werden getriggerd met een synchronisatie terwijl deze niet nodig waren en dit zorgde voor langdurig synchroniseren vanaf de ENKMobile.
5.3.16.30 Boekhoudkoppeling Wens 5135 Exact Online ExportOmschrijving vergroten naar 60 karakters. Veld lengte is vergroot om te zorgen dat de meldingen beter zichtbaar zijn.
5.3.16.30 Boekhoudkoppeling Wens 5559 Exact Online G-rekening bedrag doorzetten achter setting. Gedrag is aangepast dat dit nu achter een setting is geplaatst omdat het niet voor iedere klant wenselijk is.
5.3.16.30 Boekhoudkoppeling Fout 5644 Exact Online Kan PDF document niet laden. Foutmelding trad op indien er geen bijlage aanwezig was.
5.3.16.29 Calculaties Fout 5126 Staartkostenperregel=yes zorgt voor performance met herberekenen vv 4986. Bij grote calculaties duurde de herberekening lang en dit is nu versneld.
5.3.16.28 Bestellingen Fout 5589 DeleteMessage Oosterberg wordt niet doorgevoerd. Berichten bleven onterecht achter op de server bij Oosterberg.
5.3.16.27 Calculaties Fout 5375 Knop nacalculatie ontbreekt kolom overige. Deze ontbrak in de nacalculatie en is nu toegevoegd voor Standaard/Basic/Plus klanten.
5.3.16.25 Facturen Fout 5630 Dataset not in editing mode met FactAlleenLezenBijAkkoord=Yes. Een factuur met alleen lezen status kon niet meer verstuurd worden via de e-mail en gaf deze foutmelding.
5.3.16.24 Boekhoudkoppeling Wens 4848 SnelStart WebApi Logging bij autoriseren. Logging gemaakt voor controle op het authorisatie proces bij TerminalServer omgeving bleef authorisatiescherm geopend staan ondanks authoriseren.
5.3.16.23 Inkoopfacturen Fout 5722 INSBou003 facturen van div. leveranciers worden niet ingelezen door lowercase fout in VATpercentage. Bericht wijkt af van de standaard echter toch een aanpassing in ENK dat beide geaccepteerd wordt.
5.3.16.22 Boekhoudkoppeling Fout 5449 AccountView afrondingsverschil en projectnummer. Afrondingsverschil is opgelost en projectnummer is toegevoegd aan de export.
5.3.16.21 Bestellingen Fout 5657 Orderbevestiging TU MessagingServ geeft verkeerd Type terug (ORDERBEV__INSB003). Het inlezen van de orderbevestiging van de TU functioneerde niet meer correct en dit is hersteld.
5.3.16.20 Opdrachtbon Wens 4323 UrenApp KM registratie kunnen doen. Kilometer registratie is geimplementeerd in de UrenApp welke geactiveerd dient te worden door middel van een setting. Er zal een artikel aan gekoppeld moeten worden welke binnen ENK is geregistreerd waarin de prijs staat per kilometer. De kilometer registratie regel zal naar voren komen in de Opdrachtbon waarop deze wordt geboekt.
5.3.16.19 Weekstaten Fout 5531 Bewakingscode weekstaatregel wordt niet genulled. Indien de bewakingscode in de urenregel werd leeggemaakt werd de weekstaatregel niet correct bijgewerkt.
5.3.16.18 BOClient Fout 5475 Hotfix Windows 11 BO client doorvoeren. Deze gaf een foutmelding bij het openen onder Windows 11 vanwege een TLS wijziging in Windows 11.
5.3.16.17 EnkMobileServer Wens 5524 Nieuwe 5.3.16 maken met nieuwe EnkMobileServer. Nieuwe mobileserver is nodig voor ENKMobile aanpassingen.
5.3.16.16 Boekhoudkoppeling Fout 5513 ExactOnline Niet alle facturen gaan door (5.3.16). Foutmelding: U bent niet geauthoriseerd voor deze handeling. Stopwatch functionaliteit is vervangen waardoor dit nu beter gaat.
5.3.16.15 Calculatie Wens 5103 Traagheid/vastloper wegschrijven reservekopie normale calculatie. Bij grote calculaties kon het langer duren dan gewenst.
5.3.16.14 Boekhoudkoppeling Fout 5388 Exact Online exporteren 1000 facturen nog steeds bad request tussentijds. Aanpassing doorgevoerd via een setting met een default waarde voor het aantal.
5.3.16.14 Boekhoudkoppeling Fout 5387 Exact Online Hergebruik token functioneert niet. Na 10 minuten kon de export/synchronisatie niet meer plaats vinden.
5.3.16.13 Bestellingen Fout 4912 Messaging Dataronde GLN issue deze wordt overschreven. Bij het inlezen van de orderbevestiging werd de GLN van de gebruikte leveranicer gecontroleerd ten opzichte van het bericht als deze niet overeen kwam dan werd een vraag gesteld. Dit is nu aangepast doordat we het als verzamel profiel bestempelen.
5.3.16.12 Datadictionary Wens 5249 Versionupdate urenregels.soortcode. De keuzelijst is toegevoegd aan de programmering dat deze bij een update ook wordt gezet.
5.3.16.11 Boekhoudkoppeling Wens 4971 Exact Online: 60 calls per minuut verkleinen via mutatievlag. Foutmelding to many request kwam voor indien er meer dan 60 calls werden gedaan tijdens een export/synchronisatie moment.
5.3.16.11 Planner Fout 5013 Dupliceren plantaak zorgt ervoor dat IsMobilePlanning actief blijft. De vlag bleef staan als een planitem van een ENKMobile personeelslid werd gekoppeld aan een niet ENKMobile personeelslid.
5.3.16.11 Calculatie Fout 5087 Nacalculatie opslaan functioneert niet meer. Bij het opslaan kwam de vraagstelling voor het opslaan niet meer langs en deze komt nu wel weer.
5.3.16.11 Opdrachtbon Fout 5223 Opdrachtbon gefactureerd melding functioneert niet correct vv 3857. Melding werd onterecht gegeven en is nu aangepast.
5.3.16.10 Boekhoudkoppeling Wens 5095 iMuis: Periode voor boeking obv veld Periode ipv monthOf. Aanpassing nodig voor het doorzetten naar het juiste veld.
5.3.16.10 Calculatie C4 Wens 5202 MuTotaal Intern/Extern ook kunnen opvragen als StaartExpressie in C4. Mogelijkheid gecreerd hiervoor in de StaartExpressie van C4 calculaties.
5.3.16.10 Boekhoudkoppeling Fout 5222 iMuis: Div puntjes muis koppeling. Kleine aanpassingen in diverse velden voor de export doorgevoerd.
5.3.16.10 Calculatie C4 Wens 5247 Ook montageLoonsom in staartregels. Mogelijkheid gemaakt om de montageloonsom te kunnen gebruiken in een staartexpressie.
5.3.16.10 Boekhoudkoppeling Fout 5295 iMuis API: AdminSetting voor VerzamelboekingsRekening tbv iMuis koppeling. Dit is toegevoegd voor de iMuis API koppeling.
5.3.16.9 Facturen Wens 4838 Mollie bedrag boven 50.000 geen betaallink genereren of melding geven hiervan. Er kwam een melding en dit is nu ondervangen waardoor er boven 50.000 geen betaallink meer gegenereerd wordt.
5.3.16.9 Servicecontracten Fout 4903 Onderhoudsbon aanmaken popup melding negeren. Aanpassing doorgevoerd in de script omgeving welke de popup melding zal negeren.
5.3.16.9 Facturen Fout 5189 Record lock melding op single record bij Mollie 50.000 plus factuur. Indien er een factuur was gemaakt met meer dan 50.000 dan zat de factuur vast in een record lock.
5.3.16.9 Boekhoudkoppeling Wens 5200 iMuis koppeling activeren met prod partnerkey. Dit is doorgevoerd voor de iMuis koppeling.
5.3.16.9 Boekhoudkoppeling Fout 5203 SnelStart WebApi fout in zetten betaaldatum op syncdatum. Deze is hersteld dat die nu weer wegschrijft naar het juiste veld.
5.3.16.8 FGO Plus Fout 5206 Oude FGO URL weer terug. Nieuwe URL functioneerde nog niet correct en de oude URL is weer teruggeplaatst.
5.3.16.7 Bestellingen Wens 2408 Messagingservice error code afhandeling duidelijker. Foutmelding worden nu duidelijker gemaakt binnen ENK.
5.3.16.7 Bestellingen Fout 3678 Oosterberg Messagingservice. De NS artibuut werd onterecht opgenomen in het XML bericht en hierdoor was de order incorrect.
5.3.16.7 Boekhoudkoppeling Wens 4488 PDF-bestanden inkoop- en verkoopfacturen doorzetten naar Exact Online. Mogelijkheid toegevoegd voor het kunnen doorzetten van de bijlage naar Exact Online.
5.3.16.7 Facturen Wens 4494 Facturen Automatisch Akkoord routine accorderen aanroepen. Bij het automatisch accorderen komt nu ook de routine van de accorderen actieknop langs.
5.3.16.7 Bestellingen Fout 4747 Egmond messagingservice fout. De NS artibuut werd onterecht opgenomen in het XML bericht en hierdoor was de order incorrect.
5.3.16.7 Boekhoudkoppeling Wens 5004 Snelstart WebApi syncdatum als betaaldatum zetten. Deze werd niet weggeschreven naar het juiste veld en dit is aangepast.
5.3.16.7 Facturen Wens 5119 Sales005 ProjectNumber aanpassing. Orderreferentie kan nu opgegeven worden via ProjectNumber. Dit betreft de orderreferentie van de afnemer.
5.3.16.7 Artikellijsten Wens 5160 Status inventariseren aanpassen na verwerken en melding geven indien opnieuw inventariseren
5.3.16.7 Boekhoudkoppeling Fout 5175 iMuis updaten stamgegevens. Updaten van de stamgegevens functioneerde incorrect en dit is hersteld.
5.3.16.7 Boekhoudkoppeling Wens 4409 iMuis API koppeling (Cloudswitch). Bestandskoppeling is vervangen door de API koppeling.
5.3.16.7 Bestellingen Fout 5018 Xml orderbev InsBou niet in te lezen. Een leeg Freetext veld zorgde voor problemen met het inlezen.
5.3.16.7 Facturen Fout 5058 Sales005 btw verlegd aanpassingen. Diverse aanpassingen doorgevoerd voor een valide bericht.
5.3.16.7 Bestellingen Fout 5077 BerichtenApp fout bij verwerken orderbev. Er was een aanpassing nodig in de berichttype format.
5.3.16.5 Webselectie Wens 3609 GevierDales webselectie toevoegen. Webselectie mogelijkheid is toegevoegd voor leverancier GevierDales.
5.3.16.5 Rechten Fout 3616 Frm_Artikelen.ActionDeletemap = False functioneert toch. Dit is aangepast dat deze nu weer correct functioneert via de rolrechten.
5.3.16.5 Rechten Fout 3619 (Magazijn)Artikelen verwijderen ondanks rechten dat dit niet mag. Dit is aangepast dat deze nu weer correct functioneert via de rolrechten.
5.3.16.5 Rapporten Wens 3899 barcode rapport in setup aanpassen. Rapportage is aangepast dat deze loopt via de groene magazijnartikelen map.
5.3.16.5 Webselectie Wens 4130 Webselectie Coolmark toevoegen. Webselectie mogelijkheid is toegevoegd voor leverancier Coolmark.
5.3.16.5 Bestellingen Wens 4151 Testen Dyka bestellen en orderbevestigingen terug krijgen. De orderbevestigingen komen nu correct terug op basis van de bestelling.
5.3.16.5 Datadictionary Wens 4235 Veld e-mailen vergroten naar 100+ karakters. Alle e-mail velden zijn vergroot van 250 karakters.
5.3.16.5 Rechten Fout 4380 Systeemfuncties ook kunnen aanvinken zichtbaar ja/nee. Dit is aangepast dat deze nu weer correct functioneert via de rolrechten.
5.3.16.5 Facturen Fout 4449 Mollie betaallink 2 losse administraties functioneert niet. Voor 1 administratie functioneerde het correct maar voor de 2e niet en dit is hersteld.
5.3.16.5 Datadictionary Fout 4452 Recordstatus wijzigen in onderdelen mogelijk. Dit is hersteld dat dit nu niet meer mogelijk is.
5.3.16.5 Boekhoudkoppeling Fout 4487 BTW verlegd checkbox ontbreekt door samenstelling SG(2). Deze is toegevoegd om dit toch mogelijk te maken.
5.3.16.5 Programma Instellingen – Facturen Wens 4495 Optie “Autom. akkoord” bij de factuurspecificatie uitschakelen hint toevoegen. In de programma instellingen is de hint aangepast qua tekst.
5.3.16.5 Boekhoudkoppeling Wens 4582 Extra logging inbouwen in Accountview. Logging ingebouwd voor troubleshooting.
5.3.16.5 Opdrachtbon Fout 4664 Dataset not in edit or insert mode. Bij het overnemen van een magazijnartikel naar een opdrachtbonregel kon deze foutmelding optreden.
5.3.16.5 Boekhoudkoppeling Fout 4762 SnelStart WebAPI Crediteur.Krediettermijn en OIN worden onterecht genulled. Dit is aangepast dat dit nu weer correct functioneert.
5.3.16.5 Boekhoudkoppeling Wens 4776 SnelStart WebApi factuuremailennaar Ja en Ja en op papier. Deze werden niet correct doorgezet naar SnelStart via de WebApi.
5.3.16.5 Planner Fout 4870 PlannerV2: Urendoorzetten div. issues. Diverse punten zijn aangepast in de Uren doorzetten functionaliteit.
5.3.16.5 Datadictionary Fout 4895 Mollie: Field RelatieBetaallinkSturen not found. Het verwijderen van een record met een verbinding naar de fakturen tabel zorgde voor deze foutmelding.

ENK Software 5.3.15
Versie Onderdeel Fout/wens ID Omschrijving
5.3.15.25 Calculaties Wens 5247 Ook montageLoonsom in staartregels C4. Dit is toegevoegd in de C4 calculaties dat in de staartregel de montageloonsom gebruikt kan worden.
5.3.15.24 Calculaties Wens 5202 MuTotaal Intern/Extern ook kunnen opvragen als StaartExpressie in C4. Dit is toegevoegd in de C4 calculaties dat in de staartregels de mutotaal gebruikt kan worden.
5.3.15.23 FGO Plus Fout 5206 Oude FGO URL weer terug. De oude URL is weer opgenomen in de programmatuur om het correct te laten functioneren.
5.3.15.22 Facturen Fout 5119 Interne fout: Datacursos heeft geen interne dataset! De cursor naar de werken tabel ontbrak waardoor deze foutmelding naar voren kwam.
5.3.15.21 Facturen Fout 5119 Sales005 ProjectNumber aanpassing. In de werken tabel kan nu de referentie van de Opdrachtgever opgegeven worden welke wordt mee verstuurd in plaats van het werknummer. Indien het veld niet ingevuld is wordt alsnog het werknummer mee verstuurd.
5.3.15.19 FGO Plus Wens 5096 Url FGO plus aanpassen. De URL van FGO Plus was vervallen deze is vervangen voor een nieuwe URL.
5.3.15.018 ENKMobile Fout 5012 ENKArtikelen regels komen niet meer door in Mobileserver 5.3.15.81. Door een aanpassing kwamen met artikelbonregels vanuit de ENKArtikelen app niet meer terug in ENK dit is hersteld.
5.3.15.018 Facturen Fout 5058 Sales005 btw verlegd aanpassingen. Aanpassingen om te zorgen dat BTW verlegd facturen nu wel valide zijn.
5.3.15.017 Bestellingen Fout 5018 Xml orderbev InsBou niet in te lezen. Ging fout bij lege freetext elementen en dit is aangepast.
5.3.15.016 Calculaties Fout 4986 Staartkosten in totalen worden niet goed bijgewerkt met setting Staartkostenperregel. Dit is hersteld dat de totalen nu wel correct worden bijgewerkt.
5.3.15.014 Facturen Fout 4904 Sales005 bericht niet valide. Berichten geven foutmeldingen tijdens validatie.
5.3.15.014 Bestellingen Fout 4744 Icm paden force directory toepassen vv 3759. Indien de map niet bestaat wordt deze nu aangemaakt.
5.3.15.013 Datadictionairy Wens 4965 Lengte van Picklist veld in DDFields tabel verhoogt. Het veld was niet groot genoeg en is aangepast hiervoor.
5.3.15.012 Boekhoudkoppeling Fout 4762 SnelStart WebAPI Crediteur.Krediettermijn en OIN worden onterecht genulled. Velden KredietTermijn en OIN worden niet meer leeggehaald bij de leverancier.
5.3.15.012 Boekhoudkoppeling Wens 4776 SnelStart WebApi factuuremailennaar Ja en Ja en op papier. De gegevens van Ja en op papier werden niet doorgezet naar SnelStart toe en dit gebeurt vanaf deze versie wel.
5.3.15.011 Facturen Wens 4564 Verkoopfacturen Sales005 ondersteuning deadline 1-11-2021. Eerst implementatie van Sales005 verkoopfacturen in ENK Software.
5.3.15.010 Boekhoudkoppeling Wens 4846 SnelStart WebApi Sleutel niet in register opslaan, maar in database. De sleutel wordt vanaf deze versie opgeslagen in de database zodat authenticatie eenmalig nodig is.
5.3.15.010 Boekhoudkoppeling Wens 4847 SnelStart WebApi Export omschrijvingen. Derelatienaam of leveranciersnaam wordt nu meegenomen in de export omschrijving. Dit is aanpasbaar via maatwerk.
5.3.15.009 Modellen Fout 4850 Selecteren van briefpapier met {bedrijf} gaat niet meer goed. De volgorde waarin dit werd aangeroepen ging niet goed en is hersteld dit kwam door aanpassing 3759 van de 5.3.15.007 versie.
5.3.15.008 Inkoopfacturen Wens 4753 ICF statusbericht kunnen uitlezen. De invoice status van het ICF bericht wordt nu opgeslagen in de Inkfakturen tabel in het veld VerwerkStatus.
5.3.15.007 Bestellingen Wens 3759 Bij exporteren van bestellingen naar map moet bedrijf in mapnaam op te nemen zijn. Deze mogelijkheid is toegevoegd zodat je bestellingen per bedrijf in een map staan.
5.3.15.007 ENKMobile Wens 4256 Checklistantwoorden monteur/datum/tijd veld toevoegen. Deze velden zijn toegevoegd zodat duidelijk is welke monteur de checklist heeft ingevuld.
5.3.15.007 Webselectie Fout 4482 Webselectie:Er wordt niet naar debiteurnr gekeken in Leveranciersgebruikers. Dit is aangepast dat er wel wordt gekeken naar het veld debiteurnr uit de leverancierusers tabel.
5.3.15.007 ENKMobile Fout 4629 FN is required for ENKMobile. Veld DefaultInlog is nu opgenomen in de LeverancierUsers tabel zodat Mobile ook correct functioneert zonder de samenstelling FN.
5.3.15.007 ENKMobile Fout 4696 IngevuldeChecklisten.DatumLaatseWijziging benaming aanpassen. Benaming had een typo dus deze is hersteld.
5.3.15.006 Bestellingen Fout 4030 Orderbevestiging debiteurnr controle fout. Er wordt nu alleen gecontroleerd indien debiteurnr ook aanwezig is in de XML.
5.3.15.006 Boekhoudkoppeling Fout 4103 SnelStart WebApi Niet gevonden foutmelding. Doorzetten van Debiteur en crediteur aangepast.
5.3.15.006 Boekhoudkoppeling Fout 4384 SnelStart WebAPI ExportDebGeg=No defect. Doorzetten van Debiteur en crediteur aangepast.
5.3.15.006 Boekhoudkoppeling Fout 4385 SnelStart WebAPI ExportCredGeg=No defect. Doorzetten van Debiteur en crediteur aangepast.
5.3.15.006 Boekhoudkoppeling Fout 4386 SnelStart WebAPI Het aanmaken/bijwerken van crediteur X is mislukt. Doorzetten van Crediteur aangepast.
5.3.15.006 Bestellingen Fout 4448 Warnings die in de nieuwe berichtenserver worden gebruikt worden niet herkend door Enk. Dit is toegevoegd zodat ze wel herkend worden.
5.3.15.006 Setup Fout 4451 Boekhoudkoppeling rapportages werden niet vervangen bij setup. Deze worden nu standaard altijd mee geinstalleerd ongeacht de instellingen in de setup.
5.3.15.006 Boekhoudkoppeling Fout 4492 SnelStart WebApi: Velden in relatie JSON uit WebApi “null’en” die niet geldig zijn voor dat soort relaties. Sommige velden worden nu leeggemaakt.
5.3.15.005 Boekhoudkoppeling Fout 4446 Afas Betalingskorting Excl Btw. Grondslag voor berekening kortingsbedrag nu Excl. Btw gemaakt door BTW bedrag af te trekken van Factuurbedrag.
5.3.15.004 Calculaties Fout 3639 BTW code verschil in calculatierapportage. Indien er op regelnivo een btwcode is opgegeven anders dan in de calculatie zelf dan kon de specificate op het laatste blad (in uitzonderlijke gevallen 21% en 9%) niet kloppen.
5.3.15.004 Artikellijst Fout 4111 AV artikellijst openen inventarisatielijst. Acces violation kwam doordat een regel in bewerkmodus stond. Dit wordt nu correct verwerkt.
5.3.15.004 Boekhoudkoppeling Fout 4132 Twinfield controle op OpenSSL files. Bij het exporteren krijg je nu een foutmelding als er geen OpenSSL bestanden aanwezig zijn.
5.3.15.004 Startpagina Wens 4239 Startpagina doorklikken naar Lijstweergave met filter mogelijkheid. Mogelijkheid is toegevoegd om direct vanuit de startpagina naar een onderdeel te gaan en de lijstweergave te openen met filter mogelijkheid.
5.3.15.004 PABImporter Wens 4282 PABImporter: Mogelijkheid creëren om middels een setting het versturen van licentie gegevens uit te kunnen schakelen. Setting is toegevoegd welke dit mogelijk maakt.
5.3.15.004 PABImporter Fout 4295 PABImporter geeft geen terugkoppeling aan ENKBOService. Dit is hersteld waardoor de informatie nu weer correct doorkomt.
5.3.15.004 Setup Wens 4333 Rapporten uit setup niet meer meeleveren. Bij het installeren van ENK voor de 1e keer is de optie aangevinkt. Bij de vervolg installaties welke daarna gebeuren is deze uitgevinkt tenzij deze handmatig wordt aangevinkt.
5.3.15.004 Artikellijst Wens 4340 Artikellijstregel bewerken geen opslaan melding. Als een regel in bewerkmode stond en er werd een andere actieknop of onderdeel links aangeklikt dan kwam de opslaan melding niet.
5.3.15.004 Artikellijst Fout 4344 Kon de artikellijst met ID {1} niet vinden! Selecteer alternatief gaf een foutmelding als je een alternatief ging zoeken voor 1 regel in de artikellijst.
5.3.15.004 Artikelen Wens 4373 Artikelen: Multisearch -> default uitzetten in Instellingen scherm. Het vinkje hiervoor staat nu default op uit.
5.3.15.004 Boekhoudkoppeling Fout 4375 Nieuwe boekhoudkoppeling rapporten 5.3.15. Deze zijn vervangen vanaf deze versie.
5.3.15.003 Startpagina Fout 4242 Startpagina aanpassen: Ongeldig onderdeel. Bij de selecteerbare startpagina was de omschrijving onderin niet gevuld bij sommige startpagina’s.
5.3.15.003 Artikelen Fout 4248 Artikelscherm -> Extra -> “Beeldindeling/zoekmodussen resetten” werkt eenmalig. Deze actie werd eenmalig uitgevoerd en dit is hersteld.
5.3.15.003 Artikelen Fout 4119 UnSupported searchmode for SQL search. Deze foutmelding trad op als de zoekmodussen bij de artikelen niet correct waren door foutieve register instellingen.
5.3.15.003 Artikelen Wens 3996 Maatwerk Artikelnr zoeken via artikelnr/eigenartikelnr. Er is een mogelijkheid gemaakt voor het kunnen zoeken op artikelnr/eigenartikelnr met 1 zoekopdracht.
5.3.15.003 Artikelen Fout 3392 Artikeldetails niet goed zichtbaar bij openen artikelenscherm. Bij het openen van het artikelenscherm was aan de rechterzijde maar een klein gedeelte zichtbaar van de artikeldetails.
5.3.15.003 Weekstaten Wens 4007 Dubbele weekstaten aanmaken niet meer mogelijk maken. Het was mogelijk om meerdere weekstaten aan te maken op dezelfde jaar/week/personeelsnr wat problemen kon geven met het terugvinden wat de correcte weekstaat was.
5.3.15.003 Calculatie Fout 3897 Netto/bruto wisselen via assistent functioneert niet. Probleem was aanwezig bij het aanmaken van een nieuwe calculatie met 1 hoofdstuk en geen calculatieregels en dan wisselen van Bruto/Netto via de knop linksonderin.
5.3.15.003 Facturen Fout 3857 Afgesloten opdrachtbon geeft foutmelding gefactureerd bij bewerken. Deze melding is vervangen dat de opdrachtbon al reeds afgesloten is in plaats van gefactureerd en de controle hierop is ook eruit gehaald.
5.3.15.003 Facturen Fout 3629 G-rekening ook met BTW 21% doorberekenen. Setting (GrekeningBtwFactuur) toegevoegd welke het mogelijk maakt om het G-rekening gedeelte te activeren zonder dat de factuur verlegd is. Let op G-rekening deel is exclusief BTW. Btw bedrag gaat naar de gewone rekening.
5.3.15.003 Planner Fout 3341 PlannerV1 en PlannerV2 “hele dag” bug zet het op 2 dagen in de weergave. Dit gebeurde alleen als de planlabel ook direct werd aangepast bij het aanmaken van het planitem.
5.3.15.003 Planner Fout 3285 ‘ is not a valid value for field ID. The allowed range is 0 to 2147483647. Melding kwam naar voren bij het openen van de planner en kwam doordat het materiaalid een waarde kon bevatten welke niet is toegestaan. Het is nu niet meer mogelijk om waardes te hanteren welke boven de standaard uitkomen.
5.3.15.003 Planner Wens 4152 PlannerV2 Uren doorzetten Opdrachtbon weer mogelijk maken. Het is nu weer mogelijk om met PlannerV2 uren van Opdrachtbonnen door te zetten. Het geldt alleen voor uren welke niet zijn geboekt op een personeelslid welke gemarkeerd is als DWB gebruiker.
5.3.15.001 Webselectie Fout 4096 LeverancierGebruikerBedrijf, Geen FN in samenstelling. Controle ingebouwd voor samenstelling FN anders ging het mis met het ophalen van het bedrijfsnummer.
5.3.15.001 Webselectie Fout 3430 Webselectie:Er wordt niet naar debiteurnr gekeken in Leveranciersgebruikers. Webselectie werkt nu ook met bedrijven. In de LeverancierUsers is nu een veld “DefaultInlog”. Deze kan je zetten als je voor 1 gebruiker meerdere inlog gegevens hebt (voor verschillende bedrijven). DefaultInlog kan maar op 1 leverancier/gebruiker combinatie worden gezet. Middels SQL wordt hiervoor gezorgd. Bij het starten van het artikellijsten scherm wordt er gekeken naar of er een bedrijf bekend is en als er meerdere bedrijven aan een user hangen wordt de default gekozen.
5.3.15.001 Back-up Fout 3930 KeepIndexes=Yes defect. De indexen lopen nu weer correct mee met de back-up als deze setting actief is.
5.3.15.001 Database Wens 3986 NexusDB heartbeat via cmd-line kunnen uitschakelen. Dit is toegevoegd voor klanten welke lost communication foutmeldingen hebben met de Nexus Database.
5.3.15.001 Planner Fout 3898 PlannerV2 door rood label zie je tekst niet van je geselecteerde planitem. Indien het planlabel rood was zag je de tekst niet. De tekst wordt nu weergegeven als geel indien het planlabel rood is.
5.3.15.001 Outlook koppeling Fout 3467 Planitem wordt niet verwijderd uit Outlook bij verschuiven. Als het planitem was ingepland bij een outlook gebruiker en hij werd eruit versleept naar een niet Outlook gebruiker trad dit probleem op.
5.3.15.001 Google koppeling Fout 4044 PlannerKoppeling (Google): Bad request 400. Melding kwam naar voren bij start-/eindtijden van 00:00:00. Dit is opgelost door het planitem 1 seconde verder of terug te laten beginnen of eindigen.
5.3.15.001 Google koppeling Fout 3730 GoogleKoppeling foutmelding planning hele dag. Probleem kwam naar voren bij planitems welke waren ingepland voor de hele dag.
5.3.15.001 Elektronische inkoopfacturen Fout 3800 Onverwachte status van inkoopfactuur gevonden (0). Functionaliteit is eruit gehaald voor het overslaan van een ICF factuur bij het verwerken.
5.3.15.001 Elektronische inkoopfacturen Fout 3801 Bericht niet verwerken functioneerde niet correct. Functionaliteit is eruit gehaald voor het overslaan van een ICF factuur bij het verwerken.
5.3.15.001 Boekhoudkoppeling Fout 3799 SnelStart WebAPI: AV bij kostenplaatsen exporteren bij in- en verkoopfacturen. Kostenplaats implementatie aangepast, nu 1x ophalen van kostenplaatsen.
5.3.15.001 Boekhoudkoppeling Fout 3945 SnelStart WebApi Relaties filteren relatiesoort. Bij het ophalen van de relaties wordt nu ook gefilterd op de relatiesoort. Dit gaf problemen dat ook crediteuren meegenomen werden.
5.3.15.001 Boekhoudkoppeling Fout 3963 SnelStart WebApi LandID per bedrijf opzoeken. Het LandID wordt nu altijd opgevraagd bij SnelStart.
5.3.15.001 Boekhoudkoppeling Fout 4012 Snelstart WebApi – Adminnaam met & gaat fout, en in Basic versie staat RelatieDebiteurnrs er nog niet in. RelatieDebiteurnrs tabel is toegevoegd en oplossing ingebouwd op & teken in adminnaam.
5.3.15.001 Boekhoudkoppeling Fout 3773 AccountView betalingen G-rekening blokkering ontbreekt. Ook G-Rekening boeking betaalbaar stellen/synchroniseren naar AccountView.
5.3.15.001 Boekhoudkoppeling Fout 3760 Afas 2 Boekingen 1 met factuur en 1 met betalingskorting mislukt geen runnummer. De foutmelding wordt nu weergegeven in het doorboekverslag en de inkoopfactuur krijgt wel het runnummer.
5.3.15.001 Framework Fout 4013 A Component named ENKRecordPanelLightWeight already exists. Bij het wisselen van een onderdeel kon deze melding naar voren komen.
5.3.15.001 Verkoopelementen Fout 3789 Verkoopelement overnemen opdrachtid niet gevonden. Dit trad op als een verkoopelement een begotingsregel bevatte en dit is verholpen waardoor het nu correct functioneert.
5.3.15.001 Artikellijsten Fout 3628 Invalid class typecast. Probleem kwam naar voren bij het verslepen van een tijdelijke map naar een publieke lijst. Nu wordt die samengevoegd als je hem los laat op een bestaande of er wordt een nieuwe submap aangemaakt.
5.3.15.001 Facturen Fout 3803 Netto opdrachtbon factureren opslag mee naar factuurspecificatie. Dit gebeurde niet waardoor bij specificeren van meerwerk niet het correcte bedrag werd gefactureerd.
5.3.15.001 Rechten Fout 3614 Systeemfuncties – Edit – Verwijderen dubbel. Er waren 2 rolrechten met exact dezelfde benaming en 1 is aangepast naar de correcte benaming Edit – Geselecteerde map verwijderen.

ENK Software 5.3.14
Versie Onderdeel Fout/wens ID Omschrijving
5.3.14.022 Facturen Fout 4197 Mollie: Betaallinks niet “oneindig” geldig laten zijn. De Mollie betaallink is houdbaar voor de duur van de vervaldatum + geldigheidsduur dagen welke instelbaar is bij Programma – Financieel. Tenzij er een betalingsconditie is gekoppeld aan de factuur dan geldt deze.
5.3.14.022 Facturen Fout 4156 Mollie: Nul en/of negatieve factuurbedragen geen betaallink voor genereren. Bij accorderen van de factuur kwam een foutmelding. Nu bij nul of negatieve facturen wordt de betaallink niet gegenereerd.
5.3.14.022 Boekhoudkoppeling Fout 4122 SnelStart WebApi Aanmaningsoort altijd nullen. Aanmaningsoort wordt nu altijd een lege waarde op verzoek van SnelStart.
5.3.14.022 Boekhoudkoppeling Fout 4108 SnelStart WebAPI Debiteurennr ipv Debiteurnr. Veld welke werd aangeroepen had de onjuiste benaming.
5.3.14.021 Boekhoudkoppeling Fout 4109 ReedsBetaald veld is nu ex BTW ipv incl BTW. Reedsbetaald wordt nu via SQL gezet alszijnde Factuurbedrag Incl BTW ipv Excl BTW
5.3.14.020 Facturen Fout 4086 Mollie betalingsconditie foutmelding. Indien er een betalingsconditie was gekoppeld aan de relatie gaf dit een probleem met de Mollie koppeling dit is nu aangepast dat de betalingsconditie ook functioneert.
5.3.14.019 Boekhoudkoppeling Fout 4012 Snelstart WebApi – Adminnaam met & gaat fout, en in Basic versie staat RelatieDebiteurnrs er nog niet in. Deze zijn toegevoegd.
5.3.14.019 Boekhoudkoppeling Fout 3963 SnelStart WebApi LandID per bedrijf opzoeken. Het LandID wordt nu altijd opgezocht van de SnelStart administratie.
5.3.14.018 Framework Fout 3972 Dubbele herstructurering bij openen administratie. Probleem zat in de stored procedures met het openen en het opnieuw aanmaken.
5.3.14.017 Bestellingen Fout 3980 Could not convert variant of type (OleStr) into type (Boolean). Kwam naar voren in combinatie met eigen artikelnummer overnemen in bestellingen en uitleveringen.
5.3.14.016 Facturen Fout 3960 Mollie FN fout bij accorderen. Foutmelding kwam met proforma factuurnummering naar voren.
5.3.14.015 Boekhoudkoppeling Fout 3945 SnelStart WebApi relaties filteren op relatiesoort. Leveranciers/Relaties kunnen dezelfde nummering gebruiken.
5.3.14.014 Bestellingen Fout 3352 MessageService Rensa acces violation exporteren. Na het versturen van de bestelling kwam de acces violation naar voren.
5.3.14.014 Relaties Fout 3871 Relaties Betaallink bijwerken via Opdrachtsoort kijkt niet naar ENKData.Relaties. Dit is aangepast dat hier nu wel naar gekeken wordt.
5.3.14.013 Relaties Fout 3768 Relatiesoort RelatiesBetaallinkSturen overnemen naar relatie toe. ENKDataRelaties liep niet mee met deze controle.
5.3.14.013 Relaties Fout 3804 Veld RelatiesBetaallinkSturen niet gevonden!. Er ontbrak een opzoeken in veld en deze is toegevoegd.
5.3.14.013 Relaties Fout 3822 Betaallinkservice initialiseren loopt niet mee met Admin wissel. Bij het wisselen van de administratie werd de Mollie koppeling niet opnieuw geinitaliseerd dit gebeurt nu wel.
5.3.14.012 Boekhoudkoppeling Fout 3799 SnelStart WebAPI: AV bij kostenplaatsen exporteren bij in en verkoopfacturen. Opgegeven BTW is niet correct deze wordt nu wel correct doorgezet.
5.3.14.011 Boekhoudkoppeling Fout 3738 Afas koppeling afronding betalingskorting op 2 decimalen. Het korting bedrag wordt nu correct afgerond op 2 decimalen.
5.3.14.011 Boekhoudkoppeling Fout 3543 SnelStart WebApi Kostenplaatsen toevoegen. Deze waren wel aanwezig met de SG2 samenstelling en deze zijn nu ook toegevoegd aan de WebApi koppeling.
5.3.14.011 Inkoopfacturen Fout 3538 ICF ref opdrbonnr wordt niet vermeld bij verwerken behalve factuurtoeslag. Indien werknummerr 1 opdrachtbonnummer heeft dan zal die opdrachtbon worden gekozen anders wordt er gekeken naar de waarde welke gezet is bij het verwerken van het ICF bericht in het veld Opdrachtbonnummer.
5.3.14.011 Boekhoudkoppeling Wens 3423 WebApi Unit4 wijziging Q2 einddatum 1-10-2021. URL wijziging doorgevoerd.
5.3.14.010 Facturen Fout 3741 Zetten van “betaallinkSturen” bij relatiesoort gaat fout. Bij het omzetten naar Ja kwam een foutmelding dat de Mollie instellingen doorgevoerd moesten worden terwijl dit al gebeurt was.
5.3.14.009 Facturen Wens 81 Een factuur kunnen e-mailen met een iDeal link. Er is een koppeling met Mollie toegevoegd waarmee de factuur verstuurd kan worden met een iDeal betalingslink.
5.3.14.008 Planner Fout 2685 Plannerhint meest rechtse medewerker valt buiten beeld. Het dialooog met de informatie was niet altijd correct zichtbaar. Er wordt nu beter gekeken naar de positieve in de planner of de hint links/rechts/onder/boven moet worden getoond.
5.3.14.008 Webselectie Wens 2697 Webselectie Plieger is toegevoegd.
5.3.14.008 Boekhoudkoppeling Wens 3008 Betalingskorting/Betalingsconditie Afas koppeling. De betalingskorting gaat nu mee met de export naar Afas.
5.3.14.008 Boekhoudkoppeling Fout 3230 Snelstart WebApi bugs. Diverse SnelStart WebApi bugs zijn opgelost.
5.3.14.008 Facturen Fout 3253 Betalingconditie niet meegenomen bij factureren opdrachten. De betalingskorting wordt nu netjes verwerkt naar de factuurregels toe.
5.3.14.008 Facturen Fout 3287 Acces Violation factuur accorderen met bijlage en printen actief. Deze foutmelding kon u krijgen bij gebruik van de actieknop accorderen en tegelijk printen van de factuur en de bijlage.
5.3.14.008 BTW Fout 3316 BTW 9% ontbreekt. Deze is toegevoegd aan de setup in plaats van 6%.
5.3.14.008 Boekhoudkoppeling Fout 3323 Twinfield opslag van token gaat niet goed op RDS . Het opslaan ging niet correct op een Remote Desktop omgeving dit is verholpen.
5.3.14.008 Calculaties Fout 3384 Nacalculatie niet gevonden gevolgd door Acces Violation bestaande calculatie. Deze melding is verholpen u krijgt nu alleen de melding nacalculatie niet gevonden.
5.3.14.008 Artikelen Fout 3393 Afbreken Sidb zorgt voor artikelen zonder leverancier vv #3076. Bij het inlezen wordt nu ook de leverancier verwerkt waardoor de reeds ingelezen artikelen ook gekoppeld staan na het afbreken van het inlezen.
5.3.14.008 Opdrachtbonnen Fout 3395 Recordstatus opdrachtbon via afrondcode wordt niet bijgewerkt door trigger vanuit DWB vv #2820. Het is nu weer mogelijk om een recordstatus mee te geven aan een afrondcode deze dient kleiner te zijn dan recordstatus 25 (gereed).
5.3.14.008 Artikelen Fout 3400 SidB-bestand inlezen werkt de handelsartikelen of magazijnartikelen niet bij vv: #1761. De handels en magazijnartikelen worden nu correct bijgewerkt als het SidB-bestand volledig ingelezen wordt.
5.3.14.008 Facturen Fout 3405 Proforma factuur accorderen via lijstweergave krijgt geen refresh met correcte factuurnr vv: #3182 #2918. Het factuurnummer wordt nu wel ververst in de lijstweergave. Echter blijf je niet op dezelfde factuur staan qua selectie er wordt gesprongen naar de eerst volgende factuur in de lijstweergave.
5.3.14.008 Inkoopfacturen Fout 3438 ICF Artikelnr afletterren niet case-insensitive. Dit kon ervoor zorgen dat een inkoopfactuur wel verwerkt werd maar de bestelling op ontvangen bleef staan.
5.3.14.008 Google koppeling Fout 3466 Google koppeling oAuth vraagt geen toegang meer tot agenda gedeelte 403 forbidden melding. Authoriseren lukt niet meer dit is hersteld. Bij het koppelen van het GoogleAccount is het nodig dat ENK.exe wordt geopend met Administrator rechten anders zal de koppeling niet tot stond komen.
5.3.14.008 NexusDB Fout 3487 Indexen gaan niet mee met de back-up. De index van de adminsettings tabel werd nu weer meegenomen met een back-up waardoor je deze niet handmatig hoeft aan te maken.
5.3.14.008 Boekhoudkoppeling Fout 3488 EO oAuth koppeling defect 403 error. Authoriseren lukt niet meer dit is hersteld.
5.3.14.008 Boekhoudkoppeling Fout 3489 Multivers oAuth koppeling bad request 400. Authoriseren lukt niet meer dit is hersteld.
5.3.14.008 Boekhoudkoppeling Wens 3516 EO – Ook GRekbedrag bij verkoop facturen doorzetten. Het Grekbedrag wordt nu ook meegenomen bij een export van de verkoopfacturen.
5.3.14.008 Boekhoudkoppeling Fout 3542 SnelStart WebApi Correspondentieadres wordt niet gezet. Het correnspondentieadres wordt nu correct doorgezet.
5.3.14.008 Boekhoudkoppeling Fout 3544 Relaties.Debiteurnr tabel ontbreekt. Dit is hersteld dat deze alleen bij de juiste boekhoudkoppeling meegenomen wordt.
5.3.14.008 Outlook koppeling Fout 3594 Scopes voor aanmelden bij Microsoft nakijken deze lijkt mail niet mee te nemen. Dit is aangepast dat dit nu wel gebeurt.
5.3.14.007 Bestellingen Wens 2057 Rexel Messagingservice productie URL. URL is op verzoek van Rexel aangepast naar een andere URL voor de communicatie.
5.3.14.007 Planner Fout 2687 Opdrachtsoort bij beeldindeling planner wordt niet onthouden. Dit is hersteld dat de gekozen Opdrachtsoort ook wordt opgeslagen in de beeldindeling.
5.3.14.007 Calculaties Fout 2688 Acces violation bij gebruik van de knop Nacalculatie in calculatie onderdeel. De acces violation melding kwam voor de informatie melding.
5.3.14.007 Urenregels Wens 2706 Trigger: UrenRegelNaarWeekstOpdrbon -> Kostprijs bepaling middels setting kunnen aanpassen. Toevoeging voor een custom kostprijs in de weekstaat/opdrachtbonregels.
5.3.14.007 Voorraad Fout 2742 Voorraad mutatie wordt dubbel bijgewerkt. Bij het verwerken van een inkoopfactuur voor een reeds ontvangen bestelling werd de voorraad opnieuw gemuteerd en dit is hersteld dat het alleen bij het ontvangen melden van de bestelling plaats vind.
5.3.14.007 Framework Fout 2923 Veldwaardes welke middels maatwerk gezet worden, lijken niet echt gezet indien je met TAB naar de volgende regel gaat. De regel werd dubbel gepost en dit is aangepast dat er maar 1 post voorbij komt.
5.3.14.007 Framework Wens 3087 Twee aanpassingen (Logging/MadExcept). Extra logging ingebouwd voor troubleshooting performance.
5.3.14.007 Beveiligingsscherm Fout 3100 heel veel -Kon de actie niet uitvoeren! U heeft geen toevoegrechten op de tabel GebruiksLog!- entries. Dit is aangepast dat de controle er nu niet meer op zit.
5.3.14.007 Boekhoudkoppeling Fout 3169 Issues met nieuwe boekhoudkoppeling (AV2 issues). Dit kwam omdat het veld administratienr in de bedrijven tabel geen waarde bevatte.
5.3.14.007 Facturen Fout 3182 Aanvulling nav Dagstart bespreking op #2918. Gaat om het refreshen van de dataview voor het facturen onderdeel.
5.3.14.007 PABImporter Fout 3191 PABImporter fout TLS. PABImporter maakt nu gebruik van TLS1.2 in plaats van TLS1.0.
5.3.14.007 Voorraad Fout 3220 Stored Procedure aanpassen: UpdateMagazijnVoorraad. Aanpassing in de stored procedure voor performance.
5.3.14.007 Boekhoudkoppeling Fout 3273 Afas: Velden ProfitBTWCodeVerkVerlegd en ProfitBTWCodeInkVerlegd accepteren geen voorloopnullen. Deze zijn eruit gehaald.
5.3.14.007 Bestellingen Fout 3275 Land mee geven aan insbouw003 bestelling op basis van messagingservice. Dit is toegevoegd aan de messagingservice.
5.3.14.007 Rapportverkenner Fout 3286 Acces violation bewerken fastreport en als je er nog 1 wilt bewerken. Het was mogelijk doordat het scherm niet docked was dit is nu aangepast.
5.3.14.007 Boekhoudkoppeling Fout 3288 Multivers koppeling JournaltransactionNumber komt boven 9999 uit. Aanpassing dat de transactienummers weer op 1 beginnen.
5.3.14.007 Boekhoudkoppeling Fout 3342 Oude Multivers COM koppeling ook transactionId maximaliseren op 10000. Aanpassing dat de transactienummers weer op 1 beginnen.
5.3.14.006 RestQueryService Fout 3137 ENKRestQry Service start niet meer met SSL. Verholpen door een Delphi patch.
5.3.14.006 Bestellingen Fout 3090 Hotfix in 5.3.12 voor bestellingsnr in calcregels2bestelling.
5.3.14.006 Artikelen Fout 3077 Import Sales kan je tijdens inlezen Valideren nog aanklikken. Deze mogelijkheid is eruit gehaald.
5.3.14.006 Artikelen Fout 3076 Afbreken Sidb zorgt voor artikelen zonder leverancier. Bij het afbreken waren de reeds ingelezen artikelen niet gekoppeld aan een leverancier.
5.3.14.006 Artikelen Fout 3075 Inlezen Sales foutmelding bij geen eigen artikelen. Bij het inlezen van een Sales bestand kwam er een foutmelding bij het bijwerken van artikelen indien deze er niet waren.
5.3.14.006 Boekhoudkoppeling Wens 3056 Synchronisatie openstaande posten Snelstart webApi. Dit is toegevoegd aan de SnelStart WebApi koppeling.
5.3.14.006 Facturen Fout 2927 Factuurrapportage e-mailen embeddedfonts/pdfa toevoegen bij opslaan naar pdf. Bij het e-mailen van factuurrapportages wordt de PDF/A eigenschap nu ook meegegeven.
5.3.14.006 Planner Fout 2820 Bon niet meer opnieuw in te plannen als recordstatus < 20. Het moet niet meer mogelijk zijn om een opdrachtbon opnieuw in te plannen als recordstatus groter is dan 20.
5.3.14.006 Rapportverkenner Fout 2570 Export PDF functioneert niet altijd. Het export icoon voor PDF had dummy icoontjes waardoor deze niet altijd correct functioneerde.
5.3.14.006 Inkoopfacturen Fout 2423 Bij inlezen XML UBL 2.1 BTW code niet mee naar de regels. Er wordt nu gekeken naar de BTW tarief in het bericht en deze wordt meegenomen naar de inkoopfactuurregels.
5.3.14.006 Bestellingen Fout 2297 Oosterberg messagingservice 240 afhalen fout. Afhalen zonder AfleverAdres en GLN zou nu onmogelijk moeten zijn.
5.3.14.005 Artikelen Fout 2214 Artikel overnemen Voorraad blijft ? ondanks huidige voorraad aanwezig. Dit is aangepast dat de voorraad nu wordt getoond ook van meerdere magazijnen.
5.3.14.005 Inkoopfacturen Fout 2683 Creditfactuur faktuurtoeslag wordt niet correct gezet in ENK. De korting/factuurtoeslag wordt nu anders berekend waardoor het wel correct verwerkt kan worden.
5.3.14.005 Facturen Fout 2686 Openstaande facturen scherm focus verspringt naar 1e record na betalen. Dit is aangepast dat deze blijft staan op de factuur eronder/erboven.
5.3.14.005 Boekhoudkoppeling Wens 2822 Betaalbaarstelling van facturen in accountview. Er is een functie toegevoegd waarmee facturen in AccountView geblokkeerd/gedeblokkeerd kunnen worden voor de betaling.
5.3.14.005 Framework Fout 2850 Interne browser vervangen door externe browser. Onze interne browser functies zijn vervangen door de standaard browser van de computer/server omdat de interne browser verouderd was.
5.3.14.005 Facturen Fout 2918 Accorderen proformafactuur springt naar een ander record. Dit is hersteld dat de focus blijft op de factuur welke geaccordeerd wordt.
5.3.14.005 Servicecontracten Wens 3063 Bij onderhoudscalculatie eerst kijken naar contractsoort van onderhoudscalculatie. Er wordt nu eerst gekeken naar het veld contractsoort in de onderhoudscalculatie.
5.3.14.004 NexusDB Fout 3067 Embedded NexusDB Server werkt niet meer: “unknown database” melding. Bij het opstarten van ENK kwam deze foutmelding maar deze is opgelost door het altijd zetten van de aliasses.
5.3.14.003 Acties en behandelingen Wens 342 Acties kunnen toewijzen aan personen en groepen. Acties en behandelingen kunnen nu toegewezen worden aan gebruikers/afdelingen.
5.3.14.003 Acties en behandelingen Wens 350 Acties en behandelingen aan andere tabellen kunnen koppelen. Dit is nu mogelijk gemaakt voor diverse tabellen.
5.3.14.003 Acties en behandelingen Fout 361 Automatisch behandelen werkt maar voor 1 behandelsoort. Dit is nu uitgebreid dat het geldt voor meerdere/alle actiesoorten.
5.3.14.003 Boekhoudkoppeling Wens 1184 Snelstart WebApi implementatie van de nieuwe Boekhoudkoppeling class. De WebApi koppeling met SnelStart is toegevoegd aan de programmering.
5.3.14.003 Acties en behandelingen Wens 1649 Mogelijkheid om meerdere behandelcodes aan een afrondcode te hangen. In het verleden was dit maar 1 behandelcode en dit is nu uitgebreid.
5.3.14.003 Artikelen Fout 1761 SidB-bestand inlezen werkt de handelsartikelen of magazijnartikelen niet bij. Dit is opgelost dat deze nu wel bijgewerkt worden.
5.3.14.003 Artikelen Wens 2404 Refactor SalesInDeBouwInlezen via XML Readers. Aanpassingen benodigd voor het inlezen van Sales/Insbou bestanden.
5.3.14.003 Artikelen Fout 2742 Voorraad mutatie wordt dubbel bijgewerkt. Bij het verwerken van een inkoopfactuur voor een reeds ontvangen bestelling werd de voorraad opnieuw gemuteerd en dit is hersteld dat het alleen bij het ontvangen melden van de bestelling plaats vind.
5.3.14.003 Artikelen Wens 2884 Sales005 inplementeren in Salesindebouw.pas. De Sales005 standaard is toegevoegd aan het inlezen van Sales bestanden.
5.3.14.003 Framework Fout 2919 Maatwerk icm EditDataSet.Execute levert een implicit post op de Werken tabel! Dit is opgelost in de programmering door bij het laden van een beeldindeling een functie niet meer aan te roepen.
5.3.14.003 Framework Fout 2923 Veldwaardes welke middels maatwerk gezet worden of handmatig, lijken niet echt gezet indien je met TAB naar de volgende regel gaat. In de inkoopfactuurregels kon een fout optreden (veld niet gevuld) indien je met tab naar een volgende regel ging in plaats van opslaan via een groen vinkje.
5.3.14.003 Boekhoudkoppeling Fout 2932 SnelStart: Crediteurenrekening ipv CrediteurenRekening. Settingnamen werden case insensitive weggezet terwijl dit niet de bedoeling was dit is teruggedraaid.
5.3.14.001 Framework Wens 2534 Add Password reveal button to Login dialog. In het loginscherm is er een optie erbij gekomen voor het zichtbaar maken van het ingevoerde wachtwoord.
5.3.14.001 Framework Wens 2535 Add Password reveal button to Password change dialog. In het wachtwoord wijzigen scherm is een optie erbij gekomen voor het zichtbaar maken van het ingevoerde wachtwoord.
5.3.14.001 Framework Wens 2536 Add menu item: Help -> Tools -> Helpdesk File Transfer… Vanuit Tools kan je direct de File Transfer aanroepen.
5.3.14.001 Framework Wens 2539 Add menu item: Help -> Tools -> GExpertsDebugWindow. Vanuit Tools kan je direct het Debug window aanroepen.
5.3.14.001 Framework Wens 2540 Add menu item: Help -> Tools -> nxEnterpriseManager…. Vanuit Tools kan de nxEnterpriseManager aangeroepen worden.
5.3.14.001 Framework Wens 2541 Add menu item: Help -> Tools -> Registry. Vanuit Tools kan het register aangeroepen worden.
5.3.14.001 Framework Wens 2542 Add menu item: Help -> Tools -> Applicatie directory (AppPath). Vanuit Tools kan je direct naar de App path map gaan in de verkenner.
5.3.14.001 Framework Wens 2543 Add menu item: Help -> Tools -> Data directory (DataPath). Vanuit Tools kan je direct naar de Data path map gaan in de verkenner.
5.3.14.001 Framework Fout 2545 Fix Password change dialoog stond het toe om geen wachtwoord op te geven (foutmelding in NexusDB). Het was mogelijk om bij een wachtwoord wijziging een blanco wachtwoord op te geven.

ENK Software 5.3.12
Versie Onderdeel Fout/Wens ID Omschrijving
5.3.12.014 Voorraad Fout 2742 Voorraad mutatie wordt dubbel bijgewerkt. Bij het verwerken van een voorraad bestelling werd de voorraad dubbel bijgewerkt dit is nu verholpen.
5.3.12.014 Inkoopfacturen Fout 2923 Veldwaardes welke middels maatwerk gezet worden, lijken niet echt gezet indien je met TAB naar de volgende regel gaat. In de inkoopfactuurregels kon een fout optreden (veld niet gevuld) indien je met tab naar een volgende regel ging in plaats van opslaan via een groen vinkje en dit is verholpen.
5.3.12.014 Calculatie Wens 3090 Hotfix in 5.3.12 voor bestellingsnr in calcregels2bestelling. Het bestellingsnr wordt nu getoond uit de calcregel tabel in plaats via de bestelregelid.
5.3.12.012 Framework Fout 2395 Rechtermuisknop ENK reageert niet Opdrbonregels. ENK bleef hangen en na verloop van tijd reageerde deze pas weer.
5.3.12.011 Boekhoudkoppeling Fout 1662 AccountView: foutmelding bij exporteren email naar aanmaning email. Dit is aangepast dat het exporteren nu wel correct verloopt.
5.3.12.011 Facturen Fout 2026 Accorderen hoger dan recordstatus 25 zorgt dat je naar 1e factuur gaat. De focus versprong onterecht en deze blijft nu wel behouden op de geselecteerde factuur.
5.3.12.011 MadExcept Fout 2448 UniqueID needed for using MadExcept (Foutmelding ENK embedded gebruiken). Bij het gebruik van Madexcept kreeg je een foutmelding bij het openen van ENK.
5.3.12.010 Boekhoudkoppeling Wens 2197 Bij synchroniseren en betaald zetten wordt het reeds betaald veld niet bijgewerkt. Deze wordt nu wel bijgezet met het betaalbedrag.
5.3.12.010 Framework Fout 2212 Standaard filter ingesteld via lijstweergave terug naar alles functioneert niet. De filterkeuze Alles functioneert nu wel correct.
5.3.12.010 Calculatie Fout 2213 Kolombreedte Hoofdtuktotalen worden niet onthouden. Bij het breder/smaller maken werd dit niet onthouden.
5.3.12.010 Opdrachtbonnen Fout 2215 Rechtermuisknop kopiëren werkt wel, maar plakken niet. Dit is Works as Designed gedrag door Delphi/Windows. Het eruit klikken en opnieuw erin klikken zorgt ervoor dat het wel correct functioneert.
5.3.11.010 Planner Fout 2303 DWB Ingepland opdrbon blijft zichtbaar met filter niet ingepland. Alleen de opdrachtbonnen welke nog nooit zijn ingepland zijn nu zichtbaar.
5.3.12.010 Artikelen Fout 2320 Materialen verversen na het indexeren. Na het indexeren werden deze niet ververst waardoor je de indruk kon krijgen dat het indexeren niet correct was verlopen.
5.3.12.010 Bestellingen Wens 2336 Xml bestellingen kunnen wegschrijven naar mapje. Het is nu mogelijk om XML bestellingen weg te schrijven naar de Importdefs map toe.
5.3.12.010 Webselectie Wens 2390 Overnemen van Webselectie abel laten kijken naar GLN of LevCodeAbel. Er werd eerst gekeken naar de leverancierscode maar dit gaf problemen.
5.3.12.010 Word koppeling Fout 161 Word koppeling lijkt een memoryleak te hebben. Meerdere memoryleaks zijn opgelost voor deze koppeling.
5.3.12.010 Boekhoudkoppeling Fout 457 Twinfield: neemt bij exporteren van de debiteur het verkeerde incasso kenmerk over. Dit is aangepast dat de juiste nu meegenomen wordt met de export.
5.3.12.010 Boekhoudkoppeling Fout 2043 Profit: exception bij synchroniseren. Tijdens het synchroniseren kwam een foutmelding deze is verholpen.
5.3.12.010 Inkoopfacturen Fout 2077 ICF factuur Salo niet in te lezen. De factuurtoeslag is nu toegevoegd voor deze berichten.
5.3.12.010 Bestellingen Fout 2080 Anticipeer op 0000-00-00 datums bij Wasco. In de XML orderbevestiging komt deze door en hier wordt nu rekening mee gehouden.
5.3.12.010 Boekhoudkoppeling Fout 2211 Multivers: Exportomschrijving afkappen op 30 karakters. Deze was te lang en is nu correct gezet.
5.3.12.010 Opdrachten Fout 2260 Drag/Drop (bijlage/doclijst met map) & RecordIndex out of bounds (opdrachten).
5.3.12.010 Opdrachten Fout 2276 Opdrachten -> Recordindex out of range. Dit gebeurde als je een nog niet opgeslagen regel wou verplaatsen.
5.3.12.010 Outlook koppeling Fout 2281 Foutje in nieuwe OutlookApi opzet en hergebruik van api en getUser logica verbeterd.
5.3.12.010 Documentmappen Fout 2302 Drag/Drop Patch van JAMSoftware toepassen. Een nieuwe patch voor de drag/drop functionaliteit voor de externe documenten.
5.3.12.010 Webselectie Wens 1813 Webselectie aklima inbouwen. Deze is toegevoegd aan de software.
5.3.12.010 Documentmappen Fout 2035 Documentmap naast elkaar wordt niet onthouden na opnieuw inloggen in windows. De keuze wordt nu wel correct onthouden bij de werken.
5.3.12.010 Boekhoudkoppeling Fout 2147 Multivers: Bij inkoopfacturen wordt de kortingsdatum gelijk gesteld aan de factuurdatum. Dit is aangepast in de export.
5.3.12.010 Framework Fout 2150 Settings t.b.v. UpdateStatusbar aanpassen. Dit is verhuist naar een ander onderdeel ivm performance.
5.3.12.010 Nexus Database Wens 2151 Nazien of index wijziging op de Setting tabel voor een restruct zorgt. Dit is aangepast dat er nu case-insensitive gekeken wordt.
5.3.12.010 Outlook koppeling Fout 2182 Los ingevoerd emailadres in nieuwe mailEditor worden niet meegenomen bij verzenden. Dit is verholpen dat deze nu wel correct worden meegenomen.
5.3.12.010 Bestellingen Wens 2198 Nieuwe Messaingservice implementatie inbouwen in Berichtenverkenner. Uitbreiding van de BerichtenVerkenner.
5.3.12.010 Bestellingen Fout 2199 MessagingService 2.4 werkt niet meer in 5.3.12 door nieuwe soapimplementatie. Dit is verholpen in de programmering.
5.3.12.010 Weekstaten Fout 1870 Soortcode urenregel wijzigen doet weekstaatregel niet aanpassen. Dit gedrag is aangepast dat de weekstaatregel nu ook bijgewerkt wordt met de soortcode.
5.3.12.009 Boekhoudkoppeling Fout 1431 Twinfield: Recordstatus veranderd van Verstuurd naar Openstaand na synchronisatie. Deze blijft nu de correcte status behouden na het synchroniseren.
5.3.12.009 Boekhoudkoppeling Wens 1961 Multivers: veld InkFakturen.ExportOmschrijving ontbreekt. Dit veld is toegevoegd aan de export.
5.3.12.009 Artikelen Fout 2025 Prijs uitleg wordt niet meer achter prijsvelden getoond in artikelscherm. Deze was niet meer zichtbaar en dit is opgelost.
5.3.12.009 Boekhoudkoppeling Fout 2196 Multivers: FiscalYear wordt altijd obv Faktuurdatum gezet. Dit is aangepast voor de export.
5.3.12.009 Facturen Fout 1893 DataSet not in editing mode bij vorige stap met termijnfactuur. Dit kwam naar voren als je terug wou gaan naar de eerste stap voor het bepalen van je termijnbedrag of percentage.
5.3.12.009 Elementen Fout 1905 Alle elementen defect indien hoofdstuk ontbreekt. Onder alle elementen waren de elementen niet meer zichtbaar.
5.3.12.009 Artikelen Fout 2053 Magazijnartikel verplaatsen naar andere map mogelijkheid. Het is nu mogelijk om magazijnartikelen te verslepen naar een andere map welke onder magazijnartikelen valt.
5.3.12.009 Beveiliginsscherm Wens 2184 Mogelijkheid maken om authorisatie van MSGraph weg te halen (via instellingen scherm). Hiervoor is een actieknop erbij gekomen welke dit mogelijk maakt.
5.3.12.009 Facturen Fout 1618 DigitaleFacturatie veld bij relatie wordt niet meegenomen met factuur e-mailen. De keuze welke was opgegeven op relatienivo werd niet uitgelezen.
5.3.12.009 Outlook koppeling Wens 2034 Email editor inbouwen ivm ombouwen COM koppeling Outlook naar WebApi. Deze is toegevoegd voor gebruik van ENK Online.
5.3.12.009 Facturen Fout 2042 Dataset not in editing mode met FactAlleenLezenBijAkkoord=Yes en samenstelling XT. Bij het accorderen kwam deze foutmelding naar voren toe.
5.3.12.009 Framework Fout 2099 Framework: zetten van een FK field welke naar een virtualdataset staat te wijzen is erg traag. Dit is aangepast binnen de programmering.
5.3.12.009 Inkoopfacturen Fout 1825 DisableOpdrBonGefaktICF=No defect. Bij het verwerken van een inkoopfactuur met een opdrachtbon welke al gefactureerd was kreeg je een foutmelding.
5.3.12.008 Bestellingen Fout 1690 Messagingservice URL TU aanpassen. URL is aangepast voor meer stabiliteit aan de TU zijde ivm het orderbericht.
5.3.12.007 Rapporten Fout 1833 Reportbuilder aantal kopien wordt niet uitgelezen. Bij het afdrukken werd deze eenmalig geprint en niet volgende het aantal van de waarde.
5.3.12.007 Rapporten Fout 1993 FastReports aantal kopieën wordt niet uitgelezen. Bij het afdrukken werd deze eenmalig geprint en niet volgende het aantal van de waarde.
5.3.12.007 Artikelen Fout 1868 PA keuze artikelenscherm menu zichtbaar zonder samenstelling. Het was mogelijk om te kiezen voor Inlezen PAB/S@les in de Bouw zonder de juiste samenstelling.
5.3.12.007 Webselectie Fout 2015 Webselectie Rexel 10+ artikelen overnemen geeft acces violation. Dit is aangepast dat 10+ artikelen nu weer correct functioneert.
5.3.12.006 Facturen Fout 1853 Printer lade selectie probleem met onjuiste keuze papierlade. Er is een setting gemaakt welke de printerlade selectie negeerd waarmee de opdracht alleen naar de printer wordt verstuurd.
5.3.12.006 Bestellingen Fout 2032 MsgId wordt niet doorgegeven in msgService3.0/3.1. Deze ontbrak in de berichten en deze wordt nu wel meegenomen.

ENK Software 5.3.11
Versie Onderdeel Fout/Wens ID Omschrijving
5.3.11.014 Facturen Fout 1893 DataSet not in editing mode bij vorige stap met termijnfactuur. Als je bij een termijnfactuur in de specificatie koos voor vorige dan trad deze foutmelding op. Deze is opgelost.
5.3.11.014 Facturen Fout 2042 Dataset not in editing mode met FactAlleenLezenBijAkkoord en samenstelling XT. XT samenstelling hield geen rekening mee met het opslaan van model bij eerste keer openen dit is opgelost.
5.3.11.014 Facturen Fout 1618 DigitaleFacturatie veld bij relatie werd niet meegenomen met factuur e-mailen. Op relatienivo kan je kiezen voor XML/UBL factuurtype en deze werd niet meegenomen bij het e-mailen van de factuur en dat gebeurt nu wel.
5.3.11.014 Inkoopfacturen Fout 2147 Multivers: Bij inkoopfacturen werd de kortingsdatum gelijk gesteld aan de factuurdatum. Er werd niet gekeken naar aantaldagen1 uit de betalingsconditie. Dit is opgelost.
5.3.11.014 Calculaties Fout 1823 Subtotaal wordt niet opnieuw berekend bij artikelprijzen verversen. Dit is aangepast dat na het bijwerken van de regels de totalen ook bijgewerkt worden.
5.3.11.014 RestQueryService Wens 1831 Ophalen bijlage inhoud zodat het werkbezoek zichtbaar is in RestQueryService. Dit is toegevoegd aan de RestQueryService.
5.3.11.012 Artikelen Fout 1974 Zoek indentieke artikelen kan ingeschakeld worden zonder PA (geeft een foutmelding). Je kreeg onterecht menuitems en is aangepast.
5.3.11.012 Bestellingen Fout 1627 Inlezen OrderBevestiging Wasco gaat fout. BerichtenApp is hiervoor aangepast zodat duidelijker wordt waardoor dit verkeerd gaat.
5.3.11.012 Bestellingen Fout 2020 ICM bestellingen als Afroeporders (Salo) bevatten niet meer het aanvraagnr (ordernr leverancier). Deze is weer toegevoegd voor ICM.
5.3.11.012 Facturen Wens 1013 PDF insluiten in XML factuur. Dit is toegevoegd dat dit nu ook meegenomen wordt.
5.3.11.011 ENKMobileserver Fout 1886 Mogelijkheid om BCC naar sender in SMTP mail van EnkMobileServer uit te zetten via setting. Hiermee krijgt de sender zelf geen e-mail meer.
5.3.11.011 Datadictionary Wens 1888 DontCopy flags goed zetten in DataDict voor Bestelregels. Sommige velden werden onterecht mee gekopieerd.
5.3.11.011 Tekstverwerker Fout 1908 CheckUserRights implementeren bij het opslaan v/d Offerte/Factuur/Tekstdoc. Toevoeging in verband met incorrect opslaan.
5.3.11.011 Bestellingen Wens 1929 Logging inbouwen in BerichtenVerkenner. Deze is toegevoegd voor MessagingService310.
5.3.11.010 Werken Fout 1832 Bij werken wordt er geen bedrag bij de uitleveringen getoond. Dit is aangepast dat deze nu wel correct wordt getoond.
5.3.11.010 Facturen Fout 1811 Opdrachtbon factuur neemt ook offertenr mee van werk met incorrecte BTW. Bij het maken van een opdrachtbonfactuur werd het offertenummer van het werk meegenomen en hierdoor kon een factuur een incorrecte BTWcode meekrijgen.
5.3.11.010 Datadictionary Fout 1933 Foutmelding herstructurering 5.3.10.8 -> 5.3.11.8. Foutmelding kwam op de urenregels tabel dit is verholpen.
5.3.11.010 Facturen Wens 1965 OracleBTWCode is toegevoegd aan BTW Specificatie in UBL xml.
5.3.11.010 Opdrachtbon Fout 1842 Bij gebruik van de actieknop artikelprijzen verversen diende deze meerdere malen gebruikt te worden voordat alle regels waren ververst. Dit is opgelost. De knop hoeft eenmaal aangeklikt te worden.
5.3.11.010 Inkoopfacturen Fout 1947 UBL XML facturen bouwmaat konden niet verwerkt worden. Controle op het rootelement was niet synchroon met UBL controle.
5.3.11.010 Bestellingen Wens 1822 Ondersteuning voor projectcondities in XML bestellingen. Dit is toegevoegd via de GLN per project mee te sturen.
5.3.11.010 Facturen Fout 1826 Bug in foutafhandeling bij UBLEndpoint koppeling.
5.3.11.010 Bestellingen Fout 1619 Bestelling status gefactureerd/alleen lezen als inkoopfactuur is verwijderd. Als een inkoopfactuur werd verwijderd dan bleef de status van de Bestelling als gefactureerd staan. Dit is opgelost.
5.3.11.010 Bestellingen Fout 1703 Bestelregels krijgen werknr/opdrbonnr niet mee vanuit ENKMobile (DWB) app. Dit is aangepast dat deze nu wel mee verstuurd worden vanuit de ENKMobile (DWB) app.
5.3.11.010 NexusDB Fout 1786 StoredProc: CheckWeekstaat kan niet overweg meerdere records als result. Er konden meerdere records voorbij komen waardoor een versionupdate niet correct uitgevoerd werd. Dit is opgelost.
5.3.11.010 Facturen Fout 1809 Bug in BTWPercentage/codes in UBL Export. BTWCode meenemen bij aanmaken van factuurregels bij factureren opdrachten.
5.3.11.010 ENKMobileserver Fout 1186 Ophalen historische bonnen ging fout als server andere datumnotatie heeft. Deze fout kwam naar voren in de ENKMobile (DWB) app en had te maken dat de datumnotatie tussen de ENKMobile app verschillend was met de datumnotatie van de server waarop de ENKMobileserver geinstalleerd is.
5.3.11.010 Setup Fout 1601 Nieuwe EnkobileServer onder 5.3.11. Versie 5.3.11.80 wordt nu meegeleverd.
5.3.11.010 Boekhoudkoppeling Fout 717 Afas: foutmelding werd niet of onvolledig getoond in exportmeldingen. Foutmeldingen werden niet compleet weergegeven. Dit is nu aangepast.
5.3.11.010 Calculaties Fout 1691 Field contactpersoonnaam not found fieldtype: met opzoekwaarden. Controle ingebouwd voor opzoekwaarden van het veld.
5.3.11.010 Tekstverwerker Fout 1694 Setting: AltijdDocVeldenVerversen=Yes is default defect. Dit is opgelost met het veld ModelSavedWithFields in de diverse tabellen welke wordt aangeroepen bij het opslaan van de data.
5.3.11.010 Oracle koppeling Wens 1800 BTWcode verkoop ook in UBL export – Welzorg oracle koppeling.
5.3.11.010 Oracle koppeling Fout 1793 Fout in PostProcessing van UBLEndpoint.
5.3.11.010 Oracle koppeling Fout 1782 Extra logging inbouwen in Oracle koppeling.
5.3.11.010 Oracle koppeling Fout 1777 Aanpassingen Oracle koppeling.
5.3.11.010 NexusDB Fout 1747 VersionUpdate: 5.3.10.7 -> Velden “MessagingserviceUserid” & “MessagingservicePassword” zijn in sommige gevallen niet aanwezig. Velden ontbraken indien je samenstelling FN had en ging updaten vanaf 5.2.x versie naar 5.3.10.7 toe. Dit is nu opgelost.
5.3.11.010 Bestellingen Fout 1704 Bij bestelling overnemen naar inkfaktuur kwamen niet alle regels mee. Dit kwam omdat bestelregels afkomstig vanuit de ENKMobile (DWB) volgnr 0 hadden en er maar 1 resultaat regel was en dit is nu opgelost.
5.3.11.010 Facturen Fout 467 Opdrachtbon factuur OK – Annuleren actieknoppen functioneerden niet. De knoppen worden nu niet meer getoond indien een verplicht veld nog niet is ingevuld.
5.3.11.010 Offertes Fout 1715 Foutmelding Dataset not in edit mode bij openen nieuwe offertetekst icm XT samenstelling in 5.3.10.7. Dit is opgelost in de programmering door het record eerder in edit mode te zetten.
5.3.11.010 Artikelen Fout 1620 Kopieren artikel met graphic veld foutmelding list of index out of bounds (39). Dit is opgelost door bij het kopieren het afbeelding veld nu ook mee te nemen.
5.3.11.010 Werken Fout 1365 DocumentMappenV2 enkelklikken (vasthouden) gele map verplaatst deze. Dit gebeurde bij het aanklikken van een gele map en de focus van het veld versprong.
5.3.11.010 Artikellijst Wens 963 Webselectie Galvano toegevoegd.
5.3.11.010 Artikellijst Fout 964 Webselectie Egmond icoon artikellijst niet zichtbaar. Dit is aangepast dat deze nu wel zichtbaar is.
5.3.11.010 Werken Fout 1502 Type mismatch: The source value type () and the target site type (column: Herhaalinfo, *BINARY LARGE OBJECT) are not assignment compatible. Dit is mogelijk opgelost.
5.3.11.010 Artikellijst Fout 1187 Webselectie RaabKarcher URL aanpassing. Oude URL is vervangen door de nieuwe URL.
5.3.11.010 Facturen Fout 764 AccountView: Bij basic/plus versie ENK mist AVKostensoorten tabel. Deze tabellen ontbraken in de basis/plus versie en zijn nu toegevoegd.
5.3.11.010 Inkoopfacturen Fout 1373 Fout werknr of mwcode bij inkfaktuur en overnemen. Dit gebeurde bij het direct aanmaken van een nieuwe regel en daarna de actieknop overnemen bestellling. Dit is opgelost in de programmering.
5.3.11.010 Boekhoudkoppeling Fout 457 Twinfield: neemt bij exporteren van de debiteur het verkeerde incasso kenmerk over. De eerste machtiging wordt nu gebruikt die een intrekkingsdatum groter dan vandaag of geen intrekkings datum heeft.
5.3.11.010 Leveranciers Fout 1478 bestelberichttype veld in leverancier had ongeldige standaardwaarde. De ongeldige waarde is vervangen.
5.3.11.010 Framework Wens 1546 Setting nieuwe inkoopfactuur aanmaken vanuit regels. Het oude gedrag voor regelinvoer met CTRL + N is nu terug door middel van een setting.
5.3.11.009 NexusDB Wens 1858 Default NexusDB Server wachtwoord wijzigen.
5.3.11.009 Setup Fout 1859 VersionUpdates nazien bij totale nieuwe installatie. Bij een nieuwe installatie kwam deze voorbij wat onnodig was.
5.3.11.009 Calculaties Fout 1860 C4 Bloktekst dialoog van constraints voorzien. Het scherm kon te smal worden gemaakt waardoor niet alles zichtbaar meer was.
5.3.11.007 NexusDB Fout 1883 Bug in Restructure van nexus oplossen ivm aanwezigheid SyncDeviceId in DD. Dit is aangepast en verholpen.
5.3.11.007 Opdrachtbon Fout 1829 Opdrbon soortcode regie wordt overrruled door werk soortcode. Dit is aangepast dat er eerder naar de soortcode van de opdrachtbon kijkt in plaats van het werknummer.
5.3.11.007 ENKMobileserver Fout 1024 Conflict: Setting HulpmonteurTarief en StandaardTarief. Incorrecte uurtariefcode kwam retour dit is verholpen.
5.3.11.004 Datadictionary Fout 1749 Bij het verwijderen van een veld uit de datadictionairy moet er ook gekeken worden of deze in een onderliggende virtuele descendant table aanwezig. Optie ingebouwd waarmee orphan fields verwijderd kunnen worden.
5.3.11.001 Boekhoudkoppeling Fout 1356 Multivers Online G-Bankrekening (BankAccount isgAccount: true) is toegevoegd. Deze werd niet mee overgenomen met de koppeling.
5.3.11.001 Boekhoudkoppeling Fout 1434 AccountView: bij controle factuur na export het BTWVerlegd bedrag niet meenemen in de vergelijking. Controle ingebouwd op BTWverlegd. Als BtwVerlegd = ‘J’ dan wordt het btwbedrag niet bij het FaktTotaal opgeteld.
5.3.11.001 Framework Fout 1471 Refresh van detailpanel verliest positie in detailpanel lijst. Dit ging verkeerd met onderdeel geopend in een onderdeel in een onderdeel en dit is aangepast dat je het juiste record blijft zien.
5.3.11.001 Datadictionary Fout 1498 Herstructureren wijziging SmallInt naar Float gaat niet goed. Het wijzigen van een veldtype werd niet correct doorgevoerd en is opgelost.
5.3.11.001 Boekhoudkoppeling Fout 1549 Multivers Online – Journaalcode Crediteur wordt niet overgezet. Dit is nu toegevoegd dat deze met een export wel wordt overgezet.
5.3.11.001 Framework Fout 1499 Extra aanpassing maken m.b.t. #1401 (70% v/d Screen width). Het bijlagepanel kan maximaal 70% van de breedte worden van het scherm.
5.3.11.001 Bestellingen Fout 1335 Messagingservice TU bestelreferentie aanpassing. Dit is aangepast dat het per leverancier aanpasbaar is.
5.3.11.001 Boekhoudkoppeling Fout 1466 Multivers: WebAPI V191 verloopt per 07-11-2020. Aanpassing benodigd om te zorgen dat de koppeling bleef functioneren.
5.3.11.001 PlannerV2 Fout 1470 PlannerV2 – AutoRefreshTimer blijft actief refreshen in UnDocked mode. Dit bleef actief ondanks dat de focus niet op de planner was. Hierdoor had de muis continue een zandloper icoon.
5.3.11.001 Artikelen Fout 1444 Artikelbericht Insbou3 Isero validatie foutmelding. Optie ingebouwd waarmee de validatie overgeslagen kan worden bij het inlezen van S@les bestanden.
5.3.11.001 PlannerV2 Fout 652 PSR actief en niet kunnen verschuiven in de planner. Het was niet mogelijk om planitems te kunen verplaatsen naast een reeds bestaande afspraak.
5.3.11.001 Artikelen Fout 771 Artikelnr planner issue met pab artikelen. Bij het invullen van een artikel in de opdrachtbonregel en het enteren voor het overnemen sprong de focus naar de planner toe indien deze was geopend in een bepaalde status.
5.3.11.001 Framework Fout 1401 Bijlage tabel verspringt continue. Het bijlage panel van de opdrachtbonnen verspringt iedere keer bij het aanmaken van een nieuwe record en de huidige grootte werd niet onthouden. Dit is nu verholpen.
5.3.11.001 Boekhoudkoppeling Wens 1245 AccView: emailadres voor aanmaningen doorzetten naar AccView. Deze is toegevoegd aan de export zodat deze nu ook meeloopt.
5.3.11.001 Inkoopfacturen Fout 634 Terugzoeken van werknr/opdrachtbonnr aan de hand van de bestelreferentie op inkoopfactuur lijkt case sensitive. Dit is aangepast naar case insensitive.
5.3.11.001 Boekhoudkoppeling Fout 458 Afas: BTWcode 0% exporteren zonder grootboekrekening. Dit is opgelost door alleen BTWregels door te zetten als de tegenrekening is ingevuld.
5.3.11.001 Weekstaten Fout 1366 Weekstaat omschrijving urenregel komt niet meer goed. Dit is aangepast dat deze nu wel correct wordt ingevuld.
5.3.11.001 Framework Fout 435 Geen taskbar icon van ENK zichtbaar tijdens opstarten/inloggen. Bij het openen van ENK was het icoon niet correct zichtbaar.
5.3.11.001 Inkoopfacturen Fout 1108 UBL 2.1 factuur inlezen zonder TAXID gaat fout. Zou terug moeten vallen op “Standaard” tarief. Dit is aangepast dat indien het niet aanwezig is het standaard tarief wordt gehanteerd.
5.3.11.001 Rapporten Fout 1119 Controleer instellingen – Tools- D.D. rapportage toont geen vinkjes meer. Fastreport bestanden zijn vervangen waardoor het weer correct functioneert.
5.3.11.001 Script omgeving Wens 1319 Mogelijkheid om formfields in PDF om te zetten in platte tekst (flattenformfields). En deze functie in script beschikbaar maken.
5.3.11.001 Setup Wens 280 NexusDB vernieuwen. Versie 4.50.23 is opgenomen in de setup van ENK Software.
5.3.11.001 Bestellingen Fout 731 MsgContent komt niet terug maar Bestelling is Bevestigd. Controle ingebouwd welke hier wel naar kijkt voor de order bevestiging.
5.3.11.001 Inkoopfacturen Wens 1410 BTWcode meegeven in UBL export (inkoopfacturen). Deze werd niet meegegeven en is toegevoegd.
5.3.11.001 Opdrachtbon Fout 1052 Bij verwijderen van Opdrachten de gekoppelde opdrachtbonregels en urenregels loskoppelen. Het opdrachtid nummer wordt nu ook verwijderd van de opdrachtbonregel indien een opdracht wordt verwijderd.
5.3.11.001 Planner/PlannerV2 Fout 766 Tijdlijn planner tekst verschuift bij klikken. In de tijdlijn weergave was tekst niet goed zichtbaar als in het frame geklikt werd dit is verholpen.
5.3.11.001 Werken Fout 735 Scrollfunctie externe documentmappen werkt niet. Dit is aangepast dat het wel weer mogelijk is om hierin te scrollen met de muis.
5.3.11.001 Artikellijst Wens 1301 Webselectie Url voor Solar aanpassen. In verband met een URL wijziging is deze aangepast.
5.3.11.001 Planner Fout 397 Planner minimaliseren niet direct aanklikbaar. Bij het minimaliseren van de planner was de planner uit beeld waardoor deze niet meer goed aanklikbaar was.
5.3.11.001 PlannerV2 Fout 1307 PlannerV2 (undocked) normaal sluiten onthield positie niet bij heropenen. Bij het sluiten van de PlannerV2 werd niet onthouden op welke locatie deze stond bij het sluiten en bij het opnieuw openen werd die geopend met de standaard waardes.
5.3.11.001 Script omgeving Wens 1141 Alle verwijzingen naar GetHelperCursor ombouwen naar Datadict.GetHelperCursor.
5.3.11.001 Boekhoudkoppeling Fout 1286 AccountView: Afronding bij controle aanwezigheid factuur. Dit is aangepast dat de afronding nu beter gaat.

ENK Software 5.3.10
Versie Onderdeel Fout/Wens ID Omschrijving
5.3.10.008 Facturen/Inkoopfact. Wens 1410 BTWcode meegeven in UBL export (inkoopfacturen). Deze werd niet correct meegegeven.
5.3.10.007 Werken Fout 735 Scrollfunctie externe documentmappen werkt niet. Hierdoor was het niet mogelijk om te scrollen omhoog/omlaag in dit scherm.
5.3.10.007 Webselectie Wens 1301 Webselectie Url voor Solar aanpassen. De URL bij Solar is aangepast naar een andere en deze is opgenomen in de programmering.
5.3.10.007 Planner Fout 397 Planner minimaliseren niet direct aanklikbaar. Bij het minimaliseren van de planner was deze niet meer goed aanklikbaar voor het heropenen.
5.3.10.007 Planner Fout 1307 PlannerV2 (undocked) normaal sluiten onthoud positie niet bij heropenen. Bij het sluiten van de PlannerV2 als pop-up scherm werd de positie niet onthouden hierdoor opende die op het verkeerde scherm bij gebruik van meerdere monitoren.
5.3.10.007 Boekhoudkoppeling Wens 1245 AccountView: e-mailadres voor aanmaningen doorzetten naar AccountView. Dit veld gaat nu wel mee met het exporteren.
5.3.10.007 Framework Wens 1141 Alle verwijzingen naar GetHelperCursor ombouwen naar Datadict.GetHelperCursor. Aanpassing in het framework.
5.3.10.007 Boekhoudkoppeling Fout 1286 AccountView: Afronding bij controle aanwezigheid factuur. De factuur doorzetting wordt teruggedraaid ondanks het feit dat de bedragen hetzelfde zijn.
5.3.10.007 Messagingservice Wens 1215 Kijken naar ondersteundKladorder bij messagingservice. Deze functionaliteit zat er eerder nog niet in dus is toegevoegd.
5.3.10.007 Opdrachtbonnen Fout 765 Opdrachtregels kun je niet meer verplaatsen. Het was niet mogelijk om de volgorde van de opdrachtregels aan te passen op het tabblad Opdrachten.
5.3.10.007 Oracle koppeling Fout 822 Oracle koppeling: Facturen moeten eerst worden aangeboden en dan in 1x verwerkt.
5.3.10.006 Framework Fout 1293 Fix for 1216 -> Spatie in Alias. Het is niet meer mogelijk om in de alias naam voor de database spaties op te nemen.
5.3.10.006 Boekhoudkoppeling Wens 296 Multivers Online Setting met verwijzing naar lokale URL. Voor Multivers Online is er een setting gemaakt waarmee een lokale URL kan worden aangeroepen.
5.3.10.006 Boekhoudkoppeling Wens 767 Afas: Bij BTW boekingsregel dezelfde ‘Omschrijving boeking’ als deb/verkoop en crd/inkoop regel. In de BTW specificatie wordt nu ook de OmschrijvingBoeking gevuld.
5.3.10.006 Word koppeling Fout 374 Wordkoppeling: Offertedata niet opgeslagen. Bij het openen van een Word model en als deze niet aangepast werd tekstueel dan werd de data niet correct opgeslagen.
5.3.10.006 Bestellingen/Aanvragen Fout 1178 Als de leverancier al bekend is (bij bestelling en aanvragen) dan wordt bij het overnemen van artikelen geen andere handelsleverancier meer zichtbaar gemaakt om te kunnen kiezen.
5.3.10.006 Opdrachtbonnen Wens 1198 De terugreis qua uren ook op de opdrachtbon triggers ENK. De terugreis uren kunnen apart in de opdrachtbon getoond worden.
5.3.10.006 Setup Wens 936 Rapport opnemen in setup. DocViewOpdrbonRapport is aangepast voor klanten die gebruik maken van ENKMobile.
5.3.10.006 Framework Fout 1216 A stored procedure with the name Plantaken_UpdateLokatie does not exist. Foutmelding kwam bij het bewerken van het adres veld van de relatie. Dit is nu opgelost.
5.3.10.006 Aanvragen Wens 671 Aanvragen multileverancier maken. Mogelijkheid dat je per Aanvraag meerdere leveranciers kan gebruiken zodat van deze ook de bestellingen aangemaakt kunnen worden.
5.3.10.006 Opdrachtbonnen Wens 1223 OpdrbonRegelTerugReis toevoegen aan UrenRegel tabel. Veld toegevoegd in de urenregel tabel ivm de terugreisuren vanuit de Mobile/UrenApp.
5.3.10.006 Planner Fout 1213 The following required fields are not assigned. Deze melding kan naar voren bij het inplannen van een opdrachtbon.
5.3.10.006 Oracle koppeling Fout 1162 Oracle koppeling diverse fouten opgelost.
5.3.10.006 Webselectie Fout 770 Webselectie Walraven bij overname meerdere regels alles door elkaar heen. De volgorde van het overnemen van de regels werd niet goed gehanteerd.
5.3.10.006 Elektronische Ink.fact. Fout 730 Bericht verwerken scherm vinkjes V/X inhoud bericht niet zichtbaar. Bij het verwerken van een ICF bericht werden het rode kruis/groene vinkje niet correct weergegeven.
5.3.10.006 Urenregels Fout 762 Urenregel datum controle ENK dat starttijd niet hoger kan dan eindtijd. Hierdoor werden de uren verkeerd berekend en konden er rare tijden ontstaan.
5.3.10.006 Framework Fout 435 Geen taskbar icon van ENK zichtbaar tijdens opstarten/inloggen. Bij het opstarten van ENK was het icoon niet zichtbaar dit is nu aangepast.