Versie wijzigingen van ENK Software

Wij ontwikkelen onze software zo dat onze klanten er prettig mee kunnen werken. Toch kan het zijn dat u een vraag of een wens heeft. Hieronder vindt u een overzicht aan ondersteuning die wij onze klanten bieden.

ENK Software 5.3.14
VersieOnderdeelFout/wensIDOmschrijving
5.3.14.022
Facturen
Fout4197
Mollie: Betaallinks niet "oneindig" geldig laten zijn. De Mollie betaallink is houdbaar voor de duur van de vervaldatum + geldigheidsduur dagen welke instelbaar is bij Programma - Financieel. Tenzij er een betalingsconditie is gekoppeld aan de factuur dan geldt deze.
5.3.14.022
Facturen
Fout4156
Mollie: Nul en/of negatieve factuurbedragen geen betaallink voor genereren. Bij accorderen van de factuur kwam een foutmelding. Nu bij nul of negatieve facturen wordt de betaallink niet gegenereerd.
5.3.14.022
Boekhoudkoppeling
Fout4122
SnelStart WebApi Aanmaningsoort altijd nullen. Aanmaningsoort wordt nu altijd een lege waarde op verzoek van SnelStart.
5.3.14.022
Boekhoudkoppeling
Fout4108
SnelStart WebAPI Debiteurennr ipv Debiteurnr. Veld welke werd aangeroepen had de onjuiste benaming.
5.3.14.021
Boekhoudkoppeling
Fout4109
ReedsBetaald veld is nu ex BTW ipv incl BTW. Reedsbetaald wordt nu via SQL gezet alszijnde Factuurbedrag Incl BTW ipv Excl BTW
5.3.14.020
Facturen
Fout4086
Mollie betalingsconditie foutmelding. Indien er een betalingsconditie was gekoppeld aan de relatie gaf dit een probleem met de Mollie koppeling dit is nu aangepast dat de betalingsconditie ook functioneert.
5.3.14.019BoekhoudkoppelingFout4012Snelstart WebApi - Adminnaam met & gaat fout, en in Basic versie staat RelatieDebiteurnrs er nog niet in. Deze zijn toegevoegd.
5.3.14.019BoekhoudkoppelingFout3963SnelStart WebApi LandID per bedrijf opzoeken. Het LandID wordt nu altijd opgezocht van de SnelStart administratie.
5.3.14.018FrameworkFout3972Dubbele herstructurering bij openen administratie. Probleem zat in de stored procedures met het openen en het opnieuw aanmaken.
5.3.14.017BestellingenFout3980Could not convert variant of type (OleStr) into type (Boolean). Kwam naar voren in combinatie met eigen artikelnummer overnemen in bestellingen en uitleveringen.
5.3.14.016FacturenFout3960Mollie FN fout bij accorderen. Foutmelding kwam met proforma factuurnummering naar voren.
5.3.14.015BoekhoudkoppelingFout3945SnelStart WebApi relaties filteren op relatiesoort. Leveranciers/Relaties kunnen dezelfde nummering gebruiken.
5.3.14.014BestellingenFout3352MessageService Rensa acces violation exporteren. Na het versturen van de bestelling kwam de acces violation naar voren.
5.3.14.014RelatiesFout3871Relaties Betaallink bijwerken via Opdrachtsoort kijkt niet naar ENKData.Relaties. Dit is aangepast dat hier nu wel naar gekeken wordt.
5.3.14.013RelatiesFout3768Relatiesoort RelatiesBetaallinkSturen overnemen naar relatie toe. ENKDataRelaties liep niet mee met deze controle.
5.3.14.013RelatiesFout3804Veld RelatiesBetaallinkSturen niet gevonden!. Er ontbrak een opzoeken in veld en deze is toegevoegd.
5.3.14.013RelatiesFout3822Betaallinkservice initialiseren loopt niet mee met Admin wissel. Bij het wisselen van de administratie werd de Mollie koppeling niet opnieuw geinitaliseerd dit gebeurt nu wel.
5.3.14.012BoekhoudkoppelingFout3799SnelStart WebAPI: AV bij kostenplaatsen exporteren bij in en verkoopfacturen. Opgegeven BTW is niet correct deze wordt nu wel correct doorgezet.
5.3.14.011BoekhoudkoppelingFout3738Afas koppeling afronding betalingskorting op 2 decimalen. Het korting bedrag wordt nu correct afgerond op 2 decimalen.
5.3.14.011BoekhoudkoppelingFout3543SnelStart WebApi Kostenplaatsen toevoegen. Deze waren wel aanwezig met de SG2 samenstelling en deze zijn nu ook toegevoegd aan de WebApi koppeling.
5.3.14.011InkoopfacturenFout3538ICF ref opdrbonnr wordt niet vermeld bij verwerken behalve factuurtoeslag. Indien werknummerr 1 opdrachtbonnummer heeft dan zal die opdrachtbon worden gekozen anders wordt er gekeken naar de waarde welke gezet is bij het verwerken van het ICF bericht in het veld Opdrachtbonnummer.
5.3.14.011BoekhoudkoppelingWens3423WebApi Unit4 wijziging Q2 einddatum 1-10-2021. URL wijziging doorgevoerd.
5.3.14.010FacturenFout3741Zetten van "betaallinkSturen" bij relatiesoort gaat fout. Bij het omzetten naar Ja kwam een foutmelding dat de Mollie instellingen doorgevoerd moesten worden terwijl dit al gebeurt was.
5.3.14.009FacturenWens81Een factuur kunnen e-mailen met een iDeal link. Er is een koppeling met Mollie toegevoegd waarmee de factuur verstuurd kan worden met een iDeal betalingslink.
5.3.14.008PlannerFout2685Plannerhint meest rechtse medewerker valt buiten beeld. Het dialooog met de informatie was niet altijd correct zichtbaar. Er wordt nu beter gekeken naar de positieve in de planner of de hint links/rechts/onder/boven moet worden getoond.
5.3.14.008WebselectieWens2697Webselectie Plieger is toegevoegd.
5.3.14.008BoekhoudkoppelingWens3008Betalingskorting/Betalingsconditie Afas koppeling. De betalingskorting gaat nu mee met de export naar Afas.
5.3.14.008BoekhoudkoppelingFout3230Snelstart WebApi bugs. Diverse SnelStart WebApi bugs zijn opgelost.
5.3.14.008FacturenFout3253Betalingconditie niet meegenomen bij factureren opdrachten. De betalingskorting wordt nu netjes verwerkt naar de factuurregels toe.
5.3.14.008FacturenFout3287Acces Violation factuur accorderen met bijlage en printen actief. Deze foutmelding kon u krijgen bij gebruik van de actieknop accorderen en tegelijk printen van de factuur en de bijlage.
5.3.14.008BTWFout3316BTW 9% ontbreekt. Deze is toegevoegd aan de setup in plaats van 6%.
5.3.14.008BoekhoudkoppelingFout3323Twinfield opslag van token gaat niet goed op RDS . Het opslaan ging niet correct op een Remote Desktop omgeving dit is verholpen.
5.3.14.008CalculatiesFout3384Nacalculatie niet gevonden gevolgd door Acces Violation bestaande calculatie. Deze melding is verholpen u krijgt nu alleen de melding nacalculatie niet gevonden.
5.3.14.008ArtikelenFout3393Afbreken Sidb zorgt voor artikelen zonder leverancier vv #3076. Bij het inlezen wordt nu ook de leverancier verwerkt waardoor de reeds ingelezen artikelen ook gekoppeld staan na het afbreken van het inlezen.
5.3.14.008OpdrachtbonnenFout3395Recordstatus opdrachtbon via afrondcode wordt niet bijgewerkt door trigger vanuit DWB vv #2820. Het is nu weer mogelijk om een recordstatus mee te geven aan een afrondcode deze dient kleiner te zijn dan recordstatus 25 (gereed).
5.3.14.008ArtikelenFout3400SidB-bestand inlezen werkt de handelsartikelen of magazijnartikelen niet bij vv: #1761. De handels en magazijnartikelen worden nu correct bijgewerkt als het SidB-bestand volledig ingelezen wordt.
5.3.14.008FacturenFout3405Proforma factuur accorderen via lijstweergave krijgt geen refresh met correcte factuurnr vv: #3182 #2918. Het factuurnummer wordt nu wel ververst in de lijstweergave. Echter blijf je niet op dezelfde factuur staan qua selectie er wordt gesprongen naar de eerst volgende factuur in de lijstweergave.
5.3.14.008InkoopfacturenFout3438ICF Artikelnr afletterren niet case-insensitive. Dit kon ervoor zorgen dat een inkoopfactuur wel verwerkt werd maar de bestelling op ontvangen bleef staan.
5.3.14.008Google koppelingFout3466Google koppeling oAuth vraagt geen toegang meer tot agenda gedeelte 403 forbidden melding. Authoriseren lukt niet meer dit is hersteld. Bij het koppelen van het GoogleAccount is het nodig dat ENK.exe wordt geopend met Administrator rechten anders zal de koppeling niet tot stond komen.
5.3.14.008NexusDBFout3487Indexen gaan niet mee met de back-up. De index van de adminsettings tabel werd nu weer meegenomen met een back-up waardoor je deze niet handmatig hoeft aan te maken.
5.3.14.008BoekhoudkoppelingFout3488EO oAuth koppeling defect 403 error. Authoriseren lukt niet meer dit is hersteld.
5.3.14.008BoekhoudkoppelingFout3489Multivers oAuth koppeling bad request 400. Authoriseren lukt niet meer dit is hersteld.
5.3.14.008BoekhoudkoppelingWens3516EO - Ook GRekbedrag bij verkoop facturen doorzetten. Het Grekbedrag wordt nu ook meegenomen bij een export van de verkoopfacturen.
5.3.14.008BoekhoudkoppelingFout3542SnelStart WebApi Correspondentieadres wordt niet gezet. Het correnspondentieadres wordt nu correct doorgezet.
5.3.14.008BoekhoudkoppelingFout3544Relaties.Debiteurnr tabel ontbreekt. Dit is hersteld dat deze alleen bij de juiste boekhoudkoppeling meegenomen wordt.
5.3.14.008Outlook koppelingFout3594Scopes voor aanmelden bij Microsoft nakijken deze lijkt mail niet mee te nemen. Dit is aangepast dat dit nu wel gebeurt.
5.3.14.007BestellingenWens2057Rexel Messagingservice productie URL. URL is op verzoek van Rexel aangepast naar een andere URL voor de communicatie.
5.3.14.007PlannerFout2687Opdrachtsoort bij beeldindeling planner wordt niet onthouden. Dit is hersteld dat de gekozen Opdrachtsoort ook wordt opgeslagen in de beeldindeling.
5.3.14.007CalculatiesFout2688Acces violation bij gebruik van de knop Nacalculatie in calculatie onderdeel. De acces violation melding kwam voor de informatie melding.
5.3.14.007UrenregelsWens2706Trigger: UrenRegelNaarWeekstOpdrbon -> Kostprijs bepaling middels setting kunnen aanpassen. Toevoeging voor een custom kostprijs in de weekstaat/opdrachtbonregels.
5.3.14.007VoorraadFout2742Voorraad mutatie wordt dubbel bijgewerkt. Bij het verwerken van een inkoopfactuur voor een reeds ontvangen bestelling werd de voorraad opnieuw gemuteerd en dit is hersteld dat het alleen bij het ontvangen melden van de bestelling plaats vind.
5.3.14.007FrameworkFout2923Veldwaardes welke middels maatwerk gezet worden, lijken niet echt gezet indien je met TAB naar de volgende regel gaat. De regel werd dubbel gepost en dit is aangepast dat er maar 1 post voorbij komt.
5.3.14.007FrameworkWens3087Twee aanpassingen (Logging/MadExcept). Extra logging ingebouwd voor troubleshooting performance.
5.3.14.007BeveiligingsschermFout3100heel veel -Kon de actie niet uitvoeren! U heeft geen toevoegrechten op de tabel GebruiksLog!- entries. Dit is aangepast dat de controle er nu niet meer op zit.
5.3.14.007BoekhoudkoppelingFout3169Issues met nieuwe boekhoudkoppeling (AV2 issues). Dit kwam omdat het veld administratienr in de bedrijven tabel geen waarde bevatte.
5.3.14.007FacturenFout3182Aanvulling nav Dagstart bespreking op #2918. Gaat om het refreshen van de dataview voor het facturen onderdeel.
5.3.14.007PABImporterFout3191PABImporter fout TLS. PABImporter maakt nu gebruik van TLS1.2 in plaats van TLS1.0.
5.3.14.007VoorraadFout3220Stored Procedure aanpassen: UpdateMagazijnVoorraad. Aanpassing in de stored procedure voor performance.
5.3.14.007BoekhoudkoppelingFout3273Afas: Velden ProfitBTWCodeVerkVerlegd en ProfitBTWCodeInkVerlegd accepteren geen voorloopnullen. Deze zijn eruit gehaald.
5.3.14.007BestellingenFout3275Land mee geven aan insbouw003 bestelling op basis van messagingservice. Dit is toegevoegd aan de messagingservice.
5.3.14.007RapportverkennerFout3286Acces violation bewerken fastreport en als je er nog 1 wilt bewerken. Het was mogelijk doordat het scherm niet docked was dit is nu aangepast.
5.3.14.007BoekhoudkoppelingFout3288Multivers koppeling JournaltransactionNumber komt boven 9999 uit. Aanpassing dat de transactienummers weer op 1 beginnen.
5.3.14.007BoekhoudkoppelingFout3342Oude Multivers COM koppeling ook transactionId maximaliseren op 10000. Aanpassing dat de transactienummers weer op 1 beginnen.
5.3.14.006RestQueryServiceFout3137ENKRestQry Service start niet meer met SSL. Verholpen door een Delphi patch.
5.3.14.006BestellingenFout3090Hotfix in 5.3.12 voor bestellingsnr in calcregels2bestelling.
5.3.14.006ArtikelenFout3077Import Sales kan je tijdens inlezen Valideren nog aanklikken. Deze mogelijkheid is eruit gehaald.
5.3.14.006ArtikelenFout3076Afbreken Sidb zorgt voor artikelen zonder leverancier. Bij het afbreken waren de reeds ingelezen artikelen niet gekoppeld aan een leverancier.
5.3.14.006ArtikelenFout3075Inlezen Sales foutmelding bij geen eigen artikelen. Bij het inlezen van een Sales bestand kwam er een foutmelding bij het bijwerken van artikelen indien deze er niet waren.
5.3.14.006BoekhoudkoppelingWens3056Synchronisatie openstaande posten Snelstart webApi. Dit is toegevoegd aan de SnelStart WebApi koppeling.
5.3.14.006FacturenFout2927Factuurrapportage e-mailen embeddedfonts/pdfa toevoegen bij opslaan naar pdf. Bij het e-mailen van factuurrapportages wordt de PDF/A eigenschap nu ook meegegeven.
5.3.14.006PlannerFout2820Bon niet meer opnieuw in te plannen als recordstatus < 20. Het moet niet meer mogelijk zijn om een opdrachtbon opnieuw in te plannen als recordstatus groter is dan 20.
5.3.14.006RapportverkennerFout2570Export PDF functioneert niet altijd. Het export icoon voor PDF had dummy icoontjes waardoor deze niet altijd correct functioneerde.
5.3.14.006InkoopfacturenFout2423Bij inlezen XML UBL 2.1 BTW code niet mee naar de regels. Er wordt nu gekeken naar de BTW tarief in het bericht en deze wordt meegenomen naar de inkoopfactuurregels.
5.3.14.006BestellingenFout2297Oosterberg messagingservice 240 afhalen fout. Afhalen zonder AfleverAdres en GLN zou nu onmogelijk moeten zijn.
5.3.14.005ArtikelenFout2214Artikel overnemen Voorraad blijft ? ondanks huidige voorraad aanwezig. Dit is aangepast dat de voorraad nu wordt getoond ook van meerdere magazijnen.
5.3.14.005InkoopfacturenFout2683Creditfactuur faktuurtoeslag wordt niet correct gezet in ENK. De korting/factuurtoeslag wordt nu anders berekend waardoor het wel correct verwerkt kan worden.
5.3.14.005FacturenFout2686Openstaande facturen scherm focus verspringt naar 1e record na betalen. Dit is aangepast dat deze blijft staan op de factuur eronder/erboven.
5.3.14.005BoekhoudkoppelingWens2822Betaalbaarstelling van facturen in accountview. Er is een functie toegevoegd waarmee facturen in AccountView geblokkeerd/gedeblokkeerd kunnen worden voor de betaling.
5.3.14.005FrameworkFout2850Interne browser vervangen door externe browser. Onze interne browser functies zijn vervangen door de standaard browser van de computer/server omdat de interne browser verouderd was.
5.3.14.005FacturenFout2918Accorderen proformafactuur springt naar een ander record. Dit is hersteld dat de focus blijft op de factuur welke geaccordeerd wordt.
5.3.14.005ServicecontractenWens3063Bij onderhoudscalculatie eerst kijken naar contractsoort van onderhoudscalculatie. Er wordt nu eerst gekeken naar het veld contractsoort in de onderhoudscalculatie.
5.3.14.004NexusDBFout3067Embedded NexusDB Server werkt niet meer: "unknown database" melding. Bij het opstarten van ENK kwam deze foutmelding maar deze is opgelost door het altijd zetten van de aliasses.
5.3.14.003Acties en behandelingenWens342Acties kunnen toewijzen aan personen en groepen. Acties en behandelingen kunnen nu toegewezen worden aan gebruikers/afdelingen.
5.3.14.003Acties en behandelingenWens350Acties en behandelingen aan andere tabellen kunnen koppelen. Dit is nu mogelijk gemaakt voor diverse tabellen.
5.3.14.003Acties en behandelingenFout361Automatisch behandelen werkt maar voor 1 behandelsoort. Dit is nu uitgebreid dat het geldt voor meerdere/alle actiesoorten.
5.3.14.003BoekhoudkoppelingWens1184Snelstart WebApi implementatie van de nieuwe Boekhoudkoppeling class. De WebApi koppeling met SnelStart is toegevoegd aan de programmering.
5.3.14.003Acties en behandelingenWens1649Mogelijkheid om meerdere behandelcodes aan een afrondcode te hangen. In het verleden was dit maar 1 behandelcode en dit is nu uitgebreid.
5.3.14.003ArtikelenFout1761SidB-bestand inlezen werkt de handelsartikelen of magazijnartikelen niet bij. Dit is opgelost dat deze nu wel bijgewerkt worden.
5.3.14.003ArtikelenWens2404Refactor SalesInDeBouwInlezen via XML Readers. Aanpassingen benodigd voor het inlezen van Sales/Insbou bestanden.
5.3.14.003ArtikelenFout2742Voorraad mutatie wordt dubbel bijgewerkt. Bij het verwerken van een inkoopfactuur voor een reeds ontvangen bestelling werd de voorraad opnieuw gemuteerd en dit is hersteld dat het alleen bij het ontvangen melden van de bestelling plaats vind.
5.3.14.003ArtikelenWens2884Sales005 inplementeren in Salesindebouw.pas. De Sales005 standaard is toegevoegd aan het inlezen van Sales bestanden.
5.3.14.003FrameworkFout2919Maatwerk icm EditDataSet.Execute levert een implicit post op de Werken tabel! Dit is opgelost in de programmering door bij het laden van een beeldindeling een functie niet meer aan te roepen.
5.3.14.003FrameworkFout2923Veldwaardes welke middels maatwerk gezet worden of handmatig, lijken niet echt gezet indien je met TAB naar de volgende regel gaat. In de inkoopfactuurregels kon een fout optreden (veld niet gevuld) indien je met tab naar een volgende regel ging in plaats van opslaan via een groen vinkje.
5.3.14.003BoekhoudkoppelingFout2932SnelStart: Crediteurenrekening ipv CrediteurenRekening. Settingnamen werden case insensitive weggezet terwijl dit niet de bedoeling was dit is teruggedraaid.
5.3.14.001FrameworkWens2534Add Password reveal button to Login dialog. In het loginscherm is er een optie erbij gekomen voor het zichtbaar maken van het ingevoerde wachtwoord.
5.3.14.001FrameworkWens2535Add Password reveal button to Password change dialog. In het wachtwoord wijzigen scherm is een optie erbij gekomen voor het zichtbaar maken van het ingevoerde wachtwoord.
5.3.14.001FrameworkWens2536Add menu item: Help -> Tools -> Helpdesk File Transfer… Vanuit Tools kan je direct de File Transfer aanroepen.
5.3.14.001FrameworkWens2539Add menu item: Help -> Tools -> GExpertsDebugWindow. Vanuit Tools kan je direct het Debug window aanroepen.
5.3.14.001FrameworkWens2540Add menu item: Help -> Tools -> nxEnterpriseManager…. Vanuit Tools kan de nxEnterpriseManager aangeroepen worden.
5.3.14.001FrameworkWens2541Add menu item: Help -> Tools -> Registry. Vanuit Tools kan het register aangeroepen worden.
5.3.14.001FrameworkWens2542Add menu item: Help -> Tools -> Applicatie directory (AppPath). Vanuit Tools kan je direct naar de App path map gaan in de verkenner.
5.3.14.001FrameworkWens2543Add menu item: Help -> Tools -> Data directory (DataPath). Vanuit Tools kan je direct naar de Data path map gaan in de verkenner.
5.3.14.001FrameworkFout2545Fix Password change dialoog stond het toe om geen wachtwoord op te geven (foutmelding in NexusDB). Het was mogelijk om bij een wachtwoord wijziging een blanco wachtwoord op te geven.

ENK Software 5.3.12
VersieOnderdeelFout/WensIDOmschrijving
5.3.12.014
Voorraad
Fout
2742
Voorraad mutatie wordt dubbel bijgewerkt. Bij het verwerken van een voorraad bestelling werd de voorraad dubbel bijgewerkt dit is nu verholpen.
5.3.12.014
Inkoopfacturen
Fout
2923
Veldwaardes welke middels maatwerk gezet worden, lijken niet echt gezet indien je met TAB naar de volgende regel gaat. In de inkoopfactuurregels kon een fout optreden (veld niet gevuld) indien je met tab naar een volgende regel ging in plaats van opslaan via een groen vinkje en dit is verholpen.
5.3.12.014
Calculatie
Wens
3090
Hotfix in 5.3.12 voor bestellingsnr in calcregels2bestelling. Het bestellingsnr wordt nu getoond uit de calcregel tabel in plaats via de bestelregelid.
5.3.12.012
Framework
Fout2395
Rechtermuisknop ENK reageert niet Opdrbonregels. ENK bleef hangen en na verloop van tijd reageerde deze pas weer.
5.3.12.011
Boekhoudkoppeling
Fout
1662
AccountView: foutmelding bij exporteren email naar aanmaning email. Dit is aangepast dat het exporteren nu wel correct verloopt.
5.3.12.011
Facturen
Fout
2026
Accorderen hoger dan recordstatus 25 zorgt dat je naar 1e factuur gaat. De focus versprong onterecht en deze blijft nu wel behouden op de geselecteerde factuur.
5.3.12.011
MadExcept
Fout2448
UniqueID needed for using MadExcept (Foutmelding ENK embedded gebruiken). Bij het gebruik van Madexcept kreeg je een foutmelding bij het openen van ENK.
5.3.12.010
Boekhoudkoppeling
Wens
2197
Bij synchroniseren en betaald zetten wordt het reeds betaald veld niet bijgewerkt. Deze wordt nu wel bijgezet met het betaalbedrag.
5.3.12.010
Framework
Fout
2212
Standaard filter ingesteld via lijstweergave terug naar alles functioneert niet. De filterkeuze Alles functioneert nu wel correct.
5.3.12.010
Calculatie
Fout
2213
Kolombreedte Hoofdtuktotalen worden niet onthouden. Bij het breder/smaller maken werd dit niet onthouden.
5.3.12.010
Opdrachtbonnen
Fout
2215
Rechtermuisknop kopiëren werkt wel, maar plakken niet. Dit is Works as Designed gedrag door Delphi/Windows. Het eruit klikken en opnieuw erin klikken zorgt ervoor dat het wel correct functioneert.
5.3.11.010
Planner
Fout
2303
DWB Ingepland opdrbon blijft zichtbaar met filter niet ingepland. Alleen de opdrachtbonnen welke nog nooit zijn ingepland zijn nu zichtbaar.
5.3.12.010
Artikelen
Fout
2320
Materialen verversen na het indexeren. Na het indexeren werden deze niet ververst waardoor je de indruk kon krijgen dat het indexeren niet correct was verlopen.
5.3.12.010
Bestellingen
Wens
2336
Xml bestellingen kunnen wegschrijven naar mapje. Het is nu mogelijk om XML bestellingen weg te schrijven naar de Importdefs map toe.
5.3.12.010
Webselectie
Wens
2390
Overnemen van Webselectie abel laten kijken naar GLN of LevCodeAbel. Er werd eerst gekeken naar de leverancierscode maar dit gaf problemen.
5.3.12.010
Word koppeling
Fout
161
Word koppeling lijkt een memoryleak te hebben. Meerdere memoryleaks zijn opgelost voor deze koppeling.
5.3.12.010
Boekhoudkoppeling
Fout
457
Twinfield: neemt bij exporteren van de debiteur het verkeerde incasso kenmerk over. Dit is aangepast dat de juiste nu meegenomen wordt met de export.
5.3.12.010
Boekhoudkoppeling
Fout
2043
Profit: exception bij synchroniseren. Tijdens het synchroniseren kwam een foutmelding deze is verholpen.
5.3.12.010
Inkoopfacturen
Fout
2077
ICF factuur Salo niet in te lezen. De factuurtoeslag is nu toegevoegd voor deze berichten.
5.3.12.010
Bestellingen
Fout
2080
Anticipeer op 0000-00-00 datums bij Wasco. In de XML orderbevestiging komt deze door en hier wordt nu rekening mee gehouden.
5.3.12.010
Boekhoudkoppeling
Fout
2211
Multivers: Exportomschrijving afkappen op 30 karakters. Deze was te lang en is nu correct gezet.
5.3.12.010
Opdrachten
Fout
2260
Drag/Drop (bijlage/doclijst met map) & RecordIndex out of bounds (opdrachten).
5.3.12.010
Opdrachten
Fout
2276
Opdrachten -> Recordindex out of range. Dit gebeurde als je een nog niet opgeslagen regel wou verplaatsen.
5.3.12.010
Outlook koppeling
Fout
2281
Foutje in nieuwe OutlookApi opzet en hergebruik van api en getUser logica verbeterd.
5.3.12.010
Documentmappen
Fout
2302
Drag/Drop Patch van JAMSoftware toepassen. Een nieuwe patch voor de drag/drop functionaliteit voor de externe documenten.
5.3.12.010
Webselectie
Wens
1813
Webselectie aklima inbouwen. Deze is toegevoegd aan de software.
5.3.12.010
Documentmappen
Fout
2035
Documentmap naast elkaar wordt niet onthouden na opnieuw inloggen in windows. De keuze wordt nu wel correct onthouden bij de werken.
5.3.12.010
Boekhoudkoppeling
Fout
2147
Multivers: Bij inkoopfacturen wordt de kortingsdatum gelijk gesteld aan de factuurdatum. Dit is aangepast in de export.
5.3.12.010
Framework
Fout
2150
Settings t.b.v. UpdateStatusbar aanpassen. Dit is verhuist naar een ander onderdeel ivm performance.
5.3.12.010
Nexus Database
Wens
2151
Nazien of index wijziging op de Setting tabel voor een restruct zorgt. Dit is aangepast dat er nu case-insensitive gekeken wordt.
5.3.12.010
Outlook koppeling
Fout
2182
Los ingevoerd emailadres in nieuwe mailEditor worden niet meegenomen bij verzenden. Dit is verholpen dat deze nu wel correct worden meegenomen.
5.3.12.010
Bestellingen
Wens
2198
Nieuwe Messaingservice implementatie inbouwen in Berichtenverkenner. Uitbreiding van de BerichtenVerkenner.
5.3.12.010
Bestellingen
Fout
2199
MessagingService 2.4 werkt niet meer in 5.3.12 door nieuwe soapimplementatie. Dit is verholpen in de programmering.
5.3.12.010
Weekstaten
Fout
1870
Soortcode urenregel wijzigen doet weekstaatregel niet aanpassen. Dit gedrag is aangepast dat de weekstaatregel nu ook bijgewerkt wordt met de soortcode.
5.3.12.009
Boekhoudkoppeling
Fout
1431
Twinfield: Recordstatus veranderd van Verstuurd naar Openstaand na synchronisatie. Deze blijft nu de correcte status behouden na het synchroniseren.
5.3.12.009
Boekhoudkoppeling
Wens
1961
Multivers: veld InkFakturen.ExportOmschrijving ontbreekt. Dit veld is toegevoegd aan de export.
5.3.12.009
Artikelen
Fout
2025
Prijs uitleg wordt niet meer achter prijsvelden getoond in artikelscherm. Deze was niet meer zichtbaar en dit is opgelost.
5.3.12.009
Boekhoudkoppeling
Fout
2196
Multivers: FiscalYear wordt altijd obv Faktuurdatum gezet. Dit is aangepast voor de export.
5.3.12.009
Facturen
Fout
1893
DataSet not in editing mode bij vorige stap met termijnfactuur. Dit kwam naar voren als je terug wou gaan naar de eerste stap voor het bepalen van je termijnbedrag of percentage.
5.3.12.009
Elementen
Fout
1905
Alle elementen defect indien hoofdstuk ontbreekt. Onder alle elementen waren de elementen niet meer zichtbaar.
5.3.12.009
Artikelen
Fout
2053
Magazijnartikel verplaatsen naar andere map mogelijkheid. Het is nu mogelijk om magazijnartikelen te verslepen naar een andere map welke onder magazijnartikelen valt.
5.3.12.009
Beveiliginsscherm
Wens
2184
Mogelijkheid maken om authorisatie van MSGraph weg te halen (via instellingen scherm). Hiervoor is een actieknop erbij gekomen welke dit mogelijk maakt.
5.3.12.009
Facturen
Fout
1618
DigitaleFacturatie veld bij relatie wordt niet meegenomen met factuur e-mailen. De keuze welke was opgegeven op relatienivo werd niet uitgelezen.
5.3.12.009
Outlook koppeling
Wens
2034
Email editor inbouwen ivm ombouwen COM koppeling Outlook naar WebApi. Deze is toegevoegd voor gebruik van ENK Online.
5.3.12.009
Facturen
Fout
2042
Dataset not in editing mode met FactAlleenLezenBijAkkoord=Yes en samenstelling XT. Bij het accorderen kwam deze foutmelding naar voren toe.
5.3.12.009
Framework
Fout
2099
Framework: zetten van een FK field welke naar een virtualdataset staat te wijzen is erg traag. Dit is aangepast binnen de programmering.
5.3.12.009
Inkoopfacturen
Fout
1825
DisableOpdrBonGefaktICF=No defect. Bij het verwerken van een inkoopfactuur met een opdrachtbon welke al gefactureerd was kreeg je een foutmelding.
5.3.12.008
Bestellingen
Fout
1690
Messagingservice URL TU aanpassen. URL is aangepast voor meer stabiliteit aan de TU zijde ivm het orderbericht.
5.3.12.007
Rapporten
Fout
1833
Reportbuilder aantal kopien wordt niet uitgelezen. Bij het afdrukken werd deze eenmalig geprint en niet volgende het aantal van de waarde.
5.3.12.007
Rapporten
Fout
1993
FastReports aantal kopieën wordt niet uitgelezen. Bij het afdrukken werd deze eenmalig geprint en niet volgende het aantal van de waarde.
5.3.12.007
Artikelen
Fout
1868
PA keuze artikelenscherm menu zichtbaar zonder samenstelling. Het was mogelijk om te kiezen voor Inlezen PAB/S@les in de Bouw zonder de juiste samenstelling.
5.3.12.007
Webselectie
Fout
2015
Webselectie Rexel 10+ artikelen overnemen geeft acces violation. Dit is aangepast dat 10+ artikelen nu weer correct functioneert.
5.3.12.006
Facturen
Fout
1853
Printer lade selectie probleem met onjuiste keuze papierlade. Er is een setting gemaakt welke de printerlade selectie negeerd waarmee de opdracht alleen naar de printer wordt verstuurd.
5.3.12.006
Bestellingen
Fout
2032
MsgId wordt niet doorgegeven in msgService3.0/3.1. Deze ontbrak in de berichten en deze wordt nu wel meegenomen.

ENK Software 5.3.11
VersieOnderdeelFout/WensIDOmschrijving
5.3.11.014FacturenFout1893DataSet not in editing mode bij vorige stap met termijnfactuur. Als je bij een termijnfactuur in de specificatie koos voor vorige dan trad deze foutmelding op. Deze is opgelost.
5.3.11.014FacturenFout2042Dataset not in editing mode met FactAlleenLezenBijAkkoord en samenstelling XT. XT samenstelling hield geen rekening mee met het opslaan van model bij eerste keer openen dit is opgelost.
5.3.11.014FacturenFout1618DigitaleFacturatie veld bij relatie werd niet meegenomen met factuur e-mailen. Op relatienivo kan je kiezen voor XML/UBL factuurtype en deze werd niet meegenomen bij het e-mailen van de factuur en dat gebeurt nu wel.
5.3.11.014InkoopfacturenFout2147Multivers: Bij inkoopfacturen werd de kortingsdatum gelijk gesteld aan de factuurdatum. Er werd niet gekeken naar aantaldagen1 uit de betalingsconditie. Dit is opgelost.
5.3.11.014CalculatiesFout1823Subtotaal wordt niet opnieuw berekend bij artikelprijzen verversen. Dit is aangepast dat na het bijwerken van de regels de totalen ook bijgewerkt worden.
5.3.11.014RestQueryServiceWens1831Ophalen bijlage inhoud zodat het werkbezoek zichtbaar is in RestQueryService. Dit is toegevoegd aan de RestQueryService.
5.3.11.012ArtikelenFout1974Zoek indentieke artikelen kan ingeschakeld worden zonder PA (geeft een foutmelding). Je kreeg onterecht menuitems en is aangepast.
5.3.11.012BestellingenFout1627Inlezen OrderBevestiging Wasco gaat fout. BerichtenApp is hiervoor aangepast zodat duidelijker wordt waardoor dit verkeerd gaat.
5.3.11.012BestellingenFout2020ICM bestellingen als Afroeporders (Salo) bevatten niet meer het aanvraagnr (ordernr leverancier). Deze is weer toegevoegd voor ICM.
5.3.11.012FacturenWens1013PDF insluiten in XML factuur. Dit is toegevoegd dat dit nu ook meegenomen wordt.
5.3.11.011ENKMobileserverFout1886Mogelijkheid om BCC naar sender in SMTP mail van EnkMobileServer uit te zetten via setting. Hiermee krijgt de sender zelf geen e-mail meer.
5.3.11.011DatadictionaryWens1888DontCopy flags goed zetten in DataDict voor Bestelregels. Sommige velden werden onterecht mee gekopieerd.
5.3.11.011TekstverwerkerFout1908CheckUserRights implementeren bij het opslaan v/d Offerte/Factuur/Tekstdoc. Toevoeging in verband met incorrect opslaan.
5.3.11.011BestellingenWens1929Logging inbouwen in BerichtenVerkenner. Deze is toegevoegd voor MessagingService310.
5.3.11.010WerkenFout1832Bij werken wordt er geen bedrag bij de uitleveringen getoond. Dit is aangepast dat deze nu wel correct wordt getoond.
5.3.11.010FacturenFout1811Opdrachtbon factuur neemt ook offertenr mee van werk met incorrecte BTW. Bij het maken van een opdrachtbonfactuur werd het offertenummer van het werk meegenomen en hierdoor kon een factuur een incorrecte BTWcode meekrijgen.
5.3.11.010DatadictionaryFout1933Foutmelding herstructurering 5.3.10.8 -> 5.3.11.8. Foutmelding kwam op de urenregels tabel dit is verholpen.
5.3.11.010FacturenWens1965OracleBTWCode is toegevoegd aan BTW Specificatie in UBL xml.
5.3.11.010OpdrachtbonFout1842Bij gebruik van de actieknop artikelprijzen verversen diende deze meerdere malen gebruikt te worden voordat alle regels waren ververst. Dit is opgelost. De knop hoeft eenmaal aangeklikt te worden.
5.3.11.010InkoopfacturenFout1947UBL XML facturen bouwmaat konden niet verwerkt worden. Controle op het rootelement was niet synchroon met UBL controle.
5.3.11.010BestellingenWens1822Ondersteuning voor projectcondities in XML bestellingen. Dit is toegevoegd via de GLN per project mee te sturen.
5.3.11.010FacturenFout1826Bug in foutafhandeling bij UBLEndpoint koppeling.
5.3.11.010BestellingenFout1619Bestelling status gefactureerd/alleen lezen als inkoopfactuur is verwijderd. Als een inkoopfactuur werd verwijderd dan bleef de status van de Bestelling als gefactureerd staan. Dit is opgelost.
5.3.11.010BestellingenFout1703Bestelregels krijgen werknr/opdrbonnr niet mee vanuit ENKMobile (DWB) app. Dit is aangepast dat deze nu wel mee verstuurd worden vanuit de ENKMobile (DWB) app.
5.3.11.010NexusDBFout1786StoredProc: CheckWeekstaat kan niet overweg meerdere records als result. Er konden meerdere records voorbij komen waardoor een versionupdate niet correct uitgevoerd werd. Dit is opgelost.
5.3.11.010FacturenFout1809Bug in BTWPercentage/codes in UBL Export. BTWCode meenemen bij aanmaken van factuurregels bij factureren opdrachten.
5.3.11.010ENKMobileserverFout1186Ophalen historische bonnen ging fout als server andere datumnotatie heeft. Deze fout kwam naar voren in de ENKMobile (DWB) app en had te maken dat de datumnotatie tussen de ENKMobile app verschillend was met de datumnotatie van de server waarop de ENKMobileserver geinstalleerd is.
5.3.11.010SetupFout1601Nieuwe EnkobileServer onder 5.3.11. Versie 5.3.11.80 wordt nu meegeleverd.
5.3.11.010BoekhoudkoppelingFout717Afas: foutmelding werd niet of onvolledig getoond in exportmeldingen. Foutmeldingen werden niet compleet weergegeven. Dit is nu aangepast.
5.3.11.010CalculatiesFout1691Field contactpersoonnaam not found fieldtype: met opzoekwaarden. Controle ingebouwd voor opzoekwaarden van het veld.
5.3.11.010TekstverwerkerFout1694Setting: AltijdDocVeldenVerversen=Yes is default defect. Dit is opgelost met het veld ModelSavedWithFields in de diverse tabellen welke wordt aangeroepen bij het opslaan van de data.
5.3.11.010Oracle koppelingWens1800BTWcode verkoop ook in UBL export - Welzorg oracle koppeling.
5.3.11.010Oracle koppelingFout1793Fout in PostProcessing van UBLEndpoint.
5.3.11.010Oracle koppelingFout1782Extra logging inbouwen in Oracle koppeling.
5.3.11.010Oracle koppelingFout1777Aanpassingen Oracle koppeling.
5.3.11.010NexusDBFout1747VersionUpdate: 5.3.10.7 -> Velden "MessagingserviceUserid" & "MessagingservicePassword" zijn in sommige gevallen niet aanwezig. Velden ontbraken indien je samenstelling FN had en ging updaten vanaf 5.2.x versie naar 5.3.10.7 toe. Dit is nu opgelost.
5.3.11.010BestellingenFout1704Bij bestelling overnemen naar inkfaktuur kwamen niet alle regels mee. Dit kwam omdat bestelregels afkomstig vanuit de ENKMobile (DWB) volgnr 0 hadden en er maar 1 resultaat regel was en dit is nu opgelost.
5.3.11.010FacturenFout467Opdrachtbon factuur OK - Annuleren actieknoppen functioneerden niet. De knoppen worden nu niet meer getoond indien een verplicht veld nog niet is ingevuld.
5.3.11.010OffertesFout1715Foutmelding Dataset not in edit mode bij openen nieuwe offertetekst icm XT samenstelling in 5.3.10.7. Dit is opgelost in de programmering door het record eerder in edit mode te zetten.
5.3.11.010ArtikelenFout1620Kopieren artikel met graphic veld foutmelding list of index out of bounds (39). Dit is opgelost door bij het kopieren het afbeelding veld nu ook mee te nemen.
5.3.11.010WerkenFout1365DocumentMappenV2 enkelklikken (vasthouden) gele map verplaatst deze. Dit gebeurde bij het aanklikken van een gele map en de focus van het veld versprong.
5.3.11.010ArtikellijstWens963Webselectie Galvano toegevoegd.
5.3.11.010ArtikellijstFout964Webselectie Egmond icoon artikellijst niet zichtbaar. Dit is aangepast dat deze nu wel zichtbaar is.
5.3.11.010WerkenFout1502Type mismatch: The source value type () and the target site type (column: Herhaalinfo, *BINARY LARGE OBJECT) are not assignment compatible. Dit is mogelijk opgelost.
5.3.11.010ArtikellijstFout1187Webselectie RaabKarcher URL aanpassing. Oude URL is vervangen door de nieuwe URL.
5.3.11.010FacturenFout764AccountView: Bij basic/plus versie ENK mist AVKostensoorten tabel. Deze tabellen ontbraken in de basis/plus versie en zijn nu toegevoegd.
5.3.11.010InkoopfacturenFout1373Fout werknr of mwcode bij inkfaktuur en overnemen. Dit gebeurde bij het direct aanmaken van een nieuwe regel en daarna de actieknop overnemen bestellling. Dit is opgelost in de programmering.
5.3.11.010BoekhoudkoppelingFout457Twinfield: neemt bij exporteren van de debiteur het verkeerde incasso kenmerk over. De eerste machtiging wordt nu gebruikt die een intrekkingsdatum groter dan vandaag of geen intrekkings datum heeft.
5.3.11.010LeveranciersFout1478bestelberichttype veld in leverancier had ongeldige standaardwaarde. De ongeldige waarde is vervangen.
5.3.11.010FrameworkWens1546Setting nieuwe inkoopfactuur aanmaken vanuit regels. Het oude gedrag voor regelinvoer met CTRL + N is nu terug door middel van een setting.
5.3.11.009NexusDBWens1858Default NexusDB Server wachtwoord wijzigen.
5.3.11.009SetupFout1859VersionUpdates nazien bij totale nieuwe installatie. Bij een nieuwe installatie kwam deze voorbij wat onnodig was.
5.3.11.009CalculatiesFout1860C4 Bloktekst dialoog van constraints voorzien. Het scherm kon te smal worden gemaakt waardoor niet alles zichtbaar meer was.
5.3.11.007NexusDBFout1883Bug in Restructure van nexus oplossen ivm aanwezigheid SyncDeviceId in DD. Dit is aangepast en verholpen.
5.3.11.007OpdrachtbonFout1829Opdrbon soortcode regie wordt overrruled door werk soortcode. Dit is aangepast dat er eerder naar de soortcode van de opdrachtbon kijkt in plaats van het werknummer.
5.3.11.007ENKMobileserverFout1024Conflict: Setting HulpmonteurTarief en StandaardTarief. Incorrecte uurtariefcode kwam retour dit is verholpen.
5.3.11.004DatadictionaryFout1749Bij het verwijderen van een veld uit de datadictionairy moet er ook gekeken worden of deze in een onderliggende virtuele descendant table aanwezig. Optie ingebouwd waarmee orphan fields verwijderd kunnen worden.
5.3.11.001BoekhoudkoppelingFout1356Multivers Online G-Bankrekening (BankAccount isgAccount: true) is toegevoegd. Deze werd niet mee overgenomen met de koppeling.
5.3.11.001BoekhoudkoppelingFout1434AccountView: bij controle factuur na export het BTWVerlegd bedrag niet meenemen in de vergelijking. Controle ingebouwd op BTWverlegd. Als BtwVerlegd = 'J' dan wordt het btwbedrag niet bij het FaktTotaal opgeteld.
5.3.11.001FrameworkFout1471Refresh van detailpanel verliest positie in detailpanel lijst. Dit ging verkeerd met onderdeel geopend in een onderdeel in een onderdeel en dit is aangepast dat je het juiste record blijft zien.
5.3.11.001DatadictionaryFout1498Herstructureren wijziging SmallInt naar Float gaat niet goed. Het wijzigen van een veldtype werd niet correct doorgevoerd en is opgelost.
5.3.11.001BoekhoudkoppelingFout1549Multivers Online - Journaalcode Crediteur wordt niet overgezet. Dit is nu toegevoegd dat deze met een export wel wordt overgezet.
5.3.11.001FrameworkFout1499Extra aanpassing maken m.b.t. #1401 (70% v/d Screen width). Het bijlagepanel kan maximaal 70% van de breedte worden van het scherm.
5.3.11.001BestellingenFout1335Messagingservice TU bestelreferentie aanpassing. Dit is aangepast dat het per leverancier aanpasbaar is.
5.3.11.001BoekhoudkoppelingFout1466Multivers: WebAPI V191 verloopt per 07-11-2020. Aanpassing benodigd om te zorgen dat de koppeling bleef functioneren.
5.3.11.001PlannerV2Fout1470PlannerV2 - AutoRefreshTimer blijft actief refreshen in UnDocked mode. Dit bleef actief ondanks dat de focus niet op de planner was. Hierdoor had de muis continue een zandloper icoon.
5.3.11.001ArtikelenFout1444Artikelbericht Insbou3 Isero validatie foutmelding. Optie ingebouwd waarmee de validatie overgeslagen kan worden bij het inlezen van S@les bestanden.
5.3.11.001PlannerV2Fout652PSR actief en niet kunnen verschuiven in de planner. Het was niet mogelijk om planitems te kunen verplaatsen naast een reeds bestaande afspraak.
5.3.11.001ArtikelenFout771Artikelnr planner issue met pab artikelen. Bij het invullen van een artikel in de opdrachtbonregel en het enteren voor het overnemen sprong de focus naar de planner toe indien deze was geopend in een bepaalde status.
5.3.11.001FrameworkFout1401Bijlage tabel verspringt continue. Het bijlage panel van de opdrachtbonnen verspringt iedere keer bij het aanmaken van een nieuwe record en de huidige grootte werd niet onthouden. Dit is nu verholpen.
5.3.11.001BoekhoudkoppelingWens1245AccView: emailadres voor aanmaningen doorzetten naar AccView. Deze is toegevoegd aan de export zodat deze nu ook meeloopt.
5.3.11.001InkoopfacturenFout634Terugzoeken van werknr/opdrachtbonnr aan de hand van de bestelreferentie op inkoopfactuur lijkt case sensitive. Dit is aangepast naar case insensitive.
5.3.11.001BoekhoudkoppelingFout458Afas: BTWcode 0% exporteren zonder grootboekrekening. Dit is opgelost door alleen BTWregels door te zetten als de tegenrekening is ingevuld.
5.3.11.001WeekstatenFout1366Weekstaat omschrijving urenregel komt niet meer goed. Dit is aangepast dat deze nu wel correct wordt ingevuld.
5.3.11.001FrameworkFout435Geen taskbar icon van ENK zichtbaar tijdens opstarten/inloggen. Bij het openen van ENK was het icoon niet correct zichtbaar.
5.3.11.001InkoopfacturenFout1108UBL 2.1 factuur inlezen zonder TAXID gaat fout. Zou terug moeten vallen op "Standaard" tarief. Dit is aangepast dat indien het niet aanwezig is het standaard tarief wordt gehanteerd.
5.3.11.001RapportenFout1119Controleer instellingen - Tools- D.D. rapportage toont geen vinkjes meer. Fastreport bestanden zijn vervangen waardoor het weer correct functioneert.
5.3.11.001Script omgevingWens1319Mogelijkheid om formfields in PDF om te zetten in platte tekst (flattenformfields). En deze functie in script beschikbaar maken.
5.3.11.001SetupWens280NexusDB vernieuwen. Versie 4.50.23 is opgenomen in de setup van ENK Software.
5.3.11.001BestellingenFout731MsgContent komt niet terug maar Bestelling is Bevestigd. Controle ingebouwd welke hier wel naar kijkt voor de order bevestiging.
5.3.11.001InkoopfacturenWens1410BTWcode meegeven in UBL export (inkoopfacturen). Deze werd niet meegegeven en is toegevoegd.
5.3.11.001OpdrachtbonFout1052Bij verwijderen van Opdrachten de gekoppelde opdrachtbonregels en urenregels loskoppelen. Het opdrachtid nummer wordt nu ook verwijderd van de opdrachtbonregel indien een opdracht wordt verwijderd.
5.3.11.001Planner/PlannerV2Fout766Tijdlijn planner tekst verschuift bij klikken. In de tijdlijn weergave was tekst niet goed zichtbaar als in het frame geklikt werd dit is verholpen.
5.3.11.001WerkenFout735Scrollfunctie externe documentmappen werkt niet. Dit is aangepast dat het wel weer mogelijk is om hierin te scrollen met de muis.
5.3.11.001ArtikellijstWens1301Webselectie Url voor Solar aanpassen. In verband met een URL wijziging is deze aangepast.
5.3.11.001PlannerFout397Planner minimaliseren niet direct aanklikbaar. Bij het minimaliseren van de planner was de planner uit beeld waardoor deze niet meer goed aanklikbaar was.
5.3.11.001PlannerV2Fout1307PlannerV2 (undocked) normaal sluiten onthield positie niet bij heropenen. Bij het sluiten van de PlannerV2 werd niet onthouden op welke locatie deze stond bij het sluiten en bij het opnieuw openen werd die geopend met de standaard waardes.
5.3.11.001Script omgevingWens1141Alle verwijzingen naar GetHelperCursor ombouwen naar Datadict.GetHelperCursor.
5.3.11.001BoekhoudkoppelingFout1286AccountView: Afronding bij controle aanwezigheid factuur. Dit is aangepast dat de afronding nu beter gaat.

ENK Software 5.3.10
VersieOnderdeelFout/WensIDOmschrijving
5.3.10.008Facturen/Inkoopfact.Wens1410BTWcode meegeven in UBL export (inkoopfacturen). Deze werd niet correct meegegeven.
5.3.10.007WerkenFout735Scrollfunctie externe documentmappen werkt niet. Hierdoor was het niet mogelijk om te scrollen omhoog/omlaag in dit scherm.
5.3.10.007WebselectieWens1301Webselectie Url voor Solar aanpassen. De URL bij Solar is aangepast naar een andere en deze is opgenomen in de programmering.
5.3.10.007PlannerFout397Planner minimaliseren niet direct aanklikbaar. Bij het minimaliseren van de planner was deze niet meer goed aanklikbaar voor het heropenen.
5.3.10.007PlannerFout1307PlannerV2 (undocked) normaal sluiten onthoud positie niet bij heropenen. Bij het sluiten van de PlannerV2 als pop-up scherm werd de positie niet onthouden hierdoor opende die op het verkeerde scherm bij gebruik van meerdere monitoren.
5.3.10.007BoekhoudkoppelingWens1245AccountView: e-mailadres voor aanmaningen doorzetten naar AccountView. Dit veld gaat nu wel mee met het exporteren.
5.3.10.007FrameworkWens1141Alle verwijzingen naar GetHelperCursor ombouwen naar Datadict.GetHelperCursor. Aanpassing in het framework.
5.3.10.007BoekhoudkoppelingFout1286AccountView: Afronding bij controle aanwezigheid factuur. De factuur doorzetting wordt teruggedraaid ondanks het feit dat de bedragen hetzelfde zijn.
5.3.10.007MessagingserviceWens1215Kijken naar ondersteundKladorder bij messagingservice. Deze functionaliteit zat er eerder nog niet in dus is toegevoegd.
5.3.10.007OpdrachtbonnenFout765Opdrachtregels kun je niet meer verplaatsen. Het was niet mogelijk om de volgorde van de opdrachtregels aan te passen op het tabblad Opdrachten.
5.3.10.007Oracle koppelingFout822Oracle koppeling: Facturen moeten eerst worden aangeboden en dan in 1x verwerkt.
5.3.10.006FrameworkFout1293Fix for 1216 -> Spatie in Alias. Het is niet meer mogelijk om in de alias naam voor de database spaties op te nemen.
5.3.10.006BoekhoudkoppelingWens296Multivers Online Setting met verwijzing naar lokale URL. Voor Multivers Online is er een setting gemaakt waarmee een lokale URL kan worden aangeroepen.
5.3.10.006BoekhoudkoppelingWens767Afas: Bij BTW boekingsregel dezelfde 'Omschrijving boeking' als deb/verkoop en crd/inkoop regel. In de BTW specificatie wordt nu ook de OmschrijvingBoeking gevuld.
5.3.10.006Word koppelingFout374Wordkoppeling: Offertedata niet opgeslagen. Bij het openen van een Word model en als deze niet aangepast werd tekstueel dan werd de data niet correct opgeslagen.
5.3.10.006Bestellingen/AanvragenFout1178Als de leverancier al bekend is (bij bestelling en aanvragen) dan wordt bij het overnemen van artikelen geen andere handelsleverancier meer zichtbaar gemaakt om te kunnen kiezen.
5.3.10.006OpdrachtbonnenWens1198De terugreis qua uren ook op de opdrachtbon triggers ENK. De terugreis uren kunnen apart in de opdrachtbon getoond worden.
5.3.10.006SetupWens936Rapport opnemen in setup. DocViewOpdrbonRapport is aangepast voor klanten die gebruik maken van ENKMobile.
5.3.10.006FrameworkFout1216A stored procedure with the name Plantaken_UpdateLokatie does not exist. Foutmelding kwam bij het bewerken van het adres veld van de relatie. Dit is nu opgelost.
5.3.10.006AanvragenWens671Aanvragen multileverancier maken. Mogelijkheid dat je per Aanvraag meerdere leveranciers kan gebruiken zodat van deze ook de bestellingen aangemaakt kunnen worden.
5.3.10.006OpdrachtbonnenWens1223OpdrbonRegelTerugReis toevoegen aan UrenRegel tabel. Veld toegevoegd in de urenregel tabel ivm de terugreisuren vanuit de Mobile/UrenApp.
5.3.10.006PlannerFout1213The following required fields are not assigned. Deze melding kan naar voren bij het inplannen van een opdrachtbon.
5.3.10.006Oracle koppelingFout1162Oracle koppeling diverse fouten opgelost.
5.3.10.006WebselectieFout770Webselectie Walraven bij overname meerdere regels alles door elkaar heen. De volgorde van het overnemen van de regels werd niet goed gehanteerd.
5.3.10.006Elektronische Ink.fact.Fout730Bericht verwerken scherm vinkjes V/X inhoud bericht niet zichtbaar. Bij het verwerken van een ICF bericht werden het rode kruis/groene vinkje niet correct weergegeven.
5.3.10.006UrenregelsFout762Urenregel datum controle ENK dat starttijd niet hoger kan dan eindtijd. Hierdoor werden de uren verkeerd berekend en konden er rare tijden ontstaan.
5.3.10.006FrameworkFout435Geen taskbar icon van ENK zichtbaar tijdens opstarten/inloggen. Bij het opstarten van ENK was het icoon niet zichtbaar dit is nu aangepast.