Versie wijzigingen van ENK Software

Wij ontwikkelen onze software zo dat onze klanten er prettig mee kunnen werken. Toch kan het zijn dat u een vraag of een wens heeft. Hieronder vindt u een overzicht aan ondersteuning die wij onze klanten bieden.

ENK Software 5.3.11
VersieOnderdeelFout/WensIDOmschrijving
5.3.11.014
Facturen
Fout
1893
DataSet not in editing mode bij vorige stap met termijnfactuur. Als je bij een termijnfactuur in de specificatie koos voor vorige dan trad deze foutmelding op. Deze is opgelost.
5.3.11.014
Facturen
Fout
2042
Dataset not in editing mode met FactAlleenLezenBijAkkoord en samenstelling XT. XT samenstelling hield geen rekening mee met het opslaan van model bij eerste keer openen dit is opgelost.
5.3.11.014
Facturen
Fout
1618
DigitaleFacturatie veld bij relatie werd niet meegenomen met factuur e-mailen. Op relatienivo kan je kiezen voor XML/UBL factuurtype en deze werd niet meegenomen bij het e-mailen van de factuur en dat gebeurt nu wel.
5.3.11.014
Inkoopfacturen
Fout
2147
Multivers: Bij inkoopfacturen werd de kortingsdatum gelijk gesteld aan de factuurdatum. Er werd niet gekeken naar aantaldagen1 uit de betalingsconditie. Dit is opgelost.
5.3.11.010
Facturen
Wens
1965
OracleBTWCode is toegevoegd aan BTW Specificatie in UBL xml.
5.3.11.010
Opdrachtbon
Fout
1842
Bij gebruik van de actieknop artikelprijzen verversen diende deze meerdere malen gebruikt te worden voordat alle regels waren ververst. Dit is opgelost. De knop hoeft eenmaal aangeklikt te worden.
5.3.11.010
Inkoopfacturen
Fout
1947
UBL XML facturen bouwmaat konden niet verwerkt worden. Controle op het rootelement was niet synchroon met UBL controle.
5.3.11.010
Bestellingen
Wens1822
Ondersteuning voor projectcondities in XML bestellingen. Dit is toegevoegd via de GLN per project mee te sturen.
5.3.11.010
Facturen
Fout
1826
Bug in foutafhandeling bij UBLEndpoint koppeling.
5.3.11.010
Bestellingen
Fout
1619
Bestelling status gefactureerd/alleen lezen als inkoopfactuur is verwijderd. Als een inkoopfactuur werd verwijderd dan bleef de status van de Bestelling als gefactureerd staan. Dit is opgelost.
5.3.11.010
Bestellingen
Fout
1703
Bestelregels krijgen werknr/opdrbonnr niet mee vanuit ENKMobile (DWB) app. Dit is aangepast dat deze nu wel mee verstuurd worden vanuit de ENKMobile (DWB) app.
5.3.11.010
NexusDB
Fout
1786
StoredProc: CheckWeekstaat kan niet overweg meerdere records als result. Er konden meerdere records voorbij komen waardoor een versionupdate niet correct uitgevoerd werd. Dit is opgelost.
5.3.11.010
Facturen
Fout
1809
Bug in BTWPercentage/codes in UBL Export. BTWCode meenemen bij aanmaken van factuurregels bij factureren opdrachten.
5.3.11.010
ENKMobileserver
Fout
1186
Ophalen historische bonnen ging fout als server andere datumnotatie heeft. Deze fout kwam naar voren in de ENKMobile (DWB) app en had te maken dat de datumnotatie tussen de ENKMobile app verschillend was met de datumnotatie van de server waarop de ENKMobileserver geinstalleerd is.
5.3.11.010
Setup
Fout
1601
Nieuwe EnkobileServer onder 5.3.11. Versie 5.3.11.80 wordt nu meegeleverd.
5.3.11.010
Boekhoudkoppeling
Fout
717
Afas: foutmelding werd niet of onvolledig getoond in exportmeldingen. Foutmeldingen werden niet compleet weergegeven. Dit is nu aangepast.
5.3.11.010
Calculaties
Fout
1691
Field contactpersoonnaam not found fieldtype: met opzoekwaarden. Controle ingebouwd voor opzoekwaarden van het veld.
5.3.11.010
Tekstverwerker
Fout
1694
Setting: AltijdDocVeldenVerversen=Yes is default defect. Dit is opgelost met het veld ModelSavedWithFields in de diverse tabellen welke wordt aangeroepen bij het opslaan van de data.
5.3.11.010
Oracle koppeling
Fout
1782
Extra logging inbouwen in Oracle koppeling.
5.3.11.010
Oracle koppeling
Fout
1777
Aanpassingen Oracle koppeling.
5.3.11.010
NexusDB
Fout
1747
VersionUpdate: 5.3.10.7 -> Velden "MessagingserviceUserid" & "MessagingservicePassword" zijn in sommige gevallen niet aanwezig. Velden ontbraken indien je samenstelling FN had en ging updaten vanaf 5.2.x versie naar 5.3.10.7 toe. Dit is nu opgelost.
5.3.11.010
Bestellingen
Fout
1704
Bij bestelling overnemen naar inkfaktuur kwamen niet alle regels mee. Dit kwam omdat bestelregels afkomstig vanuit de ENKMobile (DWB) volgnr 0 hadden en er maar 1 resultaat regel was en dit is nu opgelost.
5.3.11.010
Facturen
Fout
467
Opdrachtbon factuur OK - Annuleren actieknoppen functioneerden niet. De knoppen worden nu niet meer getoond indien een verplicht veld nog niet is ingevuld.
5.3.11.010
Offertes
Fout
1715
Foutmelding Dataset not in edit mode bij openen nieuwe offertetekst icm XT samenstelling in 5.3.10.7. Dit is opgelost in de programmering door het record eerder in edit mode te zetten.
5.3.11.010
Artikelen
Fout
1620
Kopieren artikel met graphic veld foutmelding list of index out of bounds (39). Dit is opgelost door bij het kopieren het afbeelding veld nu ook mee te nemen.
5.3.11.010
Werken
Fout
1365
DocumentMappenV2 enkelklikken (vasthouden) gele map verplaatst deze. Dit gebeurde bij het aanklikken van een gele map en de focus van het veld versprong.
5.3.11.010
Artikellijst
Wens
963
Webselectie Galvano toegevoegd.
5.3.11.010
Werken
Fout
1502
Type mismatch: The source value type () and the target site type (column: Herhaalinfo, *BINARY LARGE OBJECT) are not assignment compatible. Dit is mogelijk opgelost.
5.3.11.010
Artikellijst
Fout
1187
Webselectie RaabKarcher URL aanpassing. Oude URL is vervangen door de nieuwe URL.
5.3.11.010
Facturen
Fout
764
AccountView: Bij basic/plus versie ENK mist AVKostensoorten tabel. Deze tabellen ontbraken in de basis/plus versie en zijn nu toegevoegd.
5.3.11.010
Inkoopfacturen
Fout
1373
Fout werknr of mwcode bij inkfaktuur en overnemen. Dit gebeurde bij het direct aanmaken van een nieuwe regel en daarna de actieknop overnemen bestellling. Dit is opgelost in de programmering.
5.3.11.010
Boekhoudkoppeling
Fout
457
Twinfield: neemt bij exporteren van de debiteur het verkeerde incasso kenmerk over. De eerste machtiging wordt nu gebruikt die een intrekkingsdatum groter dan vandaag of geen intrekkings datum heeft.
5.3.11.010
Leveranciers
Fout
1478
bestelberichttype veld in leverancier had ongeldige standaardwaarde. De ongeldige waarde is vervangen.
5.3.11.001
Boekhoudkoppeling
Fout
1356
Multivers Online G-Bankrekening (BankAccount isgAccount: true) is toegevoegd. Deze werd niet mee overgenomen met de koppeling.
5.3.11.001
Boekhoudkoppeling
Fout
1434
AccountView: bij controle factuur na export het BTWVerlegd bedrag niet meenemen in de vergelijking. Controle ingebouwd op BTWverlegd. Als BtwVerlegd = 'J' dan wordt het btwbedrag niet bij het FaktTotaal opgeteld.
5.3.11.001
Framework
Fout
1471
Refresh van detailpanel verliest positie in detailpanel lijst. Dit ging verkeerd met onderdeel geopend in een onderdeel in een onderdeel en dit is aangepast dat je het juiste record blijft zien.
5.3.11.001
Datadictionary
Fout
1498
Herstructureren wijziging SmallInt naar Float gaat niet goed. Het wijzigen van een veldtype werd niet correct doorgevoerd en is opgelost.
5.3.11.001
Boekhoudkoppeling
Fout
1549
Multivers Online - Journaalcode Crediteur wordt niet overgezet. Dit is nu toegevoegd dat deze met een export wel wordt overgezet.
5.3.11.001
Framework
Fout
1499
Extra aanpassing maken m.b.t. #1401 (70% v/d Screen width). Het bijlagepanel kan maximaal 70% van de breedte worden van het scherm.
5.3.11.001
Bestellingen
Fout
1335
Messagingservice TU bestelreferentie aanpassing. Dit is aangepast dat het per leverancier aanpasbaar is.
5.3.11.001
Boekhoudkoppeling
Fout
1466
Multivers: WebAPI V191 verloopt per 07-11-2020. Aanpassing benodigd om te zorgen dat de koppeling bleef functioneren.
5.3.11.001
PlannerV2
Fout
1470
PlannerV2 - AutoRefreshTimer blijft actief refreshen in UnDocked mode. Dit bleef actief ondanks dat de focus niet op de planner was. Hierdoor had de muis continue een zandloper icoon.
5.3.11.001
Artikelen
Fout
1444
Artikelbericht Insbou3 Isero validatie foutmelding. Optie ingebouwd waarmee de validatie overgeslagen kan worden bij het inlezen van S@les bestanden.
5.3.11.001
PlannerV2
Fout
652
PSR actief en niet kunnen verschuiven in de planner. Het was niet mogelijk om planitems te kunen verplaatsen naast een reeds bestaande afspraak.
5.3.11.001
Artikelen
Fout
771
Artikelnr planner issue met pab artikelen. Bij het invullen van een artikel in de opdrachtbonregel en het enteren voor het overnemen sprong de focus naar de planner toe indien deze was geopend in een bepaalde status.
5.3.11.001
Framework
Fout
1401
Bijlage tabel verspringt continue. Het bijlage panel van de opdrachtbonnen verspringt iedere keer bij het aanmaken van een nieuwe record en de huidige grootte werd niet onthouden. Dit is nu verholpen.
5.3.11.001
Boekhoudkoppeling
Wens1245
AccView: emailadres voor aanmaningen doorzetten naar AccView. Deze is toegevoegd aan de export zodat deze nu ook meeloopt.
5.3.11.001
Inkoopfacturen
Fout
634
Terugzoeken van werknr/opdrachtbonnr aan de hand van de bestelreferentie op inkoopfactuur lijkt case sensitive. Dit is aangepast naar case insensitive.
5.3.11.001
Boekhoudkoppeling
Fout
458
Afas: BTWcode 0% exporteren zonder grootboekrekening. Dit is opgelost door alleen BTWregels door te zetten als de tegenrekening is ingevuld.
5.3.11.001
Weekstaten
Fout
1366
Weekstaat omschrijving urenregel komt niet meer goed. Dit is aangepast dat deze nu wel correct wordt ingevuld.
5.3.11.001
Framework
Fout
435
Geen taskbar icon van ENK zichtbaar tijdens opstarten/inloggen. Bij het openen van ENK was het icoon niet correct zichtbaar.
5.3.11.001
Inkoopfacturen
Fout
1108
UBL 2.1 factuur inlezen zonder TAXID gaat fout. Zou terug moeten vallen op "Standaard" tarief. Dit is aangepast dat indien het niet aanwezig is het standaard tarief wordt gehanteerd.
5.3.11.001
Rapporten
Fout
1119
Controleer instellingen - Tools- D.D. rapportage toont geen vinkjes meer. Fastreport bestanden zijn vervangen waardoor het weer correct functioneert.
5.3.11.001
Script omgeving
Wens1319
Mogelijkheid om formfields in PDF om te zetten in platte tekst (flattenformfields). En deze functie in script beschikbaar maken.
5.3.11.001
Setup
Wens280
NexusDB vernieuwen. Versie 4.50.23 is opgenomen in de setup van ENK Software.
5.3.11.001
Bestellingen
Fout
731
MsgContent komt niet terug maar Bestelling is Bevestigd. Controle ingebouwd welke hier wel naar kijkt voor de order bevestiging.
5.3.11.001
Inkoopfacturen
Wens1410
BTWcode meegeven in UBL export (inkoopfacturen). Deze werd niet meegegeven en is toegevoegd.
5.3.11.001
Opdrachtbon
Fout
1052
Bij verwijderen van Opdrachten de gekoppelde opdrachtbonregels en urenregels loskoppelen. Het opdrachtid nummer wordt nu ook verwijderd van de opdrachtbonregel indien een opdracht wordt verwijderd.
5.3.11.001
Planner/PlannerV2
Fout
766
Tijdlijn planner tekst verschuift bij klikken. In de tijdlijn weergave was tekst niet goed zichtbaar als in het frame geklikt werd dit is verholpen.
5.3.11.001
Werken
Fout
735
Scrollfunctie externe documentmappen werkt niet. Dit is aangepast dat het wel weer mogelijk is om hierin te scrollen met de muis.
5.3.11.001
Artikellijst
Wens1301
Webselectie Url voor Solar aanpassen. In verband met een URL wijziging is deze aangepast.
5.3.11.001
Planner
Fout
397
Planner minimaliseren niet direct aanklikbaar. Bij het minimaliseren van de planner was de planner uit beeld waardoor deze niet meer goed aanklikbaar was.
5.3.11.001
PlannerV2
Fout
1307
PlannerV2 (undocked) normaal sluiten onthield positie niet bij heropenen. Bij het sluiten van de PlannerV2 werd niet onthouden op welke locatie deze stond bij het sluiten en bij het opnieuw openen werd die geopend met de standaard waardes.
5.3.11.001
Script omgeving
Wens1141
Alle verwijzingen naar GetHelperCursor ombouwen naar Datadict.GetHelperCursor.
5.3.11.001
Boekhoudkoppeling
Fout
1286
AccountView: Afronding bij controle aanwezigheid factuur. Dit is aangepast dat de afronding nu beter gaat.

ENK Software 5.3.10
VersieOnderdeelFout/WensIDOmschrijving
5.3.10.008Facturen/Inkoopfact.Wens1410BTWcode meegeven in UBL export (inkoopfacturen). Deze werd niet correct meegegeven.
5.3.10.007WerkenFout735Scrollfunctie externe documentmappen werkt niet. Hierdoor was het niet mogelijk om te scrollen omhoog/omlaag in dit scherm.
5.3.10.007WebselectieWens1301Webselectie Url voor Solar aanpassen. De URL bij Solar is aangepast naar een andere en deze is opgenomen in de programmering.
5.3.10.007PlannerFout397Planner minimaliseren niet direct aanklikbaar. Bij het minimaliseren van de planner was deze niet meer goed aanklikbaar voor het heropenen.
5.3.10.007PlannerFout1307PlannerV2 (undocked) normaal sluiten onthoud positie niet bij heropenen. Bij het sluiten van de PlannerV2 als pop-up scherm werd de positie niet onthouden hierdoor opende die op het verkeerde scherm bij gebruik van meerdere monitoren.
5.3.10.007BoekhoudkoppelingWens1245AccountView: e-mailadres voor aanmaningen doorzetten naar AccountView. Dit veld gaat nu wel mee met het exporteren.
5.3.10.007FrameworkWens1141Alle verwijzingen naar GetHelperCursor ombouwen naar Datadict.GetHelperCursor. Aanpassing in het framework.
5.3.10.007BoekhoudkoppelingFout1286AccountView: Afronding bij controle aanwezigheid factuur. De factuur doorzetting wordt teruggedraaid ondanks het feit dat de bedragen hetzelfde zijn.
5.3.10.007MessagingserviceWens1215Kijken naar ondersteundKladorder bij messagingservice. Deze functionaliteit zat er eerder nog niet in dus is toegevoegd.
5.3.10.007OpdrachtbonnenFout765Opdrachtregels kun je niet meer verplaatsen. Het was niet mogelijk om de volgorde van de opdrachtregels aan te passen op het tabblad Opdrachten.
5.3.10.007Oracle koppelingFout822Oracle koppeling: Facturen moeten eerst worden aangeboden en dan in 1x verwerkt.
5.3.10.006FrameworkFout1293Fix for 1216 -> Spatie in Alias. Het is niet meer mogelijk om in de alias naam voor de database spaties op te nemen.
5.3.10.006BoekhoudkoppelingWens296Multivers Online Setting met verwijzing naar lokale URL. Voor Multivers Online is er een setting gemaakt waarmee een lokale URL kan worden aangeroepen.
5.3.10.006BoekhoudkoppelingWens767Afas: Bij BTW boekingsregel dezelfde 'Omschrijving boeking' als deb/verkoop en crd/inkoop regel. In de BTW specificatie wordt nu ook de OmschrijvingBoeking gevuld.
5.3.10.006Word koppelingFout374Wordkoppeling: Offertedata niet opgeslagen. Bij het openen van een Word model en als deze niet aangepast werd tekstueel dan werd de data niet correct opgeslagen.
5.3.10.006Bestellingen/AanvragenFout1178Als de leverancier al bekend is (bij bestelling en aanvragen) dan wordt bij het overnemen van artikelen geen andere handelsleverancier meer zichtbaar gemaakt om te kunnen kiezen.
5.3.10.006OpdrachtbonnenWens1198De terugreis qua uren ook op de opdrachtbon triggers ENK. De terugreis uren kunnen apart in de opdrachtbon getoond worden.
5.3.10.006SetupWens936Rapport opnemen in setup. DocViewOpdrbonRapport is aangepast voor klanten die gebruik maken van ENKMobile.
5.3.10.006FrameworkFout1216A stored procedure with the name Plantaken_UpdateLokatie does not exist. Foutmelding kwam bij het bewerken van het adres veld van de relatie. Dit is nu opgelost.
5.3.10.006AanvragenWens671Aanvragen multileverancier maken. Mogelijkheid dat je per Aanvraag meerdere leveranciers kan gebruiken zodat van deze ook de bestellingen aangemaakt kunnen worden.
5.3.10.006OpdrachtbonnenWens1223OpdrbonRegelTerugReis toevoegen aan UrenRegel tabel. Veld toegevoegd in de urenregel tabel ivm de terugreisuren vanuit de Mobile/UrenApp.
5.3.10.006PlannerFout1213The following required fields are not assigned. Deze melding kan naar voren bij het inplannen van een opdrachtbon.
5.3.10.006Oracle koppelingFout1162Oracle koppeling diverse fouten opgelost
5.3.10.006WebselectieFout770Webselectie Walraven bij overname meerdere regels alles door elkaar heen. De volgorde van het overnemen van de regels werd niet goed gehanteerd.
5.3.10.006Elektronische Ink.fact.Fout730Bericht verwerken scherm vinkjes V/X inhoud bericht niet zichtbaar. Bij het verwerken van een ICF bericht werden het rode kruis/groene vinkje niet correct weergegeven.
5.3.10.006UrenregelsFout762Urenregel datum controle ENK dat starttijd niet hoger kan dan eindtijd. Hierdoor werden de uren verkeerd berekend en konden er rare tijden ontstaan.
5.3.10.006FrameworkFout435Geen taskbar icon van ENK zichtbaar tijdens opstarten/inloggen. Bij het opstarten van ENK was het icoon niet zichtbaar dit is nu aangepast.