Versie wijzigingen van ENK Digitale werkbon

Wij ontwikkelen onze software zo dat onze klanten er prettig mee kunnen werken. Toch kan het zijn dat u een vraag of een wens heeft. Hieronder vindt u een overzicht aan ondersteuning die wij onze klanten bieden.

ENK Digitale werkbon 1.65.x
VersieFout/WensIDOmschrijving
1.65.14Fout4848Kan afrondcode niet kiezen 165.12. De afrondcode kon niet gekozen worden indien in de afrondcode opdrachtgereed een Ja waarde had.
1.65.12Fout4792UserController not assigned. Probleem kwam naar voren bij ophalen volledige database dat deze bleef hangen en deze melding kwam.
1.65.12Fout4783Could not convert variant of type (String) into type (Integer). Trad op bij urenregel bewerken bij uurtariefcode kiezen geen waarde selecteren maar wel kies selecteren.
1.65.10Fout4773Low memory meldingen en foto crashes. Kwam door een eigenschap welke niet werd opgeruimd.
1.65.9Fout4565Webselectie Salo acces violation. Bij doorlopen winkelwagen en terug naar ENK kwam er een acces violation.
1.65.9Fout3944Mobile meer ingezoomd iPad Pro 12.9 inch. De weergave van ENKMobile was anders op dit type ipad model.
1.65.9Fout4757Acces violation en visuele bugs na selectie mogelijkheden. De gekozen optie werd incorrect weergeven.
1.65.8Fout4675Afrondcode niet zichtbaar ipad model A2604. Bij dit specifieke model waren bepaalde schermen niet correct zichtbaar.
1.65.8Wens4348Bezig met laden melding blijft hangen bij openen bijlage. Dit gebeurde bij de eerste keer de camera functionaliteit gebruiken.
1.65.7Fout4663Bijlages worden iedere keer mee gesynchroniseerd. Ondanks dat de bijlage al is gesynchroniseerd werd deze alle volgende keren ook meegenomen met de synchronisatie.
1.65.7Fout4662Checklist verschillen 1.64.2 en 1.65.4. In de weergave zaten er verschillen ten opzichte van hoe het ervoor eruit zag deze is nu weer herstelt.
1.65.7Fout4661Bonnen planitem ENK wordt niet aangemaakt. Opdrachtbonnen aangemaakt vanuit de ENKMobile werden niet aangemaakt in de Planner in ENK.
1.65.7Wens4696IngevuldeChecklisten.DatumLaatseWijziging benaming aanpassen. Veldnaam aangepast naar correcte benaming.
1.65.6Fout4596Eerste keer foto maken scherm hangt. Indien je voor het eerst een foto ging maken bleef de weergave hangen.
1.65.4Wens4256Checklistantwoorden monteur/datum/tijd veld toevoegen. Bij het invullen van checklist wordt nu ook vermeld welke monteur en op welke datum/tijd deze is ingevuld.
1.65.4Fout4523Tijdafspraak niet goed zichtbaar in planning na verversing. Er is een aanpassing in gemaakt dat het nu beter zichtbaar is.
1.65.4Fout3924Webselectie TU Mobile verbruik ipv afname. Bestelling artikelen worden nu in besteleenheden getoond.
1.65.4Fout4590Popupmeldingen niet zichtbaar in het opdrachtbon overzicht. De iconen waren nog niet correct zichtbaar.
1.65.4Fout4593Acces violation na annuleren reizen. Bij het reizen op een opdrachtbon en deze annuleren trad een acces violation melding op.
1.65.4Wens4594Meerwerkbon/Vervolgbon benaming. Benaming is aangepast om te zorgen dat het vervolgbon heet.
1.65.1Wens2801Pop-up met belangrijke info. Pop-up meldingen is toegevoegd aan de ENKMobile.
1.65.1Wens1242Checklistantwoorden tabel kleiner maken. Alleen de ingevulde checklist antwoorden worden opgeslagen.
1.65.1Wens4077Meer info tekst toevoegen aan de omschrijving van Opdrachtbon in de planner. Werkzaamheden is stukje naar beneden verplaatst in planning scherm ivm pop-up melding icoon.
1.65.1Wens2802Meerwerk bon vanuit bestaande bon aanmaken. Mogelijkheid toegevoegd om een meerwerk bon aan te maken op basis van een geselecteerde opdrachtbon.
1.65.1Fout3794Historische bon openen zonder Opdrachtsoort geeft Access Violation. Dit trad op indien de opdrachtbon geen opdrachtsoort had.
1.65.1Fout3833Wachtwoord Mobile eerste karakter nu in hoofdletter. Dit gedrag was aangepast in de 1.61 versie van de ENKMobile.
1.65.1Fout4061Teksten historische bonnen niet duidelijk zichtbaar door \n. De teksten van de historische bonnen zijn nu weer correct zichtbaar.
1.65.1Fout4536Size must be at least 1. Trad op bij het maken van een foto en voor de eerste maal IOS toegang geven tot foto bibliotheek.
1.65.1Fout4537Documenten toevoegen appcrashes. Bij het toevoegen van bijlages kwam er een appcrash.
1.65.1Fout4549Webselectie appcrash. Bij het gebruik van webselectie kon een appcrash optreden indien je teruging naar de ENKMobile toe vanuit Safari.
ENK Digitale werkbon 1.64.2
VersieFout/WensIDOmschrijving
1.64.2
Fout
4354
SQLLite Database is locked. Transactieblokken zijn aangepast om dit te voorkomen.
1.64.1
Fout
4293
Handtekening opnieuw acces violation. Kwam naar voren als het tekenen van de handtekening nog gebeurde bij het resetten van het veld.
1.64.1
Fout
4291
Betalingswijze kan je links swipen om te verwijderen. De opties konden verwijderd worden en dit is nu niet meer mogelijk.
1.64.1
Fout
4238
Extra informatie zichtbaar van staand naar liggend. Extra informatie was zichtbaar bij het roteren van de ipad.
ENK Digitale werkbon 1.63.3
VersieFout/WensIDOmschrijving
1.63.3Fout4171Appcrash in EnkMobile in opdrachtbon. Aanpassing in de code zorgt ervoor dat het niet meer reproduceerbaar is.
ENK Digitale werkbon 1.62.2
VersieFout/WensIDOmschrijving
1.62.2
Fout
3961
Mobile fotos toevoegen low memory melding. Bij het nemen van meerdere foto's kon het problemen optreden dat de ENKMobile app zichzelf afsloot.
ENK Digitale werkbon 1.61.x
VersieFout/WensIDOmschrijving
1.61.23Fout3843Opdrachtbon TekstBlok kan niet bewerken. Het was niet meer mogelijk om de bezoekinformatie in te vullen van het huidige bezoek.
1.61.22Fout3841Phys Driver not found. Deze is toegevoegd.
1.61.21Fout3702Historische bonnen vorige bezoek Acces Violation. Bij het aanklikken van een bezoek van een historische bon volgde deze melding.
1.61.20Fout3795Opdrachtbon werkzaamheden incorrecte visuele weergave. Werkzaamheden werden niet correct weergegeven waardoor regels door elkaar liepen.
1.61.19Fout3798Bestellingen - Opdrachtbon - Geen opdrachtbon Acces Violation. Bij de keuze voor Geen Opdrachtbon volgde een foutmelding.
1.61.18Fout3700Projecten plaats en personeelsgegevens niet zichtbaar. Deze waren niet zichtbaar totdat de regel een keer aangeklikt was.
1.61.17Fout3735MonteurkanBestellen backwards compatible maken. Er wordt nu gekeken naar een toekomstige versie van de mobileserver.
1.61.16Fout3701Opdracht Werkzaamheden installatie incorrecte visuele weergave.Werkzaamheden werden niet correct weergegeven waardoor regels door elkaar liepen.
1.61.15Fout3724Bestellingen onderdeel Opdrachtbonnr niet zichtbaar in de bestelling zelf. Het opdrachtbonnummer was niet zichtbaar waardoor je de indruk kon krijgen dat er aan de bestelling geen opdrachtbon was gekoppeld.
1.61.14Fout3702Historische bonnen vorige bezoek Acces Violation. Bij het aanklikken van een bezoek van een historische bon volgde deze melding.
1.61.12Fout3703Checklist antwoord wordt niet correct getoond bij vinkje zonder opmerking. Na het invullen en het opnieuw openen waren de vinkjes niet meer zichtbaar.
1.61.9Fout3680AppIcon EnkMobile ontbreekt. Deze opnieuw toegevoegd in een ander formaat.
1.61.6Fout3418App crash low memory bij veel fotos toevoegen aan bijlage. Bij het toevoegen van meerdere foto's kwam de melding low memory met als gevolg dat de app zichzelf afsloot.
1.61.6Fout3481Huidige opdracht moet worden afgerond voor nieuwe logica klopt niet helemaal. Er kon onterecht een melding komen dat je een actieve opdrachtbon had lopen welke al reeds behandeld was hierin wordt nu gekeken of dit de vorige werkdag was.
1.61.6Fout3205Afsluiten werkdag aCriteria returned 2 rows not uniqueresult. Deze melding werd veroorzaakt door 3418 waardoor een bezoek onterecht werd afgerond zonder afrondcode.
1.61.6Fout3283Losse planning welke leeg is openen geeft Access Violation. Een lege planning bij de monteur kon dit veroorzaken. Dit is verholpen dat alleen Opdrachtbonnen geopend kunnen worden.
1.61.6Fout2735SNull cannot be converted to DateTime bij afsluiten werkdag. Er wordt nu gekeken naar de huidige actieve opdrachtbon voor deze controle.
1.61.6Fout2602Bestellingen zichtbaar onderin knoppenbalk. Dit onderdeel was tijdelijk zichtbaar bij het openen van de App.
ENK Digitale werkbon 1.60.x
VersieFout/WensIDOmschrijving
1.60.6
Fout
2899
Checklist antwoord werd niet correct getoond bij vinkje zonder opmerking. Indien alleen het vinkje werd gezet zonder een opmerking waren de resultaten na het opnieuw openen van de checklist niet zichtbaar. Dit is nu verholpen.
1.60.5
Wens2682
Plaatjes van het formaat PNG werden niet zichtbaar in de rapporten gemaakt door de ENKMobileServer. Deze extensie is nu ook toegevoegd zodat deze afbeeldingen nu ook zichtbaar worden bij het versturen van een rapportage.
1.60.3
Wens2600
Vanuit de artikelregels ook webselectie mogelijkheid. Hierin is een fout opgelost omdat de beschikbare leveranciers meerdere malen getoond werden.
1.60.1
Wens2724
Toegevoegd: Setting voor checklists aanmaken om terug te gaan naar de checklist in plaats van de volgende vraag
1.60.1
Fout
2497
Checklist alleen opmerking invullen wordt gezien als verplicht. Als je een checklist Vraagtype hebt: Ja/Nee/Nvt met opmerking dan werd alleen het invullen van de opmerking gezien als verplicht. Dit is aangepast dat het vinkje ook gezet dient te worden.
1.60.1
Fout
2499
Opdrachtbonlijsten volgorde klopt niet. De sortering is aangepast naar de Omschrijving van de opdrachtbonlijst.
1.60.1
Fout
2326
Afbeeldingen toegevoegd worden niet op tijd terug gesynchroniseerd. Bij het afronden van een bezoek werd de afbeelding niet op tijd terug gesynchroniseerd waardoor deze niet in de bezoekrapportage zichtbaar werd.
1.60.1
Fout2488
Herstructurering forceren foutmelding: Unsupported platform service: Terminate. De actieknop gaf een foutmelding dit is nu hersteld door een melding weer te geven dat de gebruiker de app dient af te sluiten en opnieuw dient te openen.
1.60.1
Wens2600
Wens om vanuit de artikelregels ook webselectie te kunnen gebruiken. De functionalitiet van de webselectie voor de bestellingen is ook toegevoegd in het artikelenscherm.
1.60.1
Wens234
Je kan niet zoeken in de lijst met bestaande bonnen. Hierin zijn de volgende mogelijkheden bijgekomen: naam klant, adres werkadres, postcode werkadres, omschrijving opdrachtbon, bonnr opdrachtbon en werknr opdrachtbon.
1.60.1
Wens1692
Webselectie implementeren voor Wasco/Rexel/Rensa/Oosterberg. Het is nu mogelijk om bij de bestellingen voor deze leveranciers via webselectie regels over te nemen.
1.60.1
Fout2403
Historische bonnen tonen niet hetzelfde op verschillende iPads. Er werd maar 14 dagen opgehaald met informatie en dit is aangepast naar 30 dagen.
1.60.1
Fout1703
Bestelregels krijgen werknr/opdrbonnr niet mee vanuit DWB. Dit functioneert nu correct.