Versie wijzigingen van ENK Digitale werkbon

Wij ontwikkelen onze software zo dat onze klanten er prettig mee kunnen werken. Toch kan het zijn dat u een vraag of een wens heeft. Hieronder vindt u een overzicht aan ondersteuning die wij onze klanten bieden.

ENK Digitale werkbon
VersieFout/WensIDOmschrijving
1.60.6
Fout
2899
Checklist antwoord werd niet correct getoond bij vinkje zonder opmerking. Indien alleen het vinkje werd gezet zonder een opmerking waren de resultaten na het opnieuw openen van de checklist niet zichtbaar. Dit is nu verholpen.
1.60.5
Wens2682
Plaatjes van het formaat PNG werden niet zichtbaar in de rapporten gemaakt door de ENKMobileServer. Deze extensie is nu ook toegevoegd zodat deze afbeeldingen nu ook zichtbaar worden bij het versturen van een rapportage.
1.60.3
Wens2600
Vanuit de artikelregels ook webselectie mogelijkheid. Hierin is een fout opgelost omdat de beschikbare leveranciers meerdere malen getoond werden.
1.60.1
Wens2724
Toegevoegd: Setting voor checklists aanmaken om terug te gaan naar de checklist in plaats van de volgende vraag
1.60.1
Fout
2497
Checklist alleen opmerking invullen wordt gezien als verplicht. Als je een checklist Vraagtype hebt: Ja/Nee/Nvt met opmerking dan werd alleen het invullen van de opmerking gezien als verplicht. Dit is aangepast dat het vinkje ook gezet dient te worden.
1.60.1
Fout
2499
Opdrachtbonlijsten volgorde klopt niet. De sortering is aangepast naar de Omschrijving van de opdrachtbonlijst.
1.60.1
Fout
2326
Afbeeldingen toegevoegd worden niet op tijd terug gesynchroniseerd. Bij het afronden van een bezoek werd de afbeelding niet op tijd terug gesynchroniseerd waardoor deze niet in de bezoekrapportage zichtbaar werd.
1.60.1
Fout2488
Herstructurering forceren foutmelding: Unsupported platform service: Terminate. De actieknop gaf een foutmelding dit is nu hersteld door een melding weer te geven dat de gebruiker de app dient af te sluiten en opnieuw dient te openen.
1.60.1
Wens2600
Wens om vanuit de artikelregels ook webselectie te kunnen gebruiken. De functionalitiet van de webselectie voor de bestellingen is ook toegevoegd in het artikelenscherm.
1.60.1
Wens234
Je kan niet zoeken in de lijst met bestaande bonnen. Hierin zijn de volgende mogelijkheden bijgekomen: naam klant, adres werkadres, postcode werkadres, omschrijving opdrachtbon, bonnr opdrachtbon en werknr opdrachtbon.
1.60.1
Wens1692
Webselectie implementeren voor Wasco/Rexel/Rensa/Oosterberg. Het is nu mogelijk om bij de bestellingen voor deze leveranciers via webselectie regels over te nemen.
1.60.1
Fout2403
Historische bonnen tonen niet hetzelfde op verschillende iPads. Er werd maar 14 dagen opgehaald met informatie en dit is aangepast naar 30 dagen.
1.60.1
Fout1703
Bestelregels krijgen werknr/opdrbonnr niet mee vanuit DWB. Dit functioneert nu correct.