Versie wijzigingen van ENK uren

Wij ontwikkelen onze software zo dat onze klanten er prettig mee kunnen werken. Toch kan het zijn dat u een vraag of een wens heeft. Hieronder vindt u een overzicht aan ondersteuning die wij onze klanten bieden.

 

ENK Uren 1.11.x
Versie Fout/Wens ID Omschrijving
1.11.1 Fout 7374 Urenapp urenregel mutatie en werknr dan klapt de app eruit. Bij het overschakelen van een tijd veld naar werknr veld kon de app blijven hangen en sloot zichzelf af naar de achtergrond.
ENK Uren 1.10.x
Versie Fout/Wens ID Omschrijving
1.10.6 Fout 6862 UrenApp 1.10.4 verschil in opdrbon zoeken tussen iOS en Android. Zoeken nu ook mogelijk op WerkAdres(2), zoeken nu ook mogelijk op straat/postcode/plaats van de WerkRelatie (indien het werkadres niet is opgegeven), zoeken nu ook mogelijk op straat/postcode/plaats van de Relatie (indien het werkadres niet is opgegeven en de werkrelatie niet is opgegeven)
1.10.5 Fout 6871 UrenApp: Android kmregistratie bugs. Toetsenbord bij kilometerregistratie had ander gedrag dan verwacht, Dit is aangepast zodat het weer correct is.
1.10.5 Fout 6870 UrenApp: Scherm bugs iOS kilometerregistratie. Toetsenbord bij kilometerregistratie had ander gedrag dan verwacht wat kon resulteren in een acces violation. Dit is aangepast zodat het nu weer correct functioneert.
1.10.4 Wens 6597 Sync error logging opnemen in UrenApp. Loggin is ingebouwd in de UrenApp voor syncerrors.
1.10.3 Fout 6323 UrenApp: Opdrbonregel urenapp regels worden niet gevuld met werknr. Het werknummer wordt nu wel weer doorgezet naar de opdrachtbonregel toe.
1.10.3 Fout 6322 UrenApp: Alleen KilometerRegistratieOpBon zorgt voor weekstaatregel. Het gedrag voor deze setting is aangepast dat het nu wel correct functioneert indien deze op no staat wordt de weekstaatregel wel aangemaakt.
1.10.3 Fout 6320 UrenApp: CombineerReisEnWerkUren=Yes zorgt niet voor kmregistratie in opdrbon. De trigger hiervoor is aangepast welke de regels doorzet naar de opdrachtbon toe.
1.10.3 Fout 6321 UrenApp: Werkbonregel omschrijving km registratie is opmerking. De weekstaatregel krijgt nu dezelfde omschrijving mee als de opdrachtbonregel namelijk Gereden kilometers.
1.10.3 Fout 6318 UrenApp: iPhone km registratie bugs. Visuele aanpassingen doorgevoerd voor iPhones.
1.10.3 Fout 6319 UrenApp: uurtarief prijs wordt gehanteerd ipv artikelprijs bij prijzen verversen. Het uurtarief wordt niet meer opgenomen bij een gereden kilometer registratie en hierdoor functioneert het weer correct.
1.10.3 Fout 6401 UrenApp: Opmerking veld ingevoerde tekst niet direct zichtbaar. Het venster is aangepast voor de juiste scherm grootte.
1.10.3 Fout 5021 UrenApp: AlleenOnderhandenWerken functioneert niet correct met zoekopdracht. De zoekopdracht filtering is aangepast dat de recordstatus ook meeloopt.
1.10.3 Fout 6400 UrenApp: Aantal gereden kilometers leeg maken en opnieuw vullen blijft 0 staan vv 6148. Controle ingebouwd welke bekijkt of de waarde van de kilometerregistratie is ingevuld.
1.10.3 Fout 4490 UrenApp: Werknr dubbel in app bij wijzigen in ENK. Er kon geboekt worden op een niet bestaand werknummer en hiervoor zijn de triggers in ENK zijn aangepast om dit gedrag tegen te gaan. Het zal nu altijd geboekt worden op het juiste bestaande werknummer.
1.10.3 Wens 5098 UrenApp: Landscape mode weer mogelijk maken Android. De App is aangepast dat rotatie weer mogelijk is met de app tussen portrait en landscape.
1.10.1 Fout 6148 UrenApp: Opdrbonregel/weekstaatregel kmregistratie blijft achter bij aanpassen naar NULL. Dit wordt nu afgevangen door altijd een 0 te zetten indien het veld Aantal gereden Kilometers in de UrenApp wordt leeggemaakt.
ENK Uren 1.9.x
Versie Fout/Wens ID Omschrijving
1.9.4 Wens 4323 UrenApp KM registratie kunnen doen. Kilometer registratie is geimplementeerd in de UrenApp welke geactiveerd dient te worden door middel van een setting. Er zal een artikel aan gekoppeld moeten worden welke binnen ENK is geregistreerd waarin de prijs staat per kilometer. De kilometer registratie regel zal naar voren komen in de Weekstaat en optioneel in de Opdrachtbon waarop deze wordt geboekt.
1.9.2 Fout 5114 Downloading file uren app hangt die op. Buffersize was niet groot genoeg en is aangepast naar een andere waarde waardoor de download verder kan.
ENK Uren 1.8.x
Versie Fout/Wens ID Omschrijving
1.9.4 Wens 4323 UrenApp KM registratie kunnen doen. Kilometer registratie is geimplementeerd in de UrenApp welke geactiveerd dient te worden door middel van een setting. Er zal een artikel aan gekoppeld moeten worden welke binnen ENK is geregistreerd waarin de prijs staat per kilometer. De kilometer registratie regel zal naar voren komen in de Weekstaat en optioneel in de Opdrachtbon waarop deze wordt geboekt.
1.9.2 Fout 5114 Downloading file uren app hangt die op. Buffersize was niet groot genoeg en is aangepast naar een andere waarde waardoor de download verder kan.
1.8.6 Wens 4179 ENKUren download loopt niet verder door Google restore. Bij het downloaden van de database bleef de app hangen.
1.8.6 Fout 3064 Reisuurtariefcode komt terug met 1 ondanks setting met andere waarde. Reisuurtarief is toegevoegd aan UrenApp waardoor deze nu correct de settingwaarde gebruikt.
1.8.6 Fout 3419 Aanmeldscherm verdwijnt onder Android. Tijdens het invoeren sprong deze omhoog tot deze buiten het scherm was. Dit kon verholpen worden door het scherm te kantelen.
1.8.3 Fout Fix voor hangen bij meldingen, 1.8.2 was niet de gewenste fix.
1.8.3 Fout Achtergrond was zwart bij Popup dialogs
1.8.2 Fout Fix voor niet tonen van exceptions en foutmeldingen (hangt)
1.8.1 Wens Eerste versie met 64 Bit Android ondersteuning